Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Κωδ. 19439 | 19440 | 19441
4 ώρες
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Ρηγάκη Μ., Γκάτζου Μ., Πατσιαλού Ε.
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Αναμενόμενη επίδραση στη λειτουργία των επιχειρήσεων
Εισηγητές: Ρηγάκη Μ., Γκάτζου Μ., Πατσιαλού Ε.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19439 | 19440 | 19441
4 ώρες
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Ρηγάκη Μ., Γκάτζου Μ., Πατσιαλού Ε.
Με τον 4808/2021 - (ΦΕΚ Α΄101/19.06.2021) προβλέφθηκε η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας (βλ. ήδη ΥΑ 49758 - ΦΕΚ Β΄ 2668/31.5.2022) η οποία και θα έχει σημαντική επίδραση σε βασικούς τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς επηρεάζει όχι μόνο τις δηλωτικές υποχρεώσεις αλλά θέτει ζητήματα σχετικά με τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης, τη δήλωση τηλεργασίας στη μετά covid εποχή, τον προγραμματισμό της εργασίας και της μισθοδοσίας, τη διαχείριση των υπερωριών και των αδειών, ενώ επιφέρει και ουσιαστικές αλλαγές στη φύση του ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Ενόψει της πρώτης εισαγωγής στις επιχειρήσεις της πρώτης φάσης εφαρμογής της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας και την επικείμενη έναρξη στις επιχειρήσεις της δεύτερης φάσης είναι αναγκαία μια πρώτη συζήτηση για την πραγματική επίδραση αυτών των ρυθμίσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Σκοπός ρύθμισης: Η υποδηλωμένη απασχόληση ως τρέχον εργασιακό ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής: Επιχειρήσεις πρώτης και δεύτερης φάσης. Ιδιαιτερότητες ανά κλάδο.
 • Τα επόμενα βήματα για το HR: δηλωτικές υποχρεώσεις και εναλλακτικές διαλειτουργικότητας με το Υπουργείο Εργασίας
 • Απογραφική διαδικασία: α) Απογραφική δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης, β) Δήλωση ωραρίου απασχόλησης (ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας)
 • Μηχανισμός Ψηφιακής Κάρτας: Δήλωση Έναρξης - Λήξης Κάρτας Εργασίας - Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης
 • Κατάργηση υφιστάμενων εντύπων ΕΡΓΑΝΗ
 • Η δήλωση της Τηλεργασίας στην μετά covid εποχή και εργοδοτικές υποχρεώσεις
 • Ο Χρόνος απασχόλησης: Υπερωρία & Υπερεργασία - Χρονικά όρια εργασίας - Διάλειμμα - Τα διευθυντικά στελέχη - Έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Δήλωση αδειών
 • Εργασία Σάββατο - Κυριακή
 • Ο Χρόνος απασχόλησης εργαζόμενων μέσω Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης - Ο Χρόνος απασχόλησης σε περίπτωση outsourcing: Δηλωτικές υποχρεώσεις και προβληματισμοί.
 • Ψηφιακή κάρτα και εργατικές αξιώσεις
 • Αναμενόμενες τροποποιήσεις στη φύση των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας: Πρόσβαση της Επιθεώρησης Εργασίας και των λοιπών ελεγκτικών αρχών στα μεταδεδομένα και τα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και του εργαζομένου μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων δικτύων τηλεφωνίας ή διαδικτύου και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων
Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε λογιστές, επιθεωρητές εργασίας και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.
Βιογραφικά Εισηγητριών

Μαρία Ρηγάκη

Η Μαρία Ρηγάκη είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εργατικό Δίκαιο. Είναι Director στην δικηγορική εταιρεία Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες, μέλος του παγκόσμιου δικτύου EY Law, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει εμπειρία σε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων, μεταβίβασης προσωπικού, νομικούς ελέγχους σε θέματα εργασιακών σχέσεων και ελέγχους διαδικασιών HR, καθώς και σε θέματα που αφορούν συνθήκες χαρακτηρισμού ανεξάρτητων συνεργατών ως εξαρτημένα εργαζόμενων και θέματα που αφορούν στη λειτουργία επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης. Έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών εξ’ αποστάσεως απασχόλησης καθώς στην εφαρμογή διαδικασιών σχετικά με Πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Μαρία Γκάτζου

Η Μαρία Γκάτζου είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εργατικό Δίκαιο, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως Senior Associate Lawyer στην δικηγορική εταιρεία Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες, μέλος του παγκόσμιου δικτύου EY Law, με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει εμπειρία σε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων, μεταβίβασης προσωπικού, νομικούς ελέγχους σε θέματα εργασιακών σχέσεων και ελέγχους διαδικασιών HR. Έχει επίσης εκτεταμένη νομική εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικής εξ’ αποστάσεως απασχόλησης και ειδικά θεμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόδοσης εξ αποστάσεως απασχολούμενων εργαζομένων, υβριδικών μοντέλων απασχόλησης, υγεία και ασφάλεια υπό καθεστώς τηλεργασίας.

Ευαγγελία Πατσιαλού

Η Ευαγγελία Πατσιαλού είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εργατικό Δίκαιο, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως Associate Lawyer στην Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες, μέλος του παγκόσμιου δικτύου EY Law, με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Ασφάλισης και έχει εμπειρία σε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων, μεταβίβασης προσωπικού, νομικούς ελέγχους σε θέματα εργασιακών σχέσεων και ελέγχους διαδικασιών HR.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top