Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

UNEXPECTED CIRCUMSTANCES AND CARRIAGE OF GOODS BY SEA - ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


Theoretical and jurisprudential approach of the Anglo – American and the Greek Law position - Θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση της θέσης του Άγγλο-Αμερικανικού και του Ελληνικού δικαίου
Έκδοση στην αγγλική γλώσσα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17125
Ζυγούρος Λ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES
Αθανασίου Λ.

This book relates to the existence and the material effect of the occurrence of unexpected, accidental or exceptional events in the contract of affreightment or in the contract of carriage by sea. Even if the parties show due diligence, they cannot be sure that the charter contract will be performed, undisturbed, within the agreed time plan. Unpredictable events such as wars, requisition or destruction of the ship, supervening hardship of performance, may, under certain conditions, render the execution of the contract impracticable or hinder the performance of the charterparty substantially.

The aim is to confine the analysis of unexpected circumstances and their effect only on carriage of goods by sea under either a bill of lading or a charterparty. The link between a contract of carriage of goods by sea and the concept of unexpected circumstances will be reviewed extensively. Their influence on the performance of the contract, after its formation, is significant given the fact that they obstruct or substantially delay the normal performance of the existing contractual obligations. Their appearance to the “life of a contract” is usually accompanied by outstanding issues, which arise because of impossibility, frustration or impracticability, the most famous of which is the commonly used term of “frustration of contract”. These problems, the analysis of which presupposes a case-by-case approach, require considerable attention.

Hence, in light of these initial remarks, the intention is to enlighten both practitioners and law students on the issue in question and to highlight the pivotal role of maritime law jurisprudence as pertaining to the development of the “doctrine of frustration” as a method for allocating the loss by the occurrence of unexpected, accidental or exceptional events. The core of the research is analysed as follows: How does the “doctrine of frustration” operate in the field of maritime law? Moreover, under what circumstances comes into play and what is its effect on the contract?

Τhe main objective, firstly, includes both a scrutiny and an evaluation of the maritime law findings and, secondly, questions the scope of the “doctrine of frustration” and its limitations. At the end of each and every chapter extensive comments are made on the case law elaborating and clarifying the issues as they arise.

----------------------------------------------------------------------

Το παρόν έργο στην αγγλική γλώσσα αποτελεί τον τρίτο τόμο της σειράς Μελέτες Ναυτικού Δικαίου υπό την Διεύθυνση της Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Αθηνών Λ. Αθανασίου. Το βιβλίο σχετίζεται με την ύπαρξη και το ουσιαστικό αποτέλεσμα της επέλευσης απροσδόκητων, τυχαίων ή έκτακτων γεγονότων στη σύμβαση της ναύλωσης ή στη θαλάσσια μεταφορά. Ακόμη και αν οι συμβαλλόμενοι επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια, δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι η ναύλωση θα εκτελεστεί απρόσκοπτα εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Απρόβλεπτα γεγονότα, όπως οι πόλεμοι, η επίταξη ή η καταστροφή του πλοίου, η επιγενόμενη δυσκολία εκτέλεσης της σύμβασης, μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να καταστήσουν την εκτέλεση της σύμβασης της ναύλωσης ανέφικτη ή να παρεμποδίσουν σημαντικά την εκτέλεσή της. Το έργο συνοδεύεται από σύντομο αλφαβητικό ευρετήριο.

 

ACKNOWLEDGEMENTS Σελ. ΙΧ
ABBREVIATIONS Σελ. XIX
1. Preliminary observations Σελ. 1
2. Delineating the problem Σελ. 2
3. The aim and the method of the book Σελ. 4
3.1. The aim Σελ. 5
3.2. The method Σελ. 5
PART 1
The application of the "doctrine of frustration" in Anglo - American Maritime Law
Chapter 1
Unexpected circumstances and common law
4. Introductory remarks on English Law Σελ. 9
5. English Law Σελ. 12
5.1. The “Paradine v. Jane” rule Σελ. 12
5.1.1. Case law Σελ. 13
5.2. The “Taylor v. Caldwell” rule Σελ. 14
6. Jurisprudential development of the rule Σελ. 16
6.1. Other Common Law Jurisdictions Σελ. 17
6.2. Mixed Jurisdictions Σελ. 17
7. American Law Σελ. 18
7.1. Impracticability or “commercial impracticability” Σελ. 19
7.2. “Frustration of purpose” Σελ. 21
Chapter 2
Observations of the “doctrine of frustration”
8. Defining the concept Σελ. 23
8.1. General principles of the “doctrine of frustration” Σελ. 24
8.2. Contractual provisions Σελ. 28
8.2.1. Frustration and “force majeure” Σελ. 29
8.2.2. An overview of the “force majeure” clauses Σελ. 30
8.2.3. The Frustration Clause in Marine Insurance Σελ. 32
8.2.4. The War clauses Σελ. 33
8.3. The legal basis Σελ. 33
8.3.1. Fact or Law? Σελ. 33
8.3.2. The theories of the “doctrine of frustration” Σελ. 35
8.3.3. Any practical importance? Σελ. 37
9. Notes on terminology Σελ. 37
10. American Law Σελ. 39
Chapter 3
“Impracticability” and “Frustration of purpose”
11. Introductory remarks Σελ. 43
12. The American and English approach of impracticability Σελ. 43
12.1. Articles §2-613 and §2-615 of the Uniform
Commercial Code (UCC) Σελ. 47
12.1.1. Article UCC §2-613 Σελ. 48
12.1.2. Article UCC §2-615 Σελ. 48
12.2. The Restatement (Second) of Contracts Σελ. 51
12.2.1. Discharge by Supervening Impracticability Σελ. 51
12.2.2. Discharge by Supervening Frustration Σελ. 52
12.2.3. Existing Impracticability or Frustration Σελ. 54
13. The “Frustration of purpose” Σελ. 55
13.1. What is it? Σελ. 55
13.2. English Law Σελ. 57
13.2.1. “The Krell” Σελ. 57
13.2.2. “The Herne” Σελ. 58
13.2.3. The difference of opinion Σελ. 58
13.2.3.1. Criticism of the Krell v. Herny Σελ. 59
13.2.3.2. Support of the Krell v. Herny Σελ. 60
Chapter 4
Destruction of the subject matter and temporary impossibility
14. Introductory remarks Σελ. 62
14.1. Destruction of the vessel Σελ. 64
14.1.1. American Law Σελ. 67
14.2. Destruction of a thing essential for performance Σελ. 69
14.2.1. American Law Σελ. 74
14.3. Damage, deterioration, destruction Σελ. 74
14.3.1. Damage to a ship Σελ. 74
14.3.2. Serious damage and deterioration of the cargo Σελ. 77
14.3.3. Destruction of the cargo Σελ. 79
14.3.4. American Law Σελ. 80
14.4. Temporary impossibility Σελ. 82
14.4.1. American Law Σελ. 83
Chapter 5
Unavailability of the subject matter
15. Introductory remarks Σελ. 85
16. Types of unavailability Σελ. 85
16.1. Requisition of the vessel Σελ. 85
16.1.1. American Law Σελ. 87
16.2. Statutory Definition Σελ. 87
16.2.1. American Law Σελ. 88
16.3. English Law Σελ. 88
16.3.1. Concluding comments Σελ. 91
16.3.1.1. American Law Σελ. 95
16.3.2. Compensation Σελ. 96
16.3.2.1. American Law Σελ. 97
16.3.3. The effect of the requisition to the charterparty Σελ. 98
16.3.3.1. Concluding comments on the cases Σελ. 100
16.3.3.2. Concluding comments on the effect of the requisition Σελ. 105
16.3.3.3. American Law Σελ. 106
16.3.4. Detention of the vessel due to wartime Σελ. 106
16.3.4.1. English Law Σελ. 107
16.3.4.1.1. Concluding comments Σελ. 109
16.3.5. Detention by the port authorities Σελ. 113
16.3.5.1. Concluding comments Σελ. 114
16.3.6. Strike at the port of loading Σελ. 115
16.3.6.1. Concluding comments Σελ. 116
16.3.6.2. American Law Σελ. 119
16.3.7. Piracy Σελ. 119
17. Prospective frustration Σελ. 120
17.1. American Law Σελ. 122
Chapter 6
Method of performance
18. Introductory remarks Σελ. 124
19. The Suez Canal cases Σελ. 126
19.1. Contracts of sale (c.i.f. contract) Σελ. 126
19.1.1. English Law Σελ. 126
19.1.2. Concluding comments Σελ. 127
19.1.2.1. Concluding comments on “The Tsakiroglou” Σελ. 131
19.2. Carriage of goods by sea Σελ. 133
19.2.1. English Law Σελ. 133
19.2.2. Concluding comments Σελ. 133
19.2.3. American Law Σελ. 135
19.2.4. Concluding comments Σελ. 136
19.3. The Baltic Suez Clause Σελ. 138
20. The legal evaluation of the closure of the Panama Canal Σελ. 138
21. The legal evaluation of the closure of the Straits of Hormuz, of Dardanelles, of Bosporus, and of Kerch (Sea of Azov) Σελ. 139
21.1. The closure of the Straits of Hormuz Σελ. 139
21.2. The closure of the Straits of Dardanelles, of Bosporus
and of Kerch (Sea of Azov) Σελ. 141
Chapter 7
Transaction with the enemy
22. Introductory remarks Σελ. 144
23. Trading with enemy (a common law rule) Σελ. 146
23.1. Types of War Σελ. 146
23.2. “The enemy” Σελ. 149
23.2.1. The Statutory definition in English Law Σελ. 149
23.2.2. English Law Σελ. 149
23.2.2.1. Individuals Σελ. 149
23.2.2.2. Legal entities Σελ. 152
23.2.2.3. Concluding comments Σελ. 154
23.2.3. The Statutory definition in American Law Σελ. 157
23.2.3.1. American Law Σελ. 157
23.2.3.2. Concluding comments Σελ. 162
23.2.4. The Statutory definition in Greek Law Σελ. 162
23.2.4.1. Greek Law Σελ. 162
23.2.4.2. Concluding comments Σελ. 164
23.3. “To trade” Σελ. 165
23.3.1. English Law Σελ. 165
23.3.2. American Law Σελ. 167
24. The effect of war on contracts Σελ. 168
25. The effect of the “prohibition” principle on a contract of affreightment Σελ. 170
25.1. Concluding comments Σελ. 174
Chapter 8
The limits of the “doctrine of frustration”
26. Introductory remarks Σελ. 177
27. “Self – induced” frustration Σελ. 177
27.1. English Law Σελ. 177
27.2. Concluding comments Σελ. 181
28. American Law Σελ. 189
Chapter 9
The legal effects of the “doctrine of frustration”
29. Introductory remarks Σελ. 190
30. The Common law approach Σελ. 190
31. The Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 Σελ. 193
32. American Law Σελ. 195
PART 2
The impossibility of performance in Greek Maritime Law
Chapter 10
General observations of the impossibility of performance
33. Introductory remarks Σελ. 199
34. The regulatory framework of the Greek Civil Code Σελ. 200
35. The regulatory framework of the Greek Code of Private Maritime Law Σελ. 200
36. Synopsis of other European Legislations Σελ. 202
36.1. The German Maritime Code Σελ. 202
36.2. The Nordic Maritime Code Σελ. 205
36.3. The Italian Maritime Code Σελ. 207
36.4. French Law Σελ. 207
36.5. The Dutch Civil Code Σελ. 208
36.6. The Maritime Code of Latvia Σελ. 208
36.7. The Maritime Code of Spain Σελ. 209
Chapter 11
Unexpected circumstances and commencement of the voyage
37. Introductory remarks Σελ. 211
38. Prior to the commencement of the voyage Σελ. 211
38.1. Time of occurrence Σελ. 211
38.2. The nature of the events Σελ. 213
38.3. Incidents that affect the vessel Σελ. 214
38.3.1. Accidental loss Σελ. 214
38.3.2. “Became unseaworthy” Σελ. 216
38.3.3. Capture and plunder Σελ. 218
38.3.4. Requisition Σελ. 219
38.3.5. Obstruction to sail by the order of a state Σελ. 221
38.4. Incidents that make performance impossible Σελ. 223
38.4.1. Blockade of the port of destination Σελ. 223
38.4.2. “Or otherwise prevention of navigation with the vessel” Σελ. 226
38.5. Consequences Σελ. 228
39. After the commencement of the voyage Σελ. 229
39.1. Time of occurrence Σελ. 230
39.2. Distance Freight Σελ. 231
Chapter 12
Unexpected circumstances and the necessity for repairs to the vessel
40. Introductory remarks Σελ. 235
41. The divergence of views regarding rescission (ipanaxorisi) and termination (kataggelia) in the Greek theory Σελ. 236
41.1. Criticism and the preferred view Σελ. 240
42. The nature of the events Σελ. 246
42.1. Repairs and temporary interruption of the voyage Σελ. 249
42.2. Excessive length of the impediment Σελ. 251
43. Consequences Σελ. 254
Chapter 13
Accidental loss of the goods prior or after the loading or after the receipt of goods for loading or after the commencement of the voyage
44. Introductory remarks Σελ. 255
45. Accidental loss of the goods prior to the receipt or prior to the loading Σελ. 255
46. Accidental loss of the goods after the receipt or after the loading and before the sailing of the vessel Σελ. 259
47. Delivery of new cargo Σελ. 259
48. Accidental loss after the commencement of the voyage Σελ. 264
Chapter 14
Rights and liabilities of the parties in case of an accidental discharge of the charter
49. Introductory remarks Σελ. 266
50. The dissolution of the contract at the preliminary voyage Σελ. 266
51. Expenses after the dissolution of the contract Σελ. 269
Chapter 15
Rights and obligations of the owner after the dissolution of the charter
52. Introductory remarks Σελ. 271
53. The diligence of the prudent owner Σελ. 271
54. The owner is entitled and obliged to send, store, pledge or sell the cargo Σελ. 275
55. General average and contribution Σελ. 277
56. English Law Σελ. 277
57. American Law Σελ. 278
A. BOOKS, ARTICLES and MONOGRAPHS Σελ. 279
B. CASE LAW Σελ. 291
INDEX Σελ. 313
Back to Top