ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ελληνική και διεθνής διάσταση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12121
Γιακουμής Δ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 136
  • ISBN: 978-960-272-539-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο αποτελεί μία παρουσίαση του δικαίου των δικηγορικών εταιρειών, το οποίο διέπεται από το ΠΔ 81/2005, το οποίο κατήργησε το προϊσχύσαν ΠΔ 518/1989. Με τη νέα νομοθεσία υιοθετήθηκαν διάφορα αιτήματα και παρατηρήσεις του νομικού κόσμου και λήφθηκε υπόψη σε διάφορα θέματα, όπως π.χ. στον αριθμό των μελών των δικηγορικών εταιρειών, η νομολογία του ΣτΕ και άλλων δικαστηρίων. Μετά από μία σύντομη αναφορά στην ελληνική ρύθμιση (προϊσχύσασα και ισχύουσα), ο συγγραφέας προχωρά στη συγκριτική επισκόπηση με άλλα δίκαια και στη διάκριση του εταιρικού δεσμού μεταξύ δικηγόρων από άλλες μορφές δικηγορικής συνεργασίας. Στη συνέχεια εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με: σύσταση, διοίκηση, εκπροσώπηση της εταιρείας, επωνυμία, εισφορές και υποχρεώσεις των εταίρων, είσοδο, αποχώρηση, αποβολή μελών, λήψη αποφάσεων, διανομή κερδών και ζημιών, σχέσεις προς τους εντολείς, χρόνο διάρκειας και λύση - εκκαθάριση της εταιρείας, ασκούμενους δικηγόρους, λύση διαφορών με διαιτησία, πολυθεσία και, τέλος, φορολόγηση δικηγορικής εταιρείας. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας (ΠΔ 81/2005), υπόδειγμα σύστασης δικηγορικής εταιρείας, πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣελ. 1
I. Προϊσχύσαν καθεστώςΣελ. 1
ΙΙ. Η ισχύουσα ρύθμισηΣελ. 4
III. Δικηγορικές ειδικότητες στη Γερμανία και τη ΓαλλίαΣελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣελ. 8
I. Γαλλικό ΔίκαιοΣελ. 8
II. Γερμανικό ΔίκαιοΣελ. 12
ΙΙΙ. 'Αλλα δίκαιαΣελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΣΥΣΤΑΣΗΣελ. 22
I. Νομική μορφή της δικηγορικής εταιρείας και αριθμός των εταίρωνΣελ. 22
II. Απαγόρευση συμμετοχής τρίτων προσώπωνΣελ. 25
III. Προϋποθέσεις συστάσεως - Καταστατικό και το περιεχόμενό τουΣελ. 27
IV. Έγκριση του Καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτούΣελ. 28
V. Εγκριτική απόφαση του δικηγορικού συλλόγουΣελ. 29
VI. Προσβολή της εγκριτικής αποφάσεως με αίτηση ακυρώσεωςΣελ. 30
VII. Νομική προσωπικότητα της εταιρείας - Κτήση της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 31
VIII. Δημοσιότητα τροποποιήσεων του καταστατικού και λύσης της εταιρείαςΣελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝΣελ. 33
I. Επωνυμία της ΕταιρείαςΣελ. 33
ΙΙ. Εισφορές των εταίρωνΣελ. 34
III. Απαγόρευση συμμετοχής σε άλλη εταιρείαΣελ. 35
IV. Ευθύνη των εταίρων μεταξύ τουςΣελ. 36
V. Ευθύνη του νομικού προσώπου της εταιρείαςΣελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣελ. 44
I. Διοίκηση και εκπροσώπησηΣελ. 44
II. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστήΣελ. 45
ΙΙΙ. Ευθύνη διαχειριστή έναντι των εταίρωνΣελ. 47
IV. Λογοδοσία του διαχειριστήΣελ. 47
V. Δικαιώματα διαχειριστή προς αποζημίωση - Αμοιβή διαχειριστήΣελ. 48
VI. Δικαιώματα εταίρου - Παροχή πληροφοριώνΣελ. 49
VII. Περιουσία της εταιρείας - Δικαιώματα στην εισφορά ή στα αποκτήματα Σελ. 50
VIII. Δέσμευση της εταιρείας από πράξεις του διαχειριστήΣελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝΣελ. 52
Ι. Είσοδος - Αποχώρηση - Αποβολή μελώνΣελ. 52
ΙΙ. Απαρτία και πλειοψηφία για λήψη αποφάσεωνΣελ. 54
ΙΙΙ. Μερίδες - Συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίες - Έκτακτη αμοιβήΣελ. 56
IV. Ετήσια διανομή εσόδων της εταιρείαςΣελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣΣελ. 58
Ι. Απαγόρευση εντολής με αντίθετα συμφέρονταΣελ. 58
II. Καταβολή αμοιβώνΣελ. 64
ΙΙΙ. Εντολή και πληρεξουσιότηταΣελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣελ. 67
Ι. Χρόνος διάρκειας της ΕταιρείαςΣελ. 67
ΙΙ. Παράταση της διάρκειαςΣελ. 68
ΙΙΙ. Λύση της εταιρείαςΣελ. 69
Α. Λύση εταιρείας ορισμένου χρόνου-ΠροϋποθέσειςΣελ. 69
IV. Λύση εταιρείας αόριστης διάρκειαςΣελ. 70
V. Ευθύνη για υπαίτια συμπεριφορά εταίρουΣελ. 71
VI. Συνέχιση της εταιρείαςΣελ. 72
VII. Προσαύξηση μερίδαςΣελ. 75
VIII. Λύση με ομόφωνη απόφασηΣελ. 76
ΙΧ. Τροποποίηση του καταστατικούΣελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣΣελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  
ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΣελ. 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  
ΕΠΙΜΕΤΡΟΣελ. 88
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 89
ΠΔ 81/2005 (ΦΕΚ Α' 120/23.5.2005) - Δικηγορικές εταιρείεςΣελ. 89
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣελ. 101
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Σελ. 109
Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. 109
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 109
Γ. ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣελ. 110
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 111
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 111
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 112
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 115
 
Back to Top