ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ


Νομοθεσία - Νομολογία - Ερμηνεία - Υποδείγματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17199
Σπυρίδωνος Α.

Το έργο «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας» επιχειρεί μια πρώτη εξαντλητική εξέταση όλων των ζητημάτων που αναφύονται σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, όπως αύξηση μισθωμάτων, εξαφάνιση ακινήτων προς «παραδοσιακή» μίσθωση, διάρρηξη αστικού ιστού, τουριστικοποίηση, διακύβευση ασφάλειας, ανατροπή σχέσεων ιδιοκτητών κτιρίων, παραβίαση κανονισμών, ανταγωνισμός προς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν με κριτική διάθεση οι αντικρουόμενες απόψεις σε νομικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Ερμηνεία διατάξεων παλαιών κανονισμών ρύθμισης σχέσεων συνιδιοκτητών, υποδείγματα νέων, δικαστική αναγκαστική τροποποίηση ή συμπλήρωση όρων σε ελλιπείς κανονισμούς με αίτημα της πλειοψηφίας, νομοθετικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό και την οριοθέτηση των κανόνων της νέας μεθόδου εκμετάλλευσης, καλύτερη γνώση και εξοικείωση με τους συμβατικούς όρους με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, συμβάσεις διαχείρισης ακινήτων μπορούν να είναι μερικές από τις λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτύου ήρθαν για να μείνουν. Στους εκμισθωτές, μισθωτές, διαχειριστές κάθε είδους ακινήτων και συναφών υπηρεσιών εναπόκειται να τις οριοθετήσουν, να τις αξιοποιήσουν και να τις εντάξουν αρμονικά στην υφιστάμενη αγορά, με τον πλέον θετικό από νομική, κοινωνική και οικονομική άποψη τρόπο.

Πρόλογος Σελ. V
Μέρος Πρώτο
Συμβατικές σχέσεις εμπλεκόμενων μερών
Κεφάλαιο 1o
Συμβατικές ιδιομορφίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου συναπτόμενης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
Α. Η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας ως ειδικού τύπου μίσθωση Σελ. 3
1. Αστική μίσθωση κατοικίας Σελ. 3
2. Εμπορική μίσθωση Σελ. 3
3. Νέα αγορά εκμετάλλευσης ακινήτων Σελ. 4
Β. Διαχειριστής ακινήτου διατιθέμενου προς βραχυχρόνια μίσθωση Σελ. 4
1. Σύμβαση διαχείρισης ακινήτου Σελ. 4
2. Μικτή σύμβαση υπομίσθωσης και διαχείρισης Σελ. 5
Γ. Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες Σελ. 5
1. Ειδική σύμβαση παροχής υπηρεσιών παράλληλα με τη χρήση του ακινήτου Σελ. 5
2. Ειδική σύμβαση παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης ακινήτων ως καταλυμάτων μέσω διαδικτύου Σελ. 6
3. Μικτή σύμβαση Σελ. 8
Δ. Δομική μεταμόρφωση της αγοράς μισθώσεων ακινήτων Σελ. 8
1. Δομικές αλλαγές στον χώρο των μισθώσεων ακινήτων Σελ. 8
2. Νέες υπηρεσίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών Σελ. 9
3. Ενίσχυση ανταγωνισμού Σελ. 9
4. Το άρθρο 111 Ν 4446/2016 Σελ. 9
5. Ανάγκη δραστικής νομοθετικής παρέμβασης χωρίς περιορισμό της αγοράς Σελ. 10
Κεφάλαιο 2ο
Διακρινόμενες συμβατικές σχέσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας
Α. Συμβάσεις Σελ. 11
1. Συμβάσεις χρηστών με πλατφόρμα Σελ. 11
2. Σύμβαση δικαιούχου εκμίσθωσης με διαχειριστή Σελ. 12
Β. Βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης μεταξύ χρηστών και πλατφόρμας Σελ. 13
1. Κοινότητα των μελών της πλατφόρμας Σελ. 13
2. Σκοπός η εκμετάλλευση των ακινήτων και η επιδίωξη κέρδους μέσα από αυτήν Σελ. 13
3. Παγκόσμια ενιαία διαδικτυακή αγορά ακινήτων προς βραχυχρόνια μίσθωση ως ευφυής μέθοδος προώθησης αυτών προς εκμετάλλευση Σελ. 14
4. Παροχή συνόλου υπηρεσιών σχετιζόμενων και μη σχετιζόμενων με τα διατιθέμενα ακίνητα Σελ. 14
5. Αποδοχή προδιατυπωμένων όρων ως σύμβαση προσχωρήσεως Σελ. 15
6. Μονιμότητα και αυτοτέλεια σχέσης με εγγραφή ασχέτως της μίσθωσης συγκεκριμένου ακινήτου Σελ. 15
7. Προστασία καταναλωτών Σελ. 16
8. Προσωπικά δεδομένα Σελ. 16
9. Αναληθείς ή συκοφαντικές αναφορές Σελ. 17
10. Ρήτρα διαιτησίας Σελ. 18
Γ. Παρεχόμενες υπηρεσίες πλατφόρμας προς χρήστη Σελ. 18
1. Παροχή δυνατότητας χρήσης κάθε κατηγορίας ακινήτων(καταλυμάτων) Σελ. 18
2. Εύρος υπηρεσιών μη σχετιζόμενων με ακίνητα Σελ. 18
α. Υπηρεσίες σχετικά με δράσεις στον τόπο του καταλύματος Σελ. 18
β. Υπηρεσίες σχετικά με τον τόπο απόδοσης φόρου Σελ. 19
3. Πρόσβαση σε τεράστια βάση δεδομένων διαρκούς αξιολόγησης ως αυτοτελής υπηρεσία Σελ. 19
Δ. Το παράδειγμα της πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων της Airbnb Σελ. 20
1. Κοινότητα μελών Σελ. 20
2. Αυτόματη αποδοχή όρων και μονομερών αλλαγών αυτών και προσχώρηση σε αυτούς Σελ. 20
3. Ενημερώσεις στους Όρους Χρήσης Σελ. 21
4. Ιδεολογικές και πολιτικές διακηρύξεις κοινότητας Σελ. 21
α. Πριν γίνετε μέλος Σελ. 21
β. Δέσμευση κοινότητας της Airbnb Σελ. 21
γ. Σχετικά με τη δέσμευση της κοινότητας Σελ. 21
δ. Όροι χρήσης της Airbnb Σελ. 23
5. Πρόσφατες ενημερώσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας της Airbnb Σελ. 23
α. Ενημερώσεις στους Όρους Χρήσης Πληρωμών Σελ. 23
β. Ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου Σελ. 23
γ. Συνήθεις ερωτήσεις Σελ. 24
Ε. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εν γένει υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων ή παροχή τουριστικών υπηρεσιών Σελ. 25
1. Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Σελ. 25
2. Η άποψη της Airbnb Σελ. 26
3. Έλεγχος της πλατφόρμας επί των σχετιζόμενων με το κατάλυμα υπηρεσιών Σελ. 27
ΣΤ. Έννομες σχέσεις και νομική φύση σχέσεων πλατφόρμας και συναλλασσόμενων χρηστών Σελ. 27
1. Συμβαλλόμενα – εμπλεκόμενα μέρη Σελ. 28
2. Εμπλεκόμενες αρχές Σελ. 28
3. Έννομες σχέσεις Σελ. 29
Κεφάλαιο 3o
Σύμβαση πλατφόρμας – χρήστη
Α. Γενικά Σελ. 31
Β. Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 31
1. Χρονικό σημείο σύναψης σύμβασης μεταξύ χρήστη και Πλατφόρμας Σελ. 31
2. Νομικώς δεσμευτική σύμβαση Σελ. 32
3. Σύμβαση προσχωρήσεως Σελ. 32
4. Ορολογία Φιλοξενούντων και Φιλοξενούμενων αντί εκμισθωτών και μισθωτών Σελ. 32
5. Οι Χρήστες ως καταναλωτές Σελ. 32
6. Έννοια Πλατφόρμας και ρυθμιστικό αντικείμενο Σύμβασης Σελ. 32
7. Διεθνής χαρακτήρας Πλατφόρμας Σελ. 33
8. Περιεχόμενα Σύμβασης Σελ. 33
9. Ευθύνη Φιλοξενούντων (εκμισθωτών) για τήρηση τοπικής νομοθεσίας (απαγορεύσεις, περιορισμοί, εγγραφές σε μητρώα, αδειοδοτήσεις) Σελ. 34
10. Επίλυση διαφορών Σελ. 35
α. Ειδική ρήτρα διαιτησίας και παραίτησης από ομαδικές αγωγές Σελ. 35
β. Επίλυση διαφορών μέσω διαδικασίας της ΕΕ – Οι χρήστες ως καταναλωτές Σελ. 35
Γ. Αντικείμενο και οργάνωση παρεχόμενων υπηρεσιών Σελ. 36
1. Η Πλατφόρμα ως διαδικτυακή αγορά υπηρεσιών που προσφέρονται και απολαμβάνονται από τρίτους Σελ. 36
2. Μέλη Πλατφόρμας Σελ. 36
3. Συμβαλλόμενα στην παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας απευθείας τα Μέλη και όχι η Πλατφόρμα Σελ. 36
4. Η Πλατφόρμα ως τρίτος σε σχέση με τις Υπηρεσίες Φιλοξενίας Σελ. 37
5. Η Πλατφόρμα ως τρίτος σε σχέση με τα Μέλη Σελ. 37
6. Τα Μέλη συμβάλλονται απευθείας έναντι αλλήλων με ίδια ευθύνη Σελ. 38
7. Τα Μέλη ως ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι σε σχέση με την Πλατφόρμα Σελ. 38
8. Περιεχόμενο αναρτώμενο από τα Μέλη στην Πλατφόρμα και διάδοση αυτού Σελ. 39
9. Υπηρεσίες Τρίτων Σελ. 39
10. Προσβασιμότητα Σελ. 39
Δ. Προϋποθέσεις κτήσης ιδιότητας μέλους έναντι της πλατφόρμας Σελ. 40
1. Δικαιοπρακτική ικανότητα Μέλους Σελ. 40
2. Υποχρέωση συμμόρφωσης προς νομοθεσία Σελ. 40
3. Επιβεβαίωση ταυτότητας Μέλους Σελ. 40
4. Καταχώριση Λογαριασμού (Account Registration) Σελ. 40
5. Λογαριασμός νομικού προσώπου Σελ. 41
6. Υποχρέωση επικαιροποίησης στοιχείων Σελ. 41
7. Ένας Λογαριασμός ανά Χρήστη Σελ. 41
8. Ευθύνη Χρήστη για την ασφάλεια των στοιχείων του Σελ. 41
9. Ευθύνη Χρήστη για τον Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα Σελ. 42
10. Συνέργειες Μελών με άδεια της Πλατφόρμας Σελ. 42
Ε. Περιεχόμενο (Content) Σελ. 42
1. Ανάρτηση Περιεχομένου από τα Μέλη και προσβασιμότητα από άλλα Μέλη Σελ. 42
2. Ανάρτηση Περιεχομένου από τα Μέλη και προσβασιμότητα από άλλα Μέλη Σελ. 43
3. Έλλειψη ευθύνης Πλατφόρμας για το Περιεχόμενο των Μελών Σελ. 43
ΣΤ. Αμοιβές παρεχόμενων υπηρεσιών (Service Fees) Σελ. 44
1. Αμοιβές Πλατφόρμας ως αντάλλαγμα γα τη χρήση της - Αμφοτεροβαρής σύμβαση Σελ. 44
2. Προηγούμενη ενημέρωση χρηστών Σελ. 44
3. Μονομερείς μεταβολές αμοιβών Σελ. 44
4. Ευθύνη Μέλους και Τρόπος Είσπραξης Σελ. 44
Ζ. Συμβατικές υποχρεώσεις εκμισθωτών (φιλοξενούντων) Σελ. 45
1. Συμβατικές υποχρεώσεις Μέλους κατά την καταχώριση καταλύματος διατιθέμενου μέσω Πλατφόρμας Σελ. 45
α. Ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση πληροφοριών Σελ. 45
β. Ελεύθερος καθορισμός τιμής διάθεσης Σελ. 45
γ. Πολιτική ακυρώσεων Σελ. 45
2. Διακριτική ευχέρεια Πλατφόρμας ως προς την προβολή της ανάρτησης Σελ. 46
3. Συμβατική δέσμευση έναντι Πλατφόρμας για σύναψη σύμβασης Φιλοξενούντος με Φιλοξενούμενο Σελ. 46
4. Ασφάλιση Σελ. 46
5. Συμβατικές υποχρεώσεις κατά τις καταχωρίσεις Καταλυμάτων (Listing Accommodations) – Τήρηση κανονισμού κτιρίου και νομοθεσίας Σελ. 47
α. Καταχώριση ενός Καταλύματος Σελ. 47
β. Παροχή εγγύησης Σελ. 47
γ. Τήρηση κανονισμού κτιρίου και νομοθεσίας ως όρος της σύμβασης του Φιλοξενούντος με το Κατάλυμα Σελ. 47
6. Καταχωρίσεις λοιπών δραστηριοτήτων, εμπειριών, γεγονότων και λοιπών εν γένει Υπηρεσιών Φιλοξενίας Σελ. 48
Η. Συμβατικές υποχρεώσεις μισθωτών (φιλοξενούμενων) Σελ. 48
1. Διενέργεια Κράτησης Σελ. 48
2. Γνωστοποίηση χρεώσεων κράτησης πριν από τη διενέργεια αυτής από τον Φιλοξενούμενο Σελ. 48
Θ. Σύναψη νομικώς δεσμευτικής σύμβασης μίσθωσης – χρόνος σύναψης Σελ. 48
1. Σύναψη σύμβασης με την κράτηση Σελ. 48
2. Πληρωμή κόστους κράτησης στην Πλατφόρμα Σελ. 49
3. Περισσότεροι Φιλοξενούμενοι Σελ. 49
4. Ανήλικος Φιλοξενούμενος Σελ. 49
5. Η κράτηση ως άδεια κατοχής και χρήσης του χώρου του καταλύματος Σελ. 49
6. Υποχρέωση αποχώρησης κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο Σελ. 50
α. Οικειοθελής αποχώρηση Σελ. 50
β. Έξωση με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 50
γ. Ποινική ρήτρα Σελ. 50
δ. Περιορισμός ποινικής ρήτρας Σελ. 50
ε. Εξουσία της Πλατφόρμας για είσπραξη επιπλέον χρεώσεων λόγω καθυστερημένης αποχώρησης Σελ. 50
7. Μεταβολές ή ακυρώσεις κρατήσεως με συμφωνία μεταξύ Φιλοξενούντος και Φιλοξενούμενου Σελ. 51
Ι. Βαθμολογήσεις και κριτικές (Ratings and reviews) Σελ. 51
1. Ουσιώδες στοιχείο της λειτουργίας και αξιοπιστίας της Πλατφόρμας Σελ. 51
2. Δημόσια Κριτική Μελών έναντι αλλήλων μέσω της Πλατφόρμας Σελ. 51
3. Προσωπικές απόψεις Μελών Σελ. 52
4. Απαγόρευση συκοφαντικών αναφορών Σελ. 52
5. Απαγόρευση χειραγώγησης περιεχομένου κριτικών και βαθμολογίας Σελ. 52
ΙΑ. Ζημιά στο κατάλυμα, διαφορές μεταξύ των μελών Σελ. 52
1. Υποχρέωση και ευθύνη Φιλοξενούμενου προς παράδοση του καταλύματος στην κατάσταση που το παρέλαβε – όρος παραδοσιακών μισθώσεων Σελ. 52
2. Ζημία στο Κατάλυμα – Διαδικασίες στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Σελ. 53
3. Προσφυγή κατά της απόφασης στην ίδια την Πλατφόρμα Σελ. 53
4. Διατήρηση δικαιωμάτων εκ συμβάσεως και εκ του νόμου Σελ. 53
5. Διατήρηση δικαιώματος προσφυγής στο αρμόδιο Δικαστήριο Σελ. 54
ΙΒ. Συνδρομή μελών για επίλυση διαφορών Σελ. 54
1. Υποχρέωση Μελών για συνεργασία με την Πλατφόρμα σε απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών Σελ. 54
2. Διαμεσολάβηση και απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Σελ. 54
3. Δικαίωμα μονομερούς τερματισμού διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και προσφυγής στο αρμόδιο Δικαστήριο Σελ. 54
ΙΓ. Φόροι Σελ. 55
1. Υποχρέωση του Φιλοξενούντος προς καταβολή φόρων (και φόρων τουριστών ή επισκεπτών) – Παρόμοιες προς τουριστικές υπηρεσίες οι υπηρεσίες μέσω Πλατφόρμας Σελ. 55
2. Υποχρέωση πλατφόρμας δυνάμει φορολογικών διατάξεων για συλλογή πληροφοριών προς επιβολή φόρων Σελ. 55
3. Είσπραξη Φόρων από την Πλατφόρμα και διαβίβαση αυτών στην αρμόδια Φορολογική Αρχή Σελ. 55
ΙΔ. Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς νομοθεσία Σελ. 56
ΙΕ. Διάρκεια και καταγγελία σύμβασης, αναστολή ισχύος και άλλα μέτρα Σελ. 57
1. Αόριστη διάρκεια Σελ. 57
2. Καταγγελία από το Μέλος Σελ. 58
3. Καταγγελία από την Πλατφόρμα Σελ. 58
α. Καταγγελία με προειδοποίηση Σελ. 58
β. Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση Σελ. 58
Κεφάλαιο 4o
Σύμβαση εκμισθωτή – μισθωτή
Α. Βασικά διαφοροποιητικά στοιχεία σε σχέση με λοιπές βραχυχρόνιες μισθώσεις Σελ. 59
1. Διαφοροποιητικό στοιχείο βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας από λοιπές περιπτώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων Σελ. 59
2. Όροι συμμετοχής σε διαδικτυακή πλατφόρμα που οδηγεί σε σύναψη βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω αυτής. Σελ. 60
3. Ενδιάμεσος τρόπος εκμετάλλευσης ακινήτων Σελ. 61
Β. Ειδικό νομικό πλαίσιο για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα Σελ. 61
1. Ορισμοί (άρθρο 111 παρ. 1 Ν 4446/2016) Σελ. 61
α. Ακίνητο Σελ. 62
i. Το διαμέρισμα Σελ. 62
ii. H μονοκατοικία Σελ. 62
iii. Λοιπά οικήματα με αυτοτέλεια Σελ. 63
iv. Τα δωμάτια Σελ. 63
β. Οικονομία του διαμοιρασμού Σελ. 64
γ. Ψηφιακές πλατφόρμες Σελ. 64
δ. Βραχυχρόνια μίσθωση Σελ. 65
i. Ορισμένη διάρκεια Σελ. 65
ii. Παράλειψη αναφοράς διάρκειας Σελ. 65
iii. Διάρκεια μικρότερη του έτους Σελ. 66
2. Περιορισμοί στη διάθεση «ακινήτων» για βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 111 παρ. 8 Ν 4446/2016) Σελ. 66
Γ. Γενικό νομικό πλαίσιο μισθώσεων Σελ. 66
1. Εφαρμογή γενικής νομοθεσίας μισθώσεων Σελ. 66
Δ. Μίσθωση με ή χωρίς δικαίωμα βραχυχρόνιας υπομίσθωσης μέσω πλατφόρμας Σελ. 67
1. Γενικά Σελ. 67
2. Ειδικό φορολογικό δίκαιο των βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας Σελ. 67
3. Γενικό δίκαιο μισθώσεων – Δυνατή η συμβατική απαγόρευση υπομίσθωσης με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης Σελ. 67
4. Επί αγωγής αποβολής από κατοχή ακινήτου, αυτοδίκαιη ισχύς δεδικασμένου και εκτελεστότητας απόφασης και κατά κάθε χρήστη του ακινήτου που έλκει δικαίωμα από τον εναγόμενο (άρθρα 325 επ. και 919 επ. ΚΠολΔ) Σελ. 69
5. Αγγλική νομολογία – Εκμετάλλευση ακινήτου μέσω της Airbnb δεν συνιστά χρήση του ως ιδιωτικής κατοικίας – Παραβίαση συμβατικού όρου κύριας μίσθωσης Σελ. 70
Ε. Υπόδειγμα σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα υπομίσθωσης με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Σελ. 72
Κεφάλαιο 5o
Σύμβαση εκμισθωτή – διαχειριστή
Α. Διαχείριση ακινήτων υπό ευρεία έννοια Σελ. 78
1. Έννοια διαχειριστή ακινήτων (property management services provider) Σελ. 78
2. Διάκριση από ειδική έννοια διαχειριστή Ελληνικών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη φορολογική διάταξη του άρθρου 111 Ν 4446/2016 Σελ. 78
3. Ιδιότητες διαχειριστών ακινήτων με την ευρεία έννοια Σελ. 79
4. Ενοχική σύμβαση διαχείρισης ακινήτων με την ευρεία έννοια Σελ. 79
5. Ανάθεση διαχείρισης της εκμετάλλευσης ακινήτου με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών Σελ. 80
6. Ανάθεση διαχείρισης μέσω υπομίσθωσης Σελ. 80
α. Διαχειριστής ο μισθωτής – υπεκμισθωτής Σελ. 80
β. Ειδικοί όροι διαμόρφωσης μισθώματος Σελ. 80
γ. Ενσωμάτωση κόστους και αμοιβής διαχείρισης στο μίσθωμα Σελ. 81
δ. Συνυπολογισμός στο μίσθωμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης από τον μισθωτή - διαχειριστή Σελ. 81
ε. Σχέση μισθωτή με υπομισθωτή που υπομίσθωσε ακίνητο μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb - Η απόφαση ΕιρΡόδ (ασφ.) 184/2017 Σελ. 81
7. Περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες Σελ. 85
Β. Υπόδειγμα σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ακινήτου με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Σελ. 86
Μέρος Δεύτερο
Σχέσεις συμβαλλόμενων με τρίτους – Κανονισμοί κτιρίων και συγκροτημάτων
Κεφάλαιο 1o
Ζητήματα από τη διάθεση για βραχυχρόνια μίσθωση διηρημένων ιδιοκτησιών σε κτίρια και συγκροτήματα
1. Ειδικά χαρακτηριστικά χρήσης διηρημένων ανεξάρτητων ιδιοκτησιών από μισθωτές βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφόρμας Σελ. 99
2. Το ζήτημα της ευθύνης Σελ. 99
3. Συμβατότητα με κανονισμούς ρύθμισης σχέσεων συνιδιοκτητών Σελ. 100
4. Ερωτήματα σχετικά με παλαιούς κανονισμούς Σελ. 100
5. Κτίρια και συγκροτήματα αμιγούς κατοικίας ή αμιγούς επαγγελματικής στέγης Σελ. 101
6. Ανάγκη προστασίας λοιπών ενοίκων από οχλήσεις και διακινδύνευση ασφαλούς κατοικίας Σελ. 102
7. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις – Η περίπτωση της Μαδρίτης – Ανεξάρτητη είσοδος και διακεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι Σελ. 103
8. Γενική υποχρέωση εκμισθωτή βραχυχρόνιας μίσθωσης από την καλή πίστη έναντι των λοιπών συνιδιοκτητών Σελ. 103
Κεφάλαιο 2ο
Κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών
Α. Έννοια και σκοπός Κανονισμού – Επιτρεπόμενες χρήσεις Σελ. 105
1. Δικαιοπρακτικός χαρακτήρας κανονισμού Σελ. 105
2. Σκοπός και επιτρεπόμενες χρήσεις Σελ. 105
3. Συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή Σελ. 105
4. Ανάγκη εκσυγχρονισμού Σελ. 106
Β. Εφαρμογή διατάξεων περί οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (Ν 3741/1929, άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ) Σελ. 106
1. Θεμελιώδεις κανόνες επί κτιρίων αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών Σελ. 106
2. Ιδιαίτερη συμφωνία συνιδιοκτητών και απουσία συμφωνίας (άρθρα 4 και 5 Ν 3741/1929) Σελ. 107
3. Συστατικός συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή (άρθρο 13 Ν 3741/1929) Σελ. 108
Γ. Παλαιοί Κανονισμοί Σελ. 108
1. Ανεπάρκεια παλαιών Κανονισμών υπέρ ή σε βάρος του συγκεκριμένου τρόπου χρήσης και εκμετάλλευσης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών Σελ. 108
2. Ανάγκη θέσπισης περιορισμών στην αλόγιστη εκμετάλλευση διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων Σελ. 109
3. Ανάγκη απελευθέρωσης της δυνατότητας εκμετάλλευσης διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων Σελ. 109
4. Αρνητικές επιδράσεις σε κτίρια αμιγούς κατοικίας Σελ. 110
5. Υπόδειγμα παλαιού κανονισμού πολυκατοικίας κέντρου Αθηνών Σελ. 110
Δ. Προσαρμογή Κανονισμών Σελ. 111
1. Ανακύπτοντα ερωτήματα και τρόποι επίλυσης Σελ. 111
2. Τροποποίηση παλαιών Κανονισμών με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων Σελ. 112
3. Τροποποίηση κανονισμού πολυκατοικίας με καταδίκη μη συναινούντων ιδιοκτητών σε δήλωση βουλήσεως (αρ. 949 ΚΠολΔ) Σελ. 112
Ε. Υποδείγματα ρητρών σε Κανονισμούς διηρημένων ιδιοκτησιών κτιρίων και συγκροτημάτων Σελ. 113
1. Νέος κανονισμός πολυκατοικίας με απαγορευτική ρήτρα Σελ. 113
2. Νέος κανονισμός πολυκατοικίας με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας Σελ. 114
3. Νέος κανονισμός κτιρίου γραφείων και επαγγελματικών χώρων με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας Σελ. 117
4. Νέος κανονισμός συγκροτήματος αυτοτελών κατοικιών με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας Σελ. 120
5. Νέος κανονισμός συγκροτήματος αυτοτελών κατοικιών χωρίς απαγορευτική ρήτρα εκμετάλλευσης ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας Σελ. 123
ΣΤ. Ερμηνεία παλαιών Κανονισμών επί αδυναμίας τροποποιήσεως Σελ. 123
1. Αδυναμία συναινετικής τροποποίησης και ανάγκη ερμηνείας Σελ. 123
2. Ερμηνεία κανονισμού πολυκατοικίας δυνάμει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 173, 200, 281, 288 και 388) Σελ. 124
3. Κανόνες ερμηνείας (συνδυασμός άρθρων 173 και 200 ΑΚ) Σελ. 124
4. Υποθετική βούληση μερών Σελ. 126
5. Ερμηνευτική συναγωγή απαγόρευσης βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας Σελ. 126
6. Ερμηνευτική συναγωγή του επιτρεπτού των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας Σελ. 128
Ζ. Έννοια και προορισμός κοινοχρήστων μερών οικοδομής ή συγκροτήματος και εξ αυτών περιορισμοί χρήσης από ενοίκους Σελ. 129
1. Έννοια κοινοχρήστων μερών Σελ. 129
2. Τρόποι ορισμού μερών κτιρίου ή συγκροτήματος ως κοινοχρήστων Σελ. 129
3. Νομικά αδιάφορη η μη χρήση κοινών μερών οικοδομής από έναν των ιδιοκτητών Σελ. 131
4. Σκοπός η σταθερότητα και ασφάλεια στους συνιδιοκτήτες Σελ. 132
5. Η σημασία του κριτηρίου του προορισμού των κοινοχρήστων μερών Σελ. 132
6. Προορισμός κοινοχρήστων μερών συνήθους κτιρίου ή συγκροτήματος κατοικιών Σελ. 132
7. Μαζική χρήση κοινοχρήστων χώρων κτιρίου ή συγκροτήματος από μισθωτές βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας κατά τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό των χώρων αυτών Σελ. 133
Η. Δικονομικές διατάξεις Σελ. 134
1. Δωσιδικία – Αρμοδιότητα (άρθρα 17 παρ. 3, 29 παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 134
2. Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (άρθρο 614 παρ. 2 ΚΠολΔ) Σελ. 135
Back to Top