ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εννοιολογικά ζητήματα, μεθοδολογικές διευκρινίσεις και εφαρμογές

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 9.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 20,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18502
Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ.
Κοκκώσης Χ.
To βιβλίο «Χωροταξικός Σχεδιασμός - Εννοιολογικά ζητήματα, μεθοδολογικές διευκρινίσεις και εφαρμογές» παραθέτει μια κριτική θεώρηση του πλαισίου του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, όπως εξελίχθηκε κατά την εικοσαετή εφαρμογή του. Εστιάζει: στην αναγκαιότητα ο χωροταξικός σχεδιασμός να αποτελεί πολιτική προτεραιότητας, στον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, και στην σημασία αντιμετώπισής του ως βασικού θεσμικού συστατικού μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Διερευνά με κριτικό τρόπο την εξέλιξη των χωροταξικών εργαλείων εθνικού επιπέδου, δηλαδή του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αλλά και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις Υδατοκαλλιέργειες, την Βιομηχανία, τον Τουρισμό, τα Καταστήματα Κράτησης, και τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, αλλά και Περιφερειακού επιπέδου, μέσα από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Αναλύει την πολιτική του τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού, και τις προοπτικές εξέλιξής της και δίνει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό και στην ειδίκευση των βασικών αρχών του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και στη συσχέτιση του χερσαίου με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τέλος, καταλήγει στα βασικότερα προβλήματα του χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αυτά αναδύονται από την 20ετή ουσιαστικά εμπειρία εφαρμογής του και τονίζει την ανάγκη εξέλιξης της χωροταξικής σκέψης στην Ελλάδα, και την ανάγκη σύλληψης νέων ιδεών από τους «χωροτάκτες», έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προβλημάτων, δίνοντας μια ευοίωνη προοπτική στην ανάπτυξη της χώρας. Aπευθύνεται σε δικηγόρους που ειδικεύονται στο Χωροταξικό-Πολεοδομικό Δίκαιο, σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, δασολόγους και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο αντικείμενο αυτό. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην απόκτηση μιας πλήρους εικόνας γύρω από τον χωροταξικό σχεδιασμό.

01 Πρόλογος 1

02 Εισαγωγή

2.1 H σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού 2

2.2 Δομή 5

03 Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα

3.1 Εισαγωγή 9

3.2 Πρώτη περίοδος: Η περίοδος των πολέμων (1923 - ’70) 10

3.3 Δεύτερη περίοδος: Μεταπολίτευση (1974-1981) 11

3.4 Τρίτη περίοδος (από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘90) 12

3.5 Τέταρτη περίοδος (από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 μέχρι το 2013) 13

3.6 Πέμπτη περίοδος (Η σύγχρονή περίοδος) 14

3.7 Συμπεράσματα 17

3.8 Βιβλιογραφία - Νομοθεσία 19

04 Χωροταξικά εργαλεία σε εθνικό επίπεδο -
Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης

4.1 Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 20

4.2 Βιβλιογραφία - Νομοθεσία 29

05 Χωροταξικά εργαλεία σε εθνικό επίπεδο -
Ειδικά χωροταξικά πλαίσια

5.1 Εισαγωγή 31

5.2 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 32

5.3 Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες 40

5.4 Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία 45

5.5 Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 51

5.6 Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Καταστημάτων Κράτησης 57

5.7 Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) 58

5.8 Βιβλιογραφία - Νομοθεσία 61

06 Χωροταξικά εργαλεία σε περιφερειακό επίπεδο -
Τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια

6.1 Εισαγωγή: Η εξέλιξη των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων 64

6.2 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 1ης «Γενιάς» 67

6.3 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 2ης «Γενιάς» 67

6.4 Βιβλιογραφία - Νομοθεσία 71

07 Τοπίο - Ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης

7.1 Εισαγωγή 73

7.2 Το Ελληνικό τοπίο 75

7.3 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο 76

7.4 Πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του τοπίου 77

7.5 Η διαχείριση του τοπίου ως διάσταση του χωροταξικού σχεδιασμού 78

7.6 Προς μια ολοκληρωμένη πολιτική τοπίου 81

7.7 Η δημιουργία «Παρατηρητηρίου Τοπίου» 83

7.8 Συμπεράσματα 85

7.9 Βιβλιογραφία - Νομοθεσία 86

08 Πλαίσιο αρχών και μεθοδολογικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα

8.1 Εισαγωγή 89

8.2 Οι βασικές αρχές του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 90

8.3 Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο υφιστάμενο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα 92

8.4 Συμπεράσματα 96

8.5 Βιβλιογραφία - Νομοθεσία 97

09 Συμπεράσματα

9.1 Κριτική θεώρηση του πλαισίου του χωροταξικού σχεδιασμού 100

9.2 Προοπτικές για την εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού 105

9.3 Βιβλιογραφία - Νομοθεσία 111

10 Επίλογος 114

Αρκτικόλεξο 119

Νομοθεσία 121

 

Back to Top