Τρίτη 09 Ιουλίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 14ο ΤΜΗΜΑ

Εισηγητές: Τσόγκας Χ., Ντζούφας Κ., Ρεντούλης Π.

Η αύξηση των συντασσόμενων συμβολαίων αύξησε με «γραφειοκρατική» πρόοδο, τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου και παράλληλα εγκαινίασε μία νέα καθημερινή επικοινωνία του Συμβολαιογράφου, αυτή με τους λογιστές και τους μηχανικούς. Κατά συνέπεια, στόχος του παρόντος προγράμματος, είναι, μέσα από την εκπαίδευση στα θέματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ένα συμβολαιογραφικό γραφείο, η δημιουργία βοηθών συμβολαιογράφων που θα έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να επιτελέσουν αυτόν τον κομβικό ρόλο.

■ Γνωριμία με τον θεσμό του Συμβολαιογράφου, τα καθήκοντά του και τα αντίστοιχα του βοηθού Συμβολαιογράφου - Υποδοχή φακέλου
■ Διαχωρισμός συμβολαιογραφικών πράξεων, σε πάγιες και αναλογικές - Συμβαλλόμενοι και δικαιοπρακτική ικανότητα
■ Δομή και περιεχόμενο ενός συμβολαίου - Δικαιολογητικά προσαρτώμενα έγγραφα
■ Ανάλυση του περιεχομένου του συμβολαίου
■ Ανάλυση των δικαιολογητικών (γνωριμία με τον «κόσμο» του ΕΝΦΙΑ, με το περιβάλλον των αυθαιρέτων - περιπτωσιολογία)
■ Ο Συμβολαιογράφος ως όργανο της αναγκαστικής εκτέλεσης
■ Υποχρεώσεις του Συμβολαιογράφου, μετά τη σύνταξη του συμβολαίου
■ Θέματα για τη φορολογητέα αξία ακινήτων & τη φορολογία κεφαλαίου
■ Ο Συμβολαιογράφος ως Υπηρεσία Μίας Στάσης
■ Επίλυση πρακτικών (σύνταξη συμβολαίου)

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα

■ Σε γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου, διοικητικά στελέχη εν γένει που επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον και οικονομικό status, γιατί κατανοούν ότι υπάρχει ζήτηση σε έναν επαγγελματικό χώρο που προσφέρει πολύ ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας.

■ Σε αποφοίτους Νομικής και υποψήφιους Συμβολαιογράφους, οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός συμβολαιογραφείου μέσα από την καθημερινή πρακτική του και να έλθουν σε άμεση επαφή με τον «κόσμο» των συμβολαιογραφικών γραφείων.

Χαράλαμπος Χ. Τσόγκας

Ο Χαράλαμπος Χ. Τσόγκας είναι Συμβολαιογράφος Αθηνών ασκώντας το λειτούργημα του Συμβολαιογράφου επί 29 έτη. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚ.Π.Α, το έτος 1987 και άσκησε μαχόμενη δικηγορία μέχρι το 1991, οπότε και μεταπήδησε στην Συμβολαιογραφία, και από τότε, ασκεί ανελλιπώς το λειτούργημα του Συμβολαιογράφου. Αρχικά, ως Συμβολαιογράφος Επιδαύρου το 1991, όπου και πρωτοδιορίσθηκε, στη συνέχεια από το 1992, όταν και μετατέθηκε έως και το 2012 ως Συμβολαιογράφος Ξυλοκάστρου Κορινθίας και από το καλοκαίρι του 2012, οπότε επίσης μετατέθηκε, ως και σήμερα, ως Συμβολαιογράφος Αθηνών.

Κωνσταντίνος Ντζούφας

Ο Κωνσταντίνος Ντζούφας είναι δικηγόρος εξειδικευμένος στο εταιρικό, χρηματοδοτικό, δίκαιο αύλων αγαθών και πτωχευτικό δίκαιο, νομικός σύμβουλος εταιριών με σημαντική πείρα στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι κάτοχος LLM Αστικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Msc in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σειρά εξειδικευμένων μελετών στα παραπάνω θεματικά πεδία σε έγκριτα νομικά περιοδικά και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων στο χώρο του εμπορικού δικαίου. Είναι μόνιμος εισηγητής του μαθήματος «Προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων» στο πρόγραμμα e-learning του Τμήματος Τραπεζικής Διοικητικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20847
14 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
9, 11, 16 & 18 Ιουλίου 2024 (Τρίτη – Πέμπτη 17:00 - 21:00 & 17:00 - 20:00)
Εισηγητές: Τσόγκας Χ., Ντζούφας Κ., Ρεντούλης Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: Κανονική Τιμή 330,00 € Ειδική Τιμή 280,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 14ο ΤΜΗΜΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20847
14 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
9, 11, 16 & 18 Ιουλίου 2024 (Τρίτη – Πέμπτη 17:00 - 21:00 & 17:00 - 20:00)
Εισηγητές: Τσόγκας Χ., Ντζούφας Κ., Ρεντούλης Π.
Back to Top