ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11956
Κόδος Χ., Μαρκουλή Μ., Μητροπούλου Ι. Μ., Σοφός Δ., Τσουνάκου Α.
Κόδος Χ., Στεφάνου Κ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 632
  • ISBN: 978-960-272-516-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν σύγγραμμα αναλύει σε βάθος τις δομές τυποποίησης, πιστοποίησης και οικολογικής σήμανσης, καθώς και τις πρακτικές που οφείλουν να ακολουθούν τα κράτη και οι οργανισμοί τους όταν θεσπίζουν τεχνικούς κανονισμούς για την ασφάλεια των προϊόντων, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα ή όταν εκπονούν προαιρετικές προδιαγραφές για την ποιότητα, τη διάρκεια ζωής και τη λειτουργικότητα των προϊόντων, οι οποίες λόγω των πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται, υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη διείσδυση σε νέες αγορές. Αποτελείται από 4 κεφάλαια: Τυποποίηση, Διεθνή Πρότυπα και Συνεργατικές Στρατηγικές εναρμόνισης για την αποφυγή των τεχνικών εμποδίων στο διεθνές εμπόριο, Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Συγκριτική ανάλυση εφαρμογής διεθνούς προτύπου ISO 14001: 2004 και κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS II) και Οικολογική σήμανση και διεθνές εμπόριο. Το έργο, που συμπληρώνεται με χρήσιμα Παραρτήματα και πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και αποτελεί ένα χρηστικό βοήθημα για τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων.
ΕισαγωγήΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  
1. Η Διαμόρφωση του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος Σελ. 9
1.1 Παγκοσμιοποίηση και σώρευση κανόνων Διεθνούς Οικονομικού ΔικαίουΣελ. 9
1.2 Διδάγματα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Σελ. 11
1.2.1 Εμπορικός Προστατευτισμός Σελ. 12
2.2.2 Φιλελευθερισμός Σελ. 14
2. Πρότυπα, Οργανισμοί Τυποποίησης και Διεθνές ΕμπόριοΣελ. 16
2.1 Εισαγωγή στην ΤυποποίησηΣελ. 16
2.1.1 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Σελ. 16
i. δημόσια και ιδιωτικά πρότυπα ii. υποχρεωτικά και εθελοντικά πρότυπαΣελ. 16
2.1.2 Αναγκαιότητα καθιέρωσης προτύπων και η επίδραση τους στο διεθνές εμπόριοΣελ. 20
α) Περιπτωσιολογική μελέτη του προτύπου GSMΣελ. 24
2.2 Οργανισμοί Τυποποίησης & Συμφωνίες Συνεργασίας Σελ. 26
2.2.1 Διεθνείς Οργανισμοί ΤυποποίησηςΣελ. 26
α) Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης - International Organization for Standardization (ISO)Σελ. 26
β) Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή - International Electrotechnical Commission (IEC)Σελ. 27
γ) Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - International Telecommunications Union (ITU) Σελ. 27
2.2.2 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί ΤυποποίησηςΣελ. 28
α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης - European Committee for Standardization (CEN)Σελ. 28
β) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης - European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)Σελ. 29
γ) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων - European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Σελ. 30
2.2.3 Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης Σελ. 30
α) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛ.Ο.Τ.Σελ. 30
β) Aλλοδαποί Οργανισμοί ΤυποποίησηςΣελ. 31
2.2.4 Συμφωνίες για Τεχνική Συνεργασία μεταξύ ISO/CEN και IEC/CENELECΣελ. 33
2.2.5 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ CEN, CENELEC και ETSIΣελ. 35
3. Διεθνές και κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο Σελ. 37
3.1 Συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο Σελ. 37
3.1.1 Η συμβολή του ΠΟΕ στην απελευθέρωση του εμπορίουΣελ. 37
2.2.2 Ιστορική ανάδρομη και στόχοι της Συμφωνίας ΤΕΕΣελ. 39
2.2.3 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοίΣελ. 42
2.2.2 Αρχές & υποχρεώσεις, ρόλος αναπτυσσόμενων κρατών, Επίλυση Διαφορών, Αναθεωρήσεις της Συμφωνίας ΤΕΕ Σελ. 45
2.3 Νέα Προσέγγιση για την Τεχνική Εναρμόνιση στην Ε.Ε.Σελ. 56
1.1.1 Εξέλιξη της τυποποίησης στην Ε.Ε.Σελ. 56
1.1.2 Σκοπός και αρχές της Νέας Προσέγγισης Σελ. 59
3.2.3 Πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης, βασικές απαιτήσεις, διάθεση στην αγοράΣελ. 61
3.2.4 Διαδικασία γνωστοποίησης των εκδιδόμενων εθνικών τεχνικών προτύπων και κανονισμών - Οδηγία 98/34/ΕΚ Σελ. 64
3.2.5 Σύγκριση της Οδηγίας 98/34/ΕΚ με την Συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο (ΤΕΕ)Σελ. 65
6.6.6 Αξιολόγηση της Νέας Προσέγγισης Σελ. 68
3.3 Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης Σ.Α.Α.Σελ. 70
3.3.1 Η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο Σελ. 70
3.3.2 Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης των μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων κρατών Σελ. 72
3.3.3 Σ.Α.Α. σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της ΑμερικήςΣελ. 75
4. Καταληκτικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 81
1. Υποχρεωτική πιστοποίηση: οι ευρωπαϊκές δεσμεύσειςΣελ. 83
1.1 H σφαιρική προσέγγιση στην πιστοποίηση και στη δοκιμήΣελ. 83
1.1.1 Βασικές απαιτήσειςΣελ. 85
1.1.2 Διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης στις βασικές απαιτήσειςΣελ. 85
1.1.3 Έγγραφα Συμμόρφωσης Σελ. 88
α) Τεχνική τεκμηρίωση (τεχνικός φάκελος)Σελ. 88
β) Δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης Σελ. 89
1.1.4 Η σήμανση CEΣελ. 91
1.1.5 Τεκμήριο συμμόρφωσης με χρήση προτύπωνΣελ. 95
α) Χρήση εναρμονισμένων προτύπωνΣελ. 95
β) Χρήση Συστημάτων ΠοιότηταςΣελ. 96
1.2. Φορείς: Κοινοποιημένοι ΟργανισμοίΣελ. 97
1.2.1 Έννοια της κοινοποίησης Σελ. 97
1.2.2 Αξιολόγηση Σελ. 98
1.2.3 ΔιαπίστευσηΣελ. 99
2. Πεδία προαιρετικής πιστοποίησης Σελ. 101
2.1 ΠρότυπαΣελ. 102
2.2 Συστήματα Διαχείρισης Σελ. 104
2.2.1 Συστήματα Ποιότητας κατά σειρά προτύπων ISO 9000 Σελ. 106
2.2.2 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά σειρά προτύπων ISO 14000Σελ. 107
2.2.3 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 και τον Κανονισμό 761/2001/ΕΟΚ (ΕΜΑS II)Σελ. 108
2.2.4 Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001Σελ. 109
2.2.5 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά BS7799Σελ. 110
2.2.6 Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφί΅ων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσι΅α Ση΅εία Ελέγχου (HACCP).Σελ. 111
3. Το ελληνικό σύστημα πιστοποίησηςΣελ. 112
3.1 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (E.ΣY.Δ.)Σελ. 113
3.2 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.)Σελ. 116
3.3 Ελληνικός Οργανισμός Tυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.)Σελ. 118
3.3.1 Πεδία πιστοποίησης ΕΛ.Ο.ΤΣελ. 120
3.3.2 Διαδικασία Πιστοποίησης ΠροϊόντωνΣελ. 122
3.3.3 Διαδικασία Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Σελ. 124
α) Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9000 Σελ. 124
β) Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: 1996Σελ. 126
γ) Πιστοποίηση Συστ ήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001: 1999Σελ. 130
δ) Πιστοποίηση Συστημάτων Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών κατά BS 7799-2: 2002Σελ. 133
ε) Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφί΅ων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσι΅α Ση΅εία Ελέγχου (HACCP).Σελ. 137
3.4 Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης (HellasCert)Σελ. 139
3.5 Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab)Σελ. 141
3.6 Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ)Σελ. 141
3.7 Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)Σελ. 143
3.8 Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (AGROCERT)Σελ. 146
3.8.1 Πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων Σελ. 151
α) Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) & Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)Σελ. 151
β) Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (Ε.Π.Ι.Π.)Σελ. 154
γ) Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών ΕκτροφώνΣελ. 155
ε) Προαιρετική Επισήμανση Βοείου Κρέατος & Βόειο Κρέας ΠοιότηταςΣελ. 156
3.8.2 Επίβλεψη ιδιωτικών φορέων πιστοποίησηςΣελ. 158
α) Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας και ΚτηνοτροφίαςΣελ. 158
β) Πιστοποίηση Συστημάτων HACCP (AGRO 1-1 & 1-2)Σελ. 161
γ) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή (AGRO 2-1 & 2-2)Σελ. 161
δ) Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος (AGRO 3-1 & 3-2 & 3-3 & 3-4)Σελ. 163
ε) Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας (AGRO 4 - 1 & 4 - 2) & Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Προϊόντων Σπογγαλιείας και Σπογγοκαλλιέργειας (AGRO 6)Σελ. 164
4. Κριτική αξιολόγηση: η αποτελεσματικότητα του ελληνικού συστήματος πιστοποίησηςΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001: 2004 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ EMAS II  
1. ΕισαγωγήΣελ. 173
1.1 Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση στο σύγχρονο κόσμοΣελ. 173
1.2 Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΣελ. 175
2. Παρουσίαση του διεθνούς προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2004 Σελ. 178
2.1 Διεθνή Πρότυπα Σειράς ISO 14000Σελ. 180
2.2 Δομή, περιεχόμενο και οργανωτικά χαρακτηριστικά Διεθνούς Προτύπου ISO 14001: 2004Σελ. 181
2.2.1 Σύγκριση των διεθνών προτύπων ISO 14001: 2004 και ISO 14001: 1996 Σελ. 182
2.3 Βήματα Υλοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001: 2004 Σελ. 184
2.3.1 Σχεδιασμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής Σελ. 185
1. Ο προσδιορισμός Περιβαλλοντικών ΘεμάτωνΣελ. 186
2. Η κατανόηση των νομικών υποχρεώσεωνΣελ. 188
3. Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχωνΣελ. 188
4. Η ανάπτυξη προγράμματος επίτευξης περιβαλλοντικών σκοπών και στόχωνΣελ. 189
2.3.2 Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΣελ. 190
1. Διάθεση των απαραίτητων πόρων και διάθεση ρόλωνΣελ. 190
2. Εκπαίδευση και κατάλληλη διάθεση προσωπικούΣελ. 191
3. Επικοινωνία περιβαλλόντικής πολιτικήςΣελ. 191
4. Επαρκής τεκμηρίωση των διαδικασιών του συστήματος Σελ. 192
5. Διεξαγωγή τακτικών ελέγχωνΣελ. 193
6. Διεξαγωγή λειτουργικών ελέγχων στις εφαρμοσμένες διαδικασίεςΣελ. 193
7. Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκηςΣελ. 194
2.3.3 Αξιολόγηση Λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ανάληψη διορθωτικής δράσηςΣελ. 194
2.3.4 Ανασκόπηση της λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΣελ. 195
2.3.5 Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: 2004Σελ. 196
2.4 Πρακτική Εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001: 2004 και διεθνής πρακτικήΣελ. 198
2.5 Αξιολόγηση του προτύπου ISO 14001: 2004Σελ. 203
3. Eυρωπαϊκή προσέγγιση στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS IΙ)Σελ. 207
3.1 Δομή, Περιεχόμενο και Οργανωτικά Χαρακτηριστικά του συστήματος EMAS IIΣελ. 210
3.2 Αλλαγές που εισάγονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 761/2001 Σελ. 211
3.3 Μεθοδολογία Εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Κοινοτικό Σύστημα ΕΜΑS ΙΙΣελ. 213
3.3.1 Πραγματοποίηση Αρχικής Περιβαλλοντικής ΕπισκόπησηςΣελ. 215
3.3.2 Κύκλος Συνεχούς Βελτίωσης Περιβαλλοντικών ΕπιδόσεωνΣελ. 217
3.3.3 Σύνταξη Περιβαλλοντικής ΔήλωσηςΣελ. 219
3.3.4 Επικύρωση και Καταχώρηση των Οργανισμών στο EMAS IIΣελ. 221
3.4 Πρακτική Διάσταση του Κοινοτικού ΣυστήματοςΣελ. 225
3.4.1 Quasi - EMASΣελ. 231
3.4.2 Κοινοτικά Όργανα και EMAS ΙΙ Σελ. 232
3.4.3 O ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σελ. 234
3.5 Αξιολόγηση του κοινοτικού συστήματος EMAS IIΣελ. 235
4. Συγκριτική ανάλυση του διεθνούς προτύπου ISO 14001: 2004 και του κοινοτικού συστήματος EMAS ΙΙΣελ. 239
4.1 Δομικά και Οργανωτικά Χαρακτηριστικά Σελ. 240
4.2 Διαδικασία Πιστοποίησης Σελ. 245
4.2.1 Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης Σελ. 247
α) Περιβαλλοντική διάστασηΣελ. 247
β) Οικονομική διάστασηΣελ. 248
γ) Κοινωνική ΔιάστασηΣελ. 252
4.2.2 Ανασταλτικοί Παράγοντες ΠιστοποίησηςΣελ. 253
4.3 Ως προς την εφαρμογή των δυο Προτύπων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σελ. 254
5. Η ελληνική εμπειρία απο την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισηςΣελ. 259
5.1 Συγκριτική αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής των δυο συστημάτων στην ΕλλάδαΣελ. 263
6. Συμπερασματικές ΣκέψειςΣελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΑΝΣΗ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  
1. Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 273
2. Βασικές έννοιες οικολογικής σήμανσηςΣελ. 275
3. Τα οικολογικά προϊόντα και η ανάγκη οικολογικής σήμανσης στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 277
4. Το κοινοτικό οικολογικό σήμα Σελ. 278
4.1 Η θέσπιση του Οικολογικού Σήματος της Ε. ΕΣελ. 278
4.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού ΣήματοςΣελ. 281
4.3 Τα όργανα λειτουργίας και ελέγχου του Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε. Ε. Σελ. 285
4.3.1 Το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ε. Ε. Σελ. 285
4.3.2 Το Φόρουμ Διαβούλευσης Σελ. 286
4.4 Οι κατηγορίες προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Σελ. 287
5.5 Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις του ΣυστήματοςΣελ. 288
4.6 Η διαδικασία θέσπισης των οικολογικών κριτηρίων του ΣυστήματοςΣελ. 291
4.7 Η διαδικασία απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ε. Ε. Σελ. 292
4.8 Η σύμβαση και τα τέλη χρήσης του ΣήματοςΣελ. 294
4.9 Εγγυήσεις για τους καταναλωτέςΣελ. 296
4.10 Η διαδικασία αναθεώρησης του Κοινοτικού Οικολογικού ΣήματοςΣελ. 297
5. Το Οικολογικό σήμα στο Διεθνές Σύστημα Σελ. 300
5.1 Το Οικολογικό Σήμα σε εθνικό επίπεδο Σελ. 300
5.2 Σχέσεις Ευρωπαϊκού με Εθνικά Συστήματα Απονομής Οικολογικού ΣήματοςΣελ. 303
5.3 Το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικής ΣήμανσηςΣελ. 305
5.4 Το Οικολογικό Σήμα και τα Σήματα Υγιεινής και ΑσφάλειαςΣελ. 308
6. Οικολογικό σήμα και ζητήματα συμβατότητας με το πολυμερές εμπορικό σύστημαΣελ. 308
6.1 Η Συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο Σελ. 309
6.1.1 Οι Θεμελιώδεις αρχές της ΤΒΤΣελ. 312
6.1.2 Το οικολογικό σήμα στο πλαίσιο της ΤΒΤΣελ. 316
6.2 Οικολογικό σήμα και εμπόριο: οι ανησυχίες των αναπτυσσομένων χωρών Σελ. 318
6.3 Οικολογικό σήμα και ΕΕ - ΗΠΑΣελ. 320
6.4 Οικολογικό σήμα και Π. Ο. Ε. Σελ. 321
7. ΣυμπεράσματαΣελ. 324
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΣελ. 329
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ που εχουν γνωστοποιησει οτι τηρουν τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για την εκπονηση, εκδοση και εφαρμογη των προτυπων, της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΕΣελ. 359
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ μεταξυ της Ευρωπαϊκης Κοινοτητας και των Η.Π.Α.Σελ. 365
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Καταλογος Οδηγιων Νεας ΠροσεγγισηςΣελ. 429
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υποδειγμα Δηλωσης ΕΚ ΣυμμορφωσηςΣελ. 435
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Κοινοποιημενοι Οργανισμοι στην ΕλλαδαΣελ. 437
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Μελη Hellas CertΣελ. 439
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Μελη Hellas LabΣελ. 461
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: Φορεις Πιστοποιησης Προϊοντων Βιολογικης ΓεωργιαςΣελ. 465
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: Προγραμμα «Πιστοποιηθειτε» (Συνοπτικη παρουσιαση)Σελ. 475
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001: 2004 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ»Σελ. 483
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001: 2004 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣελ. 485
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙI: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ISO 14001 ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣελ. 489
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV: ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 14001Σελ. 491
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 761/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS ΙΙ)Σελ. 493
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 196/2006 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 761/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 14001: 2004, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97/265/ΕΚΣελ. 537
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EMASΣελ. 551
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ EMAS II ΑΝΑ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007)Σελ. 553
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIΧ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EMAS ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΣελ. 555
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1980/2000 ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣΣελ. 561
ΠΗΓΕΣ Σελ. 573
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 585
 
Back to Top