Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023Βιντεοσκοπημένο

WHISTLEBLOWERS – Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο νέος Ν 4990/2022

Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.

Το Σεμινάριο θα αναδείξει όλες τις παραμέτρους του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (Whistleblower Protection) με βάση τις διατάξεις του νέου Ν 4990/2022 (ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019) και τις διατάξεις για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR και
Ν 4624/2019), τη νομολογία της ΑΠΔΠΧ και τα κείμενα ευρωπαϊκών οργάνων (Ομάδα του Άρθρου 29, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων). Θα γίνει παρουσίαση των αντικείμενων του Ν 4990/2022 (ίδρυση του συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου, η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και οι προβλεπόμενες κυρώσεις) και του υποχρεωτικού ορισμού καθώς και των καθηκόντων του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης
Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.). Επιπλέον, θα αναλυθεί η απόκλιση των ρυθμίσεων του Ν. 4990/2022 από εκείνες του GDPR.

 • Η θέσπιση του συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου (Whistleblowing) (ιδίως, ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής, εξαιρέσεις, προσωπικό πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων).
 • Η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις –
  Συγκερασμός με τις διατάξεις για την προστασία έναντι της επεξεργασίας
  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR και Ν 4624/2019).
 • Η υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς αντίστοιχα
  στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (οργάνωση της διαδικασίας
  υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών) και ο ρόλος
  του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.).
 • Οι προβλεπόμενες κυρώσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να έχουν γνώση των κανόνων του συστήματος προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου και, ιδίως σε όσους πρόκειται να αναλάβουν τα καθήκοντα Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), σε Συμβούλους Ακεραιότητας, σε Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών, Στελέχη φορέων του Δημοσίου, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διοικητικά στελέχη, όπως επίσης σε πληθώρα νομικών προσώπων και φορέων (ΟΤΑ, Ασφαλιστικές εταιρίες, Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές & διαγνωστικά κέντρα, Φαρμακευτικές επιχειρήσεις, Τράπεζες & Παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, Σωματεία και Ιδρύματα, Διαμεσολαβητές, ΜΚΟ).

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19715 | 19716 | 19717
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 145,00 € Ειδική Τιμή 101,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ο νέος Ν 4990/2022

WHISTLEBLOWERS – Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19715 | 19716 | 19717
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
Back to Top