Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021Βιντεοσκοπημένο

Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Ν 4738/2020) - 4ο ΤΜΗΜΑ

Μετά τις τροποποιήσεις με τον Ν 4818/2021

Εισηγητές: Βενιέρης Ι.
Παρέμβαση: Δόσχορης Αλ.

Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4818/2021 (ΦΕΚ Α΄ 124) στον Ν 4738/2020 καθίσταται αναγκαίο ένα νέο τμήμα του Σεμιναρίου. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν 4738/2020 - ΦΕΚ Α΄ 207/27.10.2020) για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας επιδιώκεται η συνολική πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και κατά τούτο αναμορφώνεται ριζικά το καθεστώς αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Κατά συνέπεια, ο συμμετέχων στο Σεμινάριο θα ενημερωθεί για τις νέες ρυθμίσεις, όπως ισχύουν και την πρακτική εφαρμογή τους και θα κατανοήσει το νέο καθεστώς αντιμετώπισης της υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα που εγείρονται κυρίως στην πράξη, βάσει και της έως τώρα εμπειρίας, καθώς και σε πρακτικές συμβουλές για τον χειρισμό ανάλογων υποθέσεων.

• ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΤΩΧΕΥΣΗ
   - Κήρυξη πτώχευσης
   - Συνέπειες πτώχευσης (ως προς τον οφειλέτη, τους πιστωτές, τις συμβάσεις, αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική ανάκληση, αστική ευθύνη διοικητών
     εταιριών)
   - Όργανα της πτώχευσης (πτωχευτικό δικαστήριο, εισηγητής, σύνδικος, συνέλευση πιστωτών)
   - Εξέλεγξη των πιστώσεων
   - Εκκαθάριση περιουσίας οφειλέτη και διανομή προς πιστωτές 
   - Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
   - Περάτωση της πτώχευσης
   - Απαλλαγές
   - Ειδικές ποινικές & δικονομικές διατάξεις

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
   - Μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας
   - Ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: «Η αντιμετώπιση των εργασιακών σχέσεων σύμφωνα με το νέο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης επιχειρήσεων»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το πτωχευτικό δίκαιο και εκπροσωπούν υπερχρεωμένους οφειλέτες αλλά και πιστωτές όπως οι τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλοι προμηθευτές, σε λογιστές, οικονομικούς συμβούλους, επιχειρηματίες, παράγοντες της αγοράς, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις διαδικασίες πτώχευσης και αδυναμίας εξυπηρέτησης οφειλών και θέλει να ενημερωθεί για τις νέες ρυθμίσεις αντιμετώπισης της υπερχρέωσης που επηρεάζει τη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς.

Ιάκωβος Βενιέρης

Ο Ιάκωβος Βενιέρης είναι δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Αθηνών με ειδικότητα στο Εμπορικό δίκαιο. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής (2005), Πρόωρη εξόφληση δανείου (2005), Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα (2006), Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (2007), Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας (2009) και Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (2015). Επίσης έχει συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα και έχει συγγράψει δεκάδες μελέτες δημοσιευμένες στον ελληνικό και αλλοδαπό νομικό Tύπο.

Αλέξανδρος Δόσχορης

Ο Αλέξανδρος Δόσχορης είναι δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης- Βενιέρης- Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal). Έχει σπουδάσει νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εργατικό δίκαιο. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο χώρο παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό εργατικών διαφορών τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία αρκετές εταιρείες του εμπορικού καθώς και του τραπεζικού κλάδου σε υποθέσεις εργατικών διαφορών και έχει παράσχει συμβουλές αναφορικά με την διαχείριση ατομικών και συλλογικών σχέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων ομαδικών απολύσεων, σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάρτιση κανονισμών εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαχείρισης απεργιακών κινητοποιήσεων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18371
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βενιέρης Ι.
Παρέμβαση: Δόσχορης Αλ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Μετά τις τροποποιήσεις με τον Ν 4818/2021

Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Ν 4738/2020) - 4ο ΤΜΗΜΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18371
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βενιέρης Ι.
Παρέμβαση: Δόσχορης Αλ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top