Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Κρίσιμες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γιαννακούρου Γ.
Εισηγητές: Γιαννακούρου Γ., Μπάνου Ε., Παπαθανασίου Κ., Παπαπετρόπουλος Α., Σταματίου Κ.

Το περιοδικό Περιβάλλον & Δίκαιο» (ΠερΔικ) και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρουσιάζουν ένα νέο Σεμινάριο για την κατάρτιση του νομικού κόσμου στο κρίσιμο πεδίο του πολεοδομικού δικαίου στη βάση όλων των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων μέσα από την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που απασχολούν σε καθημερινή βάση το μαχόμενο νομικό στην πράξη.

 

* Ειδική τιμή για τους Συνδρομητές του περιοδικού ΠερΔικ, 250€ απο 290€

Στους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν:

 • Το βιντεοσκοπημένο σεμινάριο

https://www.nb.org/paralia-aigialos.html

        διάρκειας 4 ωρών, αξίας 110€

 • Δωρεάν πρόσβαση στη Qualex | διάρκειας 5 ωρών*
   
  * ισχύει για έναν μήνα απο την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

 

Τα ζητήματα πολεοδομικού δικαίου προσλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χώρα μας προκαλώντας μια σειρά από πρακτικά ερωτήματα για αρκετούς νομικούς της πράξης αλλά και στελέχη της διοίκησης. Από τα νέα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού, τον καθορισμό αλλά και την τροποποίηση χρήσεων γης έως τις μεταβολές στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, προκύπτουν μείζονος σημασίας πρακτικά ερωτήματα, που διεκδικούν πειστικές και ολοκληρωμένες απαντήσεις. Το Σεμινάριο θα συστηματοποιήσει τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στα παραπάνω κρίσιμα ερωτήματα, προσφέροντας με τρόπο σφαιρικό και εμπεριστατωμένο τα απαιτούμενα εργαλεία για τον κατάλληλο χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.

 • Τα νέα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού
  Εισηγήτρια: Γ. Γιαννακούρου
  ▶ Το σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού μετά τον Ν 4759/2020
  ▶ Ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός: τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
  ▶ Ο ειδικός πολεοδομικός σχεδιασμός: τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
  ▶ Σχέση γενικού και ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού
 • Το νέο σύστημα χρήσεων γης
  Εισηγήτρια: Κ. Σταματίου
  ▶ Η μεταρρύθμιση των χρήσεων γης με το ΠΔ 59/2018
  ▶ Αρμόδια όργανα για τον καθορισμό ή την τροποποίηση των χρήσεων γης
  ▶ Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000
  ▶ Η αρχή της μη επιδείνωσης των χρήσεων γης: εξελίξεις στη νομολογία
 • Κανόνες δόμησης: κρίσιμες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις
  Εισηγητής: Α. Παπαπετρόπουλος, Ε. Μπάνου, Κ. Παπαθανασίου
  ▶ Γενικοί κανόνες δόμησης: βασικές ρυθμίσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
  ▶ Σχέση γενικών και ειδικών κανόνων δόμησης: το ζήτημα των ανώτατων υψών κατά ΝΟΚ
  ▶ Μεταβολές στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης
  ▶ Δόμηση πλησίον μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πολεοδομικό δίκαιο και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με κρίσιμες και επίκαιρες πτυχές του, αλλά και σε επιστήμονες άλλων κλάδων, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη της Διοίκησης, που χειρίζονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας στους παραπάνω τομείς.

Γεωργία Γιαννακούρου

Η Γεωργία Γιαννακούρου είναι Καθηγήτρια Δικαίου και Πολιτικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης). Διδάσκει Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος και έχει εκτενέστατο συγγραφικό έργο στους πιο πάνω τομείς. Από το 1986 είναι Δικηγόρος Αθηνών, με κύρια πεδία επαγγελματικής εξειδίκευσης τη νομική υποστήριξη σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξικού και πολεοδομικού χαρακτήρα, την πολεοδομική ωρίμανση και αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και τη χωροθέτηση και αδειοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από το 1997 διευθύνει το επιστημονικό περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο» και, από το τρέχον έτος, και τη νέα επιστημονική σειρά της Νομικής Βιβλιοθήκης «Μελέτες Χωροταξικού & Πολεοδομικού Δικαίου». Είναι μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Ανδρέας Παπαπετρόπουλος

Ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος είναι Δικηγόρος στο ΣτΕ και στον ΑΠ, Διδάκτωρ Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κάτοχος DEA και DESS των Παν/μίων Paris I - Sorbonne και Ορλεάνης. Το 1998 διορίσθηκε, κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού, στο ΝΣΚ, στο οποίο και υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια (στο Ειδικό Γραφείο Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ). Ασκεί πλέον εξειδικευμένη δικηγορία στο Πολεοδομικό, το Περιβαλλοντικό και το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί σημαντικές δικηγορικές υποθέσεις στο πεδίο του περιβαλλοντικού - πολεοδομικού και διοικητικού εν γένει δικαίου ενώπιον του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Διδάσκει τακτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔ, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλές ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει σειρά μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Κωνσταντίνα Σταματίου

Η Κωνσταντίνα Σταματίου είναι Δικηγόρος Αθηνών, Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ασκεί εξειδικευμένη δικηγορία με κύριο αντικείμενο την παροχή νομικής υποστήριξης κατά την κατάρτιση, έγκριση και αδειοδότηση τουριστικών επενδυτικών σχεδίων και τη χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων. Έχει απασχοληθεί ως Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης στο Υπουργείο Τουρισμού και ως νομικός συνεργάτης στο Πράσινο Ταμείο. Έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στο Κέντρο της Αθήνας και στη μελέτη για τα Πάρκα Γειτονιάς της Πρωτοβουλίας ΚΑΠΠΑ με χρηματοδότηση του μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού «ΔιαΝΕΟσις». Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά άρθρα και σχόλια για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την εκτός σχεδίου δόμηση και την τουριστική αξιοποίηση ακινήτων.

Ευαγγελία Μπάνου

Η Ευαγγελία Μπάνου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δικαίου του Περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που άπτονται Δημοσίου, του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Δικαίου, καθώς και του Δικαίου Περιβάλλοντος.

Κατερίνα Παπαθανασίου

Η Κατερίνα Παπαθανασίου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δικαίου του Περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με υποθέσεις που άπτονται αποκλειστικά του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Δικαίου, καθώς και του Δικαίου Περιβάλλοντος.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20329
9 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γιαννακούρου Γ.
Εισηγητές: Γιαννακούρου Γ., Μπάνου Ε., Παπαθανασίου Κ., Παπαπετρόπουλος Α., Σταματίου Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 290,00 € Ειδική Τιμή 203,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κρίσιμες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις

ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20329
9 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γιαννακούρου Γ.
Εισηγητές: Γιαννακούρου Γ., Μπάνου Ε., Παπαθανασίου Κ., Παπαπετρόπουλος Α., Σταματίου Κ.
Back to Top