Φυσική Παρουσία

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φυσική παρουσία οργανώνεται στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων, επιλέγεται η καταλληλότερη από τις 9 συνολικά υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 12-200 ατόμων.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Bασική αρχή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης είναι η εκπαίδευση σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό οι εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και διαθέτουν – μεταξύ άλλων – αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και πυρόσβεσης, πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες, φωτεινή σήμανση εξόδων κινδύνου, απινιδωτή & kit υλικών, για την παροχή Πρώτων Βοηθειών και φαρμακείο. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχει διοργανώσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε όλους τους εργαζόμενους από τα οποία έχει δημιουργηθεί 10μελής «Ομάδα Α΄ Βοηθειών» για την παροχή πρώτων βοηθειών σε όποιον χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, η ομάδα έχει εξειδικευθεί πρακτικά στα πεδία Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Απινιδωτή.

Από το πρώτο στάδιο της εμφάνισης του COVID-19 η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με στόχο την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων της, με εντατική και καθημερινή καθαριότητα και απολύμανση σε όλους τους χώρους της εταιρίας, λήψη πρόσθετων μέτρων ατομικής υγιεινής, προετοιμασία μετάβασης σε τηλεργασία, αλλά και συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων και συνεργατών.

Οι εισερχόμενοι στο χώρο θα πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης ή Αρνητικό TEST COVID (72 ωρών για test – 48 ωρών για rapid test).

Back to Top