Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4637/2019

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ναζίρης Γ.

Η διάρθρωση του συστήματος ποινικών κυρώσεων αποτελεί ένα από τα πεδία αιχμής του νέου ΠΚ με επιπτώσεις όχι μόνο στα εγκλήματα που τυποποιούνται στον ίδιο τον Κώδικα αλλά και στο σύνολο των ειδικών ποινικών νόμων σε ισχύ. Πέρα από το συμβολικό-θεωρητικό επίπεδο, οι αλλαγές έχουν ήδη γεννήσει σειρά πρακτικών ζητημάτων, τα οποία εκτείνονται στο πεδίο τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου. Το Σεμινάριο επιχειρεί να σταχυολογήσει αυτά τα ζητήματα μέσα από την παρουσίαση της σχετικής ύλης σε δέκα ενότητες, οι οποίες καλύπτουν -στο μέτρο του δυνατού- το σύνολο των σχετικών διατάξεων του ΠΚ & του ΚΠΔ.

• Κύριες ποινές: Απειλή [άρ. 50-57 ΠΚ]
→  Στερητικές της ελευθερίας ποινές (κάθειρξη, φυλάκιση, περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων)
→  Χρηματική ποινή
→  Παροχή κοινωφελούς εργασίας 

• Κύριες ποινές: Επιμέτρηση [άρ. 79-85 ΠΚ]
→  Επιμέτρηση ανά είδος ποινής
→  Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
→  Ελαφρυντικές περιστάσεις – Μείωση της ποινής / Συρροή λόγων μείωσης
*Δικαστική άφεση της ποινής (άρ. 104Β ΠΚ)

• Επιβολή ποινής επί συρροής [άρ. 94-98 ΠΚ / άρ. 551 ΚΠΔ]
→  Αθροιστική έκτιση
→  Ενιαία ποινή
→  Σχηματισμός συνολικής ποινής
→  Δικονομικά ζητήματα

• Παρεπόμενες ποινές [άρ. 59-68 ΠΚ]
→  Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων
→  Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
→  Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου
→  Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης
→  Δήμευση (κατ’ άρ. 68 ΠΚ)

• Μέτρα ασφαλείας [άρ. 69-76 ΠΚ]
→  Μέτρα θεραπείας ατόμων που πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή
→  Δήμευση (κατ’ άρ. 76 ΠΚ) „

• Έκτιση της ποινής [άρ. 99-104Α, 105-110Α ΠΚ / άρ. 471-472, 497-498 ΚΠΔ]
→  Αναστολή της ποινής
→  Ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων / βοηθημάτων
→  Μετατροπή φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία
→  Έκτιση ποινής στην κατοικία
→  Υφ’ όρον απόλυση

Η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων και των νεαρών ενηλίκων δραστών [άρ. 121-133 ΠΚ]
→  Ηλικιακά όρια
→  Αναμορφωτικά / θεραπευτικά μέτρα
→  Προϋποθέσεις επιβολής περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

• Απειλή κι επιβολή ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόμους  [άρ. 463 ΠΚ, άρ. 95 περ. ιγ΄ Ν 4623/2019]
Επιλεγμένα παραδείγματα [π.χ. Ν 4139/2013, Ν 4174/2013, Ν 4251/2014, Ν 2168/1993] 
*Η απειλή παρεπόμενων ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόμους   
(άρ. 463 παρ. 5 ΠΚ)

• Ζητήματα διαχρονικού δικαίου [άρ. 2, 465 ΠΚ / άρ. 511,514 ΚΠΔ]
→  Παραδείγματα εγκλημάτων με χρόνο τέλεσης (και/ή εκδίκασης) πριν από
την 1.7.2019 [έννοια ευμενέστερης «διάταξης»]
→  Η προβληματική διάταξη του άρ. 465 ΠΚ
→  Υπαγωγή εγκλημάτων αναδρομικά στο πεδίο εφαρμογής του Ν 4411/2016

• Η εκτέλεση και το τέλος των ποινών [άρ. 118-120 ΠΚ / άρ. 545-567 ΚΠΔ]
→  Παραγραφή ποινής
→  Εκτέλεση / λήξη ποινής
→  Διακοπή / αναβολή έκτισης ποινής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς αλλά και ερευνητές και οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να ενημερωθεί για το νέο σύστημα ποινών και μέτρων ασφαλείας μετά την θέση σε ισχύ των νέων ΠΚ και ΚΠΔ (και μετά τις τροποποιήσεις που θα ισχύουν ήδη κατά τη διεξαγωγή του).

Γιάννης Ναζίρης

Ο Γιάννης Ναζίρης είναι διδάκτωρ του ποινικού δικαίου και δικηγόρος (μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης). Είναι απόφοιτος των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Harvard. Έχει διδάξει στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Κύπρο κι έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, ενώ οι δημοσιεύσεις και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν διάφορα αντικείμενα στα πεδία τόσο του ποινικού δικαίου όσο και της ποινικής δικονομίας. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα σεμινάρια κι εκδηλώσεις σχετικά με τους νέους Κώδικες (Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17476
4 ώρες
Εισηγητές: Ναζίρης Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 150,00 € Ειδική Τιμή 105,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4637/2019

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17476
4 ώρες
Εισηγητές: Ναζίρης Γ.
Back to Top