ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14160
Τετριμέλη Α. Α.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.
Η τραπεζική ενέγγυα πίστωση είναι ένας θεσμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον κυρίως εξαιτίας της καθιέρωσής της ως το κατεξοχήν μέσο πληρωμής στο διεθνές εμπόριο. Η ευρεία αυτή διάδοση της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών οφείλεται κυρίως στον αυτόνομο χαρακτήρα της που εξισορροπεί και διασφαλίζει κατά το δυνατόν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων στην τραπεζική ενέγγυα πίστωση μερών. Αυτός ακριβώς ο αυτόνομος χαρακτήρας της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης που πραγματεύεται την έννοια, την έκταση εφαρμογής της αρχής της αυτονομίας και τις περιπτώσεις κάμψης της τελευταίας όχι μόνο στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου αλλά και αλλοδαπών. Στόχο της μελέτης αποτελεί ειδικότερα η ανίχνευση των δυσδιάκριτων εκείνων ορίων μεταξύ αυτονομίας και εξαιρέσεων, χωρίς τον σαφή προσδιορισμό των οποίων διακυβεύεται η βεβαιότητα δικαίου και η ασφάλεια των συναλλαγών, στοιχεία άκρως απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης ως μέσου πληρωμής στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών.
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. V
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIII
Εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με το ρόλο και την οικονομική σημασία της Τραπεζικής Ενέγγυας Πίστωσης στο διεθνές εμπόριοΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ  
1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣΣελ. 11
1.2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣΣελ. 15
1.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣΣελ. 15
1.4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 17
1.4.1. Διατάξεις των άρθρων 25-34 του Ν.Δ. της 17-7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων Α.Ε.»Σελ. 17
1.4.1.1. Η μέσω νόμιμου ενέχυρου εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας - αναγκαστική εκτέλεση στα αντικείμενα του νόμιμου ενεχύρουΣελ. 19
1.4.2. Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου (UCP 600)Σελ. 24
1.4.2.1. Περιεχόμενο των ΟΚΣ - αλλαγές στο κείμενο των ΟΚΣ μετά την τελευταία αναθεώρησή τουςΣελ. 29
1.4.3. Αρχή ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361)Σελ. 37
1.5. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗΣελ. 38
1.6. ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣΣελ. 41
1.6.1. Ανακλητή και Ανέκκλητη (revocable or irrevocable documentary credit, cr?dit documentaire revocable ou irr?vocable)Σελ. 41
1.6.2. Βεβαιωμένη και μη βεβαιωμένη (confirmed-unconfirmed, confirm?-non confirm?)Σελ. 43
1.6.3. Μεταβιβάσιμη ή μεταφερτή και αμεταβίβαστη (transf?rable cr?dit, cr?dit transf?rable)Σελ. 44
1.6.4. Πίστωση διαθέσιμη με άμεση πληρωμή (payment at sight), με μελλοντική ή μεταγενέστερη (deferred payment, cr?dit ? paiement diff?r?, Akkreditiv mit hinausgeschobener Zahlung), με αποδοχή (payment against acceptance) ή με διαπραγμάτευσηΣελ. 45
1.6.5. Ενέγγυα Πίστωση «κόκκινης» (red clause) ή «πράσινης» ρήτρας (green clause)Σελ. 48
1.6.6. Πίστωση Υποστήριξης ή Βοηθητική Πίστωση (back to back credit, ancillary letter of credit)Σελ. 50
1.6.7. Επαναληπτική ή Ανακυκλούμενη Πίστωση (revolving credit)Σελ. 50
1.7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΡΩΝΣελ. 51
1.7.1. Σχέση μεταξύ της πιστώτριας τράπεζας και του οφειλέτηΣελ. 52
1.7.2. Σχέση μεταξύ της πιστώτριας τράπεζας και του δικαιούχουΣελ. 53
1.7.3. Σχέση μεταξύ της πιστώτριας και διαμεσολαβούσας τράπεζαςΣελ. 54
1.7.4. Σχέση μεταξύ διαμεσολαβούσας τράπεζας και δικαιούχουΣελ. 55
1.8. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣΣελ. 56
1.9. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣΣελ. 58
1.9.1. Ενέγγυα Πίστωση Lombard ή Σύμβαση προκαταβολής έναντι (φορτωτικών) εγγράφωνΣελ. 58
1.9.2. Εγγυητική ΕπιστολήΣελ. 60
1.9.3. Standby Letter of CreditΣελ. 62
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σελ. 65
2.2. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣΣελ. 73
2.3. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣΣελ. 76
2.3.1. Αυτονομία έναντι της βασικής εμπορικής σχέσης αξίαςΣελ. 77
2.3.2. Αυτονομία έναντι της σχέσης κάλυψηςΣελ. 79
2.3.3. Αυτονομία έναντι της σχέσης πιστώτριας τράπεζας (εκδότριας ή βεβαιούσας) και δικαιούχου-πωλητήΣελ. 80
2.4. Η ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 81
2.4.1. Η εξαίρεση της απάτηςΣελ. 88
2.4.2. Η εξαίρεση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του δικαιούχου προς είσπραξη του ποσού της πίστωσηςΣελ. 93
2.4.3. Σχέση μεταξύ της εξαίρεσης της απάτης και της εξαίρεσης λόγω κατάχρησης δικαιώματοςΣελ. 102
2.4.4. Η εξαίρεση λόγω αντίθεσης της βασικής εμπορικής σχέσης στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη (καθώς και στη νομοθεσία περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος)Σελ. 104
2.5. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΣελ. 105
2.6. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΣελ. 113
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΙΚΑΙΑ  
3.1. ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 117
3.1.1. Αρχή της αυτονομίας και αρχή της αυστηρής συμμόρφωσης των εγγράφων με τους όρους της πίστωσηςΣελ. 117
3.1.2. Εξαιρέσεις από την αρχή της αυτονομίαςΣελ. 120
3.1.3. Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 130
3.1.4. Σύγκριση Αγγλικού - Ελληνικού ΔικαίουΣελ. 132
3.2. ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 133
3.2.1. Αρχή της αυτονομίας και αρχή της αυστηρής συμμόρφωσης των εγγράφων με τους όρους της πίστωσης και εξαιρέσεις από αυτέςΣελ. 133
3.2.3. Σύγκριση Γαλλικού - Ελληνικού ΔικαίουΣελ. 143
 
3.3. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ)Σελ. 144
3.3.1. Γερμανικό ΔίκαιοΣελ. 144
3.3.2. Αμερικανικό ΔίκαιοΣελ. 146
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣΣελ. 149
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝΣελ. 153
ΠΗΓΕΣΣελ. 157
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 173
Back to Top