ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Ο νέος Ν 4738/2020 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18140
Μιχαλόπουλος Γ.
«Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο» παρουσιάζει τον Ν 4738/2020 με τον οποίο επιχειρείται η εκ βάθρων ανακατασκευή του πτωχευτικού δικαίου. Επιδιώκεται η συνολική πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και κατά τούτο αναμορφώνεται ριζικά το καθεστώς αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Όπως όλες οι προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και η 5η έκδοση της πτωχευτικής νομοθεσίας περιλαμβάνει όχι μόνο τους κωδικοποιημένους κανονισμούς περί πτώχευσης, όπως ισχύουν σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες εκδόσεις τους, όπως ίσχυσαν πριν από την εισαγωγή του άνω νόμου.
Back to Top