Τετάρτη 10 Απριλίου 2024Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 5090/2024)

Ανάλυση και πρακτική προσέγγιση των αλλαγών στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο

Εισηγητές: Βασιλειάδης Ν., Τσιρίδης Π.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις μείζονες τροποποιήσεις που επήλθαν στον ΠΚ και τον ΚΠΔ με τον Ν 5090/2024 (ΦΕΚ Α’ 30/23.2.2024). Στο πλαίσιο, αυτό, μέσα από μία συγκριτική παράθεση του προϊσχύσαντος σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, αναλύονται οι πολυπληθείς αλλαγές του νέου νομοθετικού πλαισίου και υποδεικνύεται ο τρόπος εφαρμογής τους στη νέα ποινική πραγματικότητα

 • Ποινικός Κώδικας – Γενικό Μέρος
  ▶ Αρχή της εδαφικότητας για τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας της Ελλάδας
  ▶ Επαναφορά της συνέργειας στο καθεστώς του πΠΚ (: απλή και άμεση συνέργεια)
  ▶ Επαναδιαμόρφωση του συστήματος ποινών
  • αύξηση ορίων κάθειρξης και συνολικής ποινής
  • κατάργηση ημερήσιων μονάδων χρηματικής ποινής
  • διεύρυνση εφαρμογής περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων
  • επαναφορά της μετατροπής της ποινής σε χρήμα
  • αύξηση των ορίων της μειωμένης ποινής και κατάργηση της διπλής μείωσης
  • περιορισμός της αναστολής εκτέλεσης και επαναδιατύπωση των κριτηρίων χορήγησής της
  • αυστηροποίηση προϋποθέσεων απόλυσης υπό όρο
  • επανεισαγωγή απέλασης
  • πρόβλεψη δήμευσης επί εμπρησμού δασών
 • Ποινικός Κώδικας – Ειδικό Μέρος
  ▶ Κατάργηση δυσφήμησης – Έννοια τρίτου στη συκοφαντική δυσφήμηση
  ▶ Αυτεπάγγελτη δίωξη κακουργηματικής απιστίας σε βάρος τραπεζικού ιδρύματος
  ▶ Επικίνδυνη οδήγηση (συμπερίληψη παραβίασης ερυθρού σηματοδότη)
  ▶ Ανθρωποκτονία από αμέλεια (αύξηση κατωτάτου ορίου ποινής)
  ▶ Παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή (επαναφορά αυτεπάγγελτης δίωξης)
 • Ποινική Δικονομία
  ▶ Αρμοδιότητα (κατάργηση ΠεντΕφ, διεύρυνση της αρμοδιότητας ΜΕφΚακ και ΜΠλημ, περιορισμός της αρμοδιότητας των Δικαστικών Συμβουλίων και του ρόλου των ενόρκων)
  ▶ Παράβολο για το παραδεκτό έγκλησης
  ▶ Αναβολή δίκης (περιορισμός)
  ▶ Μη κλήτευση αστυνομικών ως μαρτύρων / μαρτύρων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (ανάγνωση των καταθέσεων)
  ▶ Ποινική διαπραγμάτευση (ενίσχυση του θεσμού)
  ▶ Έφεση (αύξηση ορίων εκκλητού, περιορισμός χορήγησης ανασταλτικού αποτελέσματος)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της μαχόμενης ποινικής δικηγορίας, νομικούς συμβούλους, δικαστικούς λειτουργούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, φοιτητές, ερευνητές και γενικότερα σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις εκτενείς τροποποιήσεις στους δυο Κώδικες (ΠΚ & ΚΠΔ).

Νικόλαος Δ. Βασιλειάδης

Ο Νικόλαος Δ. Βασιλειάδης είναι Δικηγόρος εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με δυνατότητα να παρίσταται σε όλες τις δικαστικές βαθμίδες, σε κάθε δικαστήριο της Ελληνικής Επικράτειας, ως δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι μάχιμος Ποινικολόγος στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Το 2014 αναγορεύτηκε ΟΜΟΦΩΝΑ» Διδάκτορας Νομικής λαμβάνοντας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΙΣΤΑ». Έχει τιμηθεί με πολυάριθμες υποτροφίες πρωτιάς, βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και από Διεθνείς Οργανισμούς, αριστεύοντας σε όλα τα επίπεδα των σπουδών του και της έρευνάς του. Έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία καθώς και πολλές μελέτες και παρατηρήσεις σε νομικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει αρκετές εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια του Ποινικού (δικονομικού) Δικαίου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού ‘’Ποινική Δικαιοσύνη’’. Έχει διδάξει στην Ελλάδα Ποινική Δικονομία, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικούς Ποινικούς Νόμους και Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες.

Πολυχρόνης Τσιρίδης

Ο Πολυχρόνης Τσιρίδης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου. Έχει διδάξει σε σεμινάρια ασκουμένων και νέων δικηγόρων του ΔΣΑ και διδάσκει τα αντίστοιχα μαθήματα στον ΔΣΠ επί σειρά ετών. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια και επιστημονικές συζητήσεις ανά την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε πολλά ποινικά νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως μέλος της κεντρικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αυτού από το 1997. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία ουσιαστικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20622
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βασιλειάδης Ν., Τσιρίδης Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ανάλυση και πρακτική προσέγγιση των αλλαγών στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν 5090/2024)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20622
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βασιλειάδης Ν., Τσιρίδης Π.
Back to Top