ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16203
Χριστιανοπούλου Ε.

Η μονογραφία με τίτλο «Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου» εξετάζει από την σκοπιά του αστικού δικαίου τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σε περιόδους κρίσης, το Δημόσιο παρέχει την εγγύησή του προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό και έτσι να τονώσει την ανάπτυξη.

Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται με υπουργικές αποφάσεις και διέπονται κατά κύριο λόγο από τον Ν 2322/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Εντάσσονται μεν, κατά πάγια νομολογία, στο ιδιωτικό δίκαιο, όμως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που διέπουν την εγγύηση (ΑΚ 847 επ.) εφαρμόζονται συμπληρωματικά και εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Ν 2322/1995 και των συναφών υπουργικών αποφάσεων. Με αυτό το δεδομένο, η «Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου» στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των εγγυήσεων του Δημοσίου σε σχέση με την εγγύηση του Αστικού Κώδικα.

Στην προσπάθεια αυτή, λαμβάνεται υπόψη η εκτενής νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, οι πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αλλά και οι πιο πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων). Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου πρέπει να υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Το έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο στους νομικούς που ασχολούνται με τις χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση του Δημοσίου, από την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχρονική παρακολούθηση της δανειακής σχέσης και της εγγύησης, μέχρι τις αντιδικίες μεταξύ των δανειστριών τραπεζών, των οφειλετών - επιχειρήσεων και του Δημοσίου, ως εγγυητή. Η μονογραφία συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, παραδείγματα, παράρτημα νομοθεσίας, υποδείγματα και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. V
1.1. Εισαγωγικά Σελ. 1
1.2. Εγγυήσεις του Δημοσίου υπέρ επιχειρήσεων και κρατικές ενισχύσεις Σελ. 2
2. Ο Ν 2322/1995 – πρώτη προσέγγιση Σελ. 5
3. Διαδικασία παροχής της εγγύησης του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων Σελ. 7
4. Οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής Σελ. 12
4.1. Ως προς τους φορείς Σελ. 12
4.2. Ως προς τις οφειλές Σελ. 15
5. Η νομική φύση της εγγύησης του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων Σελ. 17
5.1. Αστικός χαρακτήρας Σελ. 17
5.2. Δεσμευτικότητα Σελ. 18
5.2.1. Δεσμευτικότητα για το Δημόσιο, με την ιδιότητα του εγγυητή Σελ. 19
5.2.2. Ο χρόνος γένεσης της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου Σελ. 22
5.2.3. Δεσμευτικότητα για τον φορέα, με την ιδιότητα του οφειλέτη Σελ. 23
5.2.4. Δεσμευτικότητα για την τράπεζα, με την ιδιότητα της δανείστριας Σελ. 25
6. Οι εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης με την εγγύηση του Δημοσίου Σελ. 26
6.1. Το νομικό πλαίσιο των εξασφαλίσεων Σελ. 26
6.2. Εξασφαλίσεις εμπράγματες και προσωπικές Σελ. 29
6.3. Διάκριση των εξασφαλίσεων, ανάλογα με τις ασφαλιζόμενες απαιτήσεις Σελ. 29
6.4. «Συνήθεις» και «επαρκείς» εξασφαλίσεις Σελ. 30
7. Η λειτουργία της χρηματοδοτικής σχέσης Σελ. 32
7.1. Υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη έναντι του Δημοσίου Σελ. 32
7.2. Διαχρονική παρακολούθηση της εγγυημένης χρηματοδότησης Σελ. 33
7.3 Οφειλές από προμήθεια ασφαλείας Σελ. 37
8. Έκταση της εγγυητικής ευθύνης Σελ. 39
8.1. Kατά τον Αστικό Κώδικα Σελ. 39
8.2. Εγγύηση του Δημοσίου Σελ. 44
9. Προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου Σελ. 48
9.1. Ειδικό ζήτημα: «ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων» στις εγγυήσεις του Δημοσίου δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης Σελ. 53
10. Η υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα της δανείστριας τράπεζας Σελ. 54
10.1. Η υποκατάσταση κατά τον Αστικό Κώδικα Σελ. 54
10.1.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασης Σελ. 55
10.1.2. Χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της υποκατάστασης Σελ. 58
10.1.3. Ανεπίτρεπτη η επιδείνωση της νομικής θέσης του οφειλέτη Σελ. 63
10.2. Υποκατάσταση του Δημοσίου - προϋποθέσεις Σελ. 64
10.3. Χαρακτηριστικά Σελ. 66
10.4. Μεταβίβαση ασφαλειών και παρεπόμενων δικαιωμάτων Σελ. 66
10.5. Προνόμια του Δημοσίου και επιδείνωση της νομικής θέσης του πρωτοφειλέτη, των συνεγγυητών και των λοιπών δανειστών Σελ. 71
11. Ενστάσεις του Δημοσίου, ως εγγυητή Σελ. 74
11.1. Έλλειψη των προϋποθέσεων χορήγησης της εγγύησης του Δημοσίου Σελ. 74
11.1.1. Προϋποθέσεις Σελ. 75
11.1.2. Έννομες συνέπειες Σελ. 79
11.2. Πταίσμα της δανείστριας τράπεζας Σελ. 80
11.2.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 862) Σελ. 80
11.2.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ΑΚ 862 Σελ. 87
11.3. Παραίτηση από ασφάλειες Σελ. 89
11.3.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 863) Σελ. 89
11.3.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ΑΚ 863 Σελ. 97
11.4. Ζητήματα από την ένσταση διζήσεως Σελ. 99
11.4.1. Η ένσταση διζήσεως κατά τον Αστικό Κώδικα Σελ. 99
α. Παροχή της ένστασης διζήσεως σε εγγύηση που δόθηκε για χρηματική οφειλή Σελ. 99
β. Αποκλεισμός της ένστασης διζήσεως σε εγγύηση που δόθηκε επί χρηματικής οφειλής Σελ. 102
11.4.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ένσταση διζήσεως Σελ. 107
12. Περιορισμοί στην ευχέρεια του Δημοσίου να επικαλείται ελευθέρωσή του από την εγγύηση Σελ. 110
13. Εγγύηση ορισμένου χρόνου Σελ. 116
13.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 866) Σελ. 116
13.2. Εγγύηση του Δημοσίου Σελ. 120
14. Ζητήματα παραγραφής Σελ. 124
14.1. Παραγραφή των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας κατά του Δημοσίου ως εγγυητή Σελ. 124
14.2. Παραγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του πρωτοφειλέτη μετά την υποκατάσταση Σελ. 127
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Αστικός Κώδικας Σελ. 131
2. Ν 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/1995) Σελ. 133
3. N 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) Σελ. 140
4. Υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/35554/0025 «Κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Διαχείρισης - Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1392/27.4.2012) Σελ. 142
5. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης Σελ. 156
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγμα 1 – Καταψηφιστική αγωγή Σελ. 163
Υπόδειγμα 2 – Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 171
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Σελ. 179
Ξενόγλωσση Σελ. 184
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 185
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Σελ. 193
Back to Top