ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 36€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16399
Αργυρός Ε., Γαλάνη Ε., Γκέρτσος Β., Δοκιμάκη Ε., Δούμπα Μ., Κανελλοπούλου Θ., Κατσανέβας Κ., Κίτσιου Ι., Κοτολούλη Α., Λειβαδίτης Ι., Μήτσιου Ε., Μουτάφη Α., Μπουζιάς Α., Ξηρός Θ., Πανταζής Ν., Παυλόπουλος Α., Ρίζου Κ., Σακελλαριάδου Κ., Στυλιανίδου Μ., Τζιράκη Ε., Τσαρούχας Δ., Τσιρωνάς Αθ., Φαρίνης Ι., Χριστοπούλου Κ., Χριστοφορίδου Σ.
Κονδύλης Β., Κτιστάκη Στ., Τζιράκη Ε.
Ξηρός Θ.

Ο Υπαλληλικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο φιλοδοξεί να παρουσιάσει και να καλύψει το σύνολο της ύλης του  υπαλληλικού δικαίου, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τις σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν από τον μνημονιακό νομοθέτη,  κατά την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο παρών τόμος αποτελεί ένα έργο επίπονης και συστηματικής εργασίας 25 καταξιωμένων νομικών με αξιοσημείωτη ανάμεσά τους την παρουσία ανώτατων δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθηγητών Νομικών Σχολών, αλλά και εξειδικευμένων δικηγόρων. 

Σκοπός της κατ’ άρθρο Ερμηνείας του Υπαλληλικού Κώδικα είναι να παράσχει σε δικαστές, δικηγόρους και νομικούς της πράξης ένα πρακτικό εργαλείο άμεσης πρόσβασης στις ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Δικαίου, ώστε να εξοικειωθούν με τις διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα μετά τις πολλαπλές αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις που έχουν επέλθει από τον μνημονιακό νομοθέτη.

Το έργο είναι πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις.

Στο ως άνω πλαίσιο η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ερμηνείας των νέων μνημονιακών διατάξεων στο πεδίο του Υπαλληλικού Δικαίου και παρουσίασης της σχετικής νομολογίας.

Η ερμηνεία κάθε διατάξεως στοχεύει στο να αναδείξει όλα τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματική καθημερινότητα των δικηγόρων, ενώ στηρίζεται στην ημεδαπή νομολογία και στην νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων (ΔΕΕ και ΕΔΔΑ) αλλά και στην πλούσια σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία που κατά καιρούς έχει δημοσιευτεί επί του υπαλληλικού δικαίου.

Ως προς την κατάστρωση της ερμηνείας προηγείται το κείμενο κάθε άρθρου, το οποίο είναι ενημερωμένο (κωδικοποιημένο) με τις επελθούσες νομοθετικές τροποποιήσεις, ακολουθεί η παράθεση της σχετικής με το περιεχόμενο κάθε άρθρου βιβλιογραφίας–αρθρογραφίας αλλά και των σχετικών διατάξεων και ακολούθως αναπτύσσεται η ερμηνεία και η νομολογία σε αριθμημένες παραγράφους που φέρουν σύντομο δηλωτικό τίτλο του αναπτυσσόμενου θέματος.

Η νέα αυτή έκδοση επιδιώκει να σταθεί αρωγός στον δικηγόρο της πράξης, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να επιλύσει ενδεχόμενα ζητήματα ερμηνείας που ανακύπτουν καθημερινά.

Συνεργάτες έργου κατά αλφαβητική σειρά Σελ. VII
Συνεργάτες έργου καθ’ ύλην Σελ. IX
Προλογικό Σημείωμα Σελ. XI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Ν 3528/2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
(ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007)
Άρθ. πρώτο Σελ. 15
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 1 [Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα] Σελ. 15
Άρθ. 2 [Έκταση εφαρμογής] Σελ. 22
Άρθ. 3 [Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου] Σελ. 41
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Άρθ. 4 [Ιθαγένεια] Σελ. 47
Άρθ. 5 [Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων] Σελ. 59
Άρθ. 6 [Ηλικία διορισμού] Σελ. 69
Άρθ. 7 [Υγεία] Σελ. 81
Άρθ. 8 [Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση] Σελ. 86
Άρθ. 9 [Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους] Σελ. 98
Άρθ. 10 [Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Άρθ. 11 [Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων] Σελ. 107
Άρθ. 12 [Τρόπος πλήρωσης θέσεων] Σελ. 109
Άρθ. 13 [Αρμόδιο όργανο] Σελ. 130
Άρθ. 14 [Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων] Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Άρθ. 15 [Υποχρέωση διορισμού] Σελ. 147
Άρθ. 16 [Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού] Σελ. 153
Άρθ. 17 [Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού] Σελ. 157
Άρθ. 18 [Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης] Σελ. 160
Άρθ. 19 [Ορκωμοσία - Ανάληψη υπηρεσίας] Σελ. 162
Άρθ. 20 [Ανάκληση διορισμού] Σελ. 168
Άρθ. 21 [Αναδιορισμός] Σελ. 176
Άρθ. 22 [Βαθμός διοριζομένου] Σελ. 184
Άρθ. 23 [Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου] Σελ. 185
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθ. 24 [Πίστη στο Σύνταγμα] Σελ. 194
Άρθ. 25 [Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών] Σελ. 198
Άρθ. 26 [Εχεμύθεια] Σελ. 203
Άρθ. 27 [Συμπεριφορά υπαλλήλου] Σελ. 205
Άρθ. 28 [Περιουσιακή κατάσταση] Σελ. 207
Άρθ. 29 [Χρόνος παροχής εργασίας] Σελ. 211
Άρθ. 30 [Καθήκοντα υπαλλήλου] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθ. 31 [Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή] Σελ. 218
Άρθ. 32 [Συμμετοχή σε εταιρείες] Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθ. 33 [Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα] Σελ. 228
Άρθ. 34 [Δικηγορική ιδιότητα] Σελ. 229
Άρθ. 35 [Κατοχή δεύτερης θέσης] Σελ. 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Άρθ. 36 [Κώλυμα συμφέροντος] Σελ. 236
Άρθ. 37 [Κώλυμα εντοπιότητας] Σελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθ. 38 [Αστική ευθύνη] Σελ. 240
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Άρθ. 39 [Δικαίωμα μονιμότητας - Εξαιρέσεις] Σελ. 247
Άρθ. 40 [Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση] Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΙΣΘΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθ. 41 [Δικαίωμα - Αξίωση μισθού] Σελ. 278
Άρθ. 42 [Χρόνος καταβολής μισθού] Σελ. 284
Άρθ. 43 [Πότε δεν οφείλεται μισθός] Σελ. 285
Άρθ. 44 [Όροι υγιεινής και ασφάλειας] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθ. 45 [Ελευθερία της έκφρασης] Σελ. 292
Άρθ. 46 [Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθ. 47 [Υπηρεσιακή εκπαίδευση] Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Άρθ. 48 [Δικαίωμα κανονικής άδειας] Σελ. 308
Άρθ. 49 [Χορήγηση κανονικής άδειας] Σελ. 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
Άρθ. 50 [Δικαίωμα ειδικής άδειας] Σελ. 316
Άρθ. 51 [Άδειες χωρίς αποδοχές] Σελ. 323
Άρθ. 52 [Άδειες μητρότητας] Σελ. 328
Άρθ. 53 [Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις] Σελ. 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Άρθ. 54 [Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας] Σελ. 347
Άρθ. 55 [Χορήγηση αναρρωτικής άδειας] Σελ. 349
Άρθ. 56 [Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας] Σελ. 351
Άρθ. 57 [Υγειονομική περίθαλψη - Έξοδα κηδείας] Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Άρθ. 58 [Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης] Σελ. 370
Άρθ. 59 [Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους] Σελ. 389
Άρθ. 60 [Άδειες εξετάσεων] Σελ. 390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Άρθ. 61 [Έπαινος - Μετάλλιο] Σελ. 392
Άρθ. 62 [Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών - Δημοσιοποίηση απονομής] Σελ. 395
Άρθ. 63 [Ευαρέσκεια] Σελ. 396
Άρθ. 64 [Βράβευση προτάσεων ή μελετών] Σελ. 396
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 399
Άρθ. 65 [Τοποθέτηση] Σελ. 400
Άρθ. 66 [Μετακίνηση] Σελ. 405
Άρθ. 67 [Μετάθεση] Σελ. 411
Άρθ. 68 [Απόσπαση] Σελ. 423
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ Σελ. 443
Άρθ. 69 [Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας] Σελ. 445
Άρθ. 70 [Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας] Σελ. 450
Άρθ. 71 [Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία] Σελ. 458
Άρθ. 72 [Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών] Σελ. 469
Άρθ. 73 [Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα] Σελ. 469
Άρθ. 74 [Πράξη μετάταξης] Σελ. 474
Άρθ. 75 [Ειδικές διατάξεις] Σελ. 474
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άρθ. 76 [Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες] Σελ. 475
Άρθ. 77 [Θέσεις κατά κατηγορία – Τυπικά προσόντα] Σελ. 479
Άρθ. 78 [Θέσεις και τυπικά προσόντα κατά κλάδο - Καθήκοντα] Σελ. 495
Άρθ. 79 [Διυπουργικοί κλάδοι] Σελ. 502
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθ. 80 [Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων] Σελ. 505
Άρθ. 81 [Αξιολόγηση] Σελ. 511
Άρθ. 82 [Χρόνος προαγωγής] Σελ. 520
Άρθ. 83 [Σύστημα προαγωγών – Πίνακες προακτέων] Σελ. 527
Άρθ. 84 [Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων] Σελ. 535
Άρθ. 85 [Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων] Σελ. 548
Άρθ. 86 [Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων] Σελ. 569
Άρθ. 87 [Αναπλήρωση προϊσταμένων] Σελ. 586
Άρθ. 88 [Καταστάσεις υπαλλήλων] Σελ. 590
Άρθ. 89 [Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή] Σελ. 592
Άρθ. 90 [Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων] Σελ. 594
Άρθ. 91 [Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων] Σελ. 596
Άρθ. 92 [Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων] Σελ. 598
Άρθ. 93 [Διαγραφή από πίνακα προακτέων] Σελ. 602
Άρθ. 94 [Παράλειψη από προαγωγή] Σελ. 605
Άρθ. 95 [Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου] Σελ. 608
Άρθ. 96 [Τιμητική απονομή τίτλων] Σελ. 610
Άρθ. 97 [Προβάδισμα] Σελ. 612
Άρθ. 98 [Βαθμολογική ένταξη] Σελ. 615
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Άρθ. 99 [Θέση σε διαθεσιμότητα] Σελ. 621
Άρθ. 100 [Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας] Σελ. 642
Άρθ. 101 [Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης] Σελ. 659
Άρθ. 102 [Αποδοχές διαθεσιμότητας] Σελ. 687
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθ. 103 [Αυτοδίκαιη αργία] Σελ. 695
Άρθ. 104 [Δυνητική θέση σε αργία. Αναστολή άσκησης καθηκόντων] Σελ. 702
Άρθ. 105 [Συνέπειες αργίας] Σελ. 728
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθ. 106 [Πειθαρχικό παράπτωμα] Σελ. 739
Άρθ. 107 [Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων] Σελ. 770
Άρθ. 108 [Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου] Σελ. 849
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθ. 109 [Πειθαρχικές ποινές] Σελ. 856
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
Άρθ. 110 [Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων] Σελ. 874
Άρθ. 111 [Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής] Σελ. 892
Άρθ. 112 [Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων] Σελ. 899
Άρθ. 113 [Λήξη πειθαρχικής ευθύνης] Σελ. 915
Άρθ. 114 [Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη] Σελ. 922
Άρθ. 115 [Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος] Σελ. 948
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθ. 116 [Πειθαρχικά όργανα] Σελ. 952
Άρθ. 117 [Πειθαρχικώς προϊστάμενοι] Σελ. 967
Άρθ. 118 [Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων] Σελ. 988
Άρθ. 119 [Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου] Σελ. 1023
Άρθ. 120 [Αρμοδιότητα υπηρεσιακών (πειθαρχικών) συμβουλίων] Σελ. 1029
Άρθ. 121 [Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων] Σελ. 1051
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Άρθ. 122 [Άσκηση πειθαρχικής δίωξης] Σελ. 1057
Άρθ. 123 [Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο] Σελ. 1064
Άρθ. 124 [Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής] Σελ. 1074
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
Άρθ. 125 [Προκαταρκτική εξέταση] Σελ. 1092
Άρθ. 126 [Ένορκη διοικητική εξέταση] Σελ. 1105
Άρθ. 127 [Πειθαρχική ανάκριση] Σελ. 1121
Άρθ. 128 [Ανακριτικές πράξεις] Σελ. 1166
Άρθ. 129 [Αυτοψία] Σελ. 1170
Άρθ. 130 [Μάρτυρες] Σελ. 1175
Άρθ. 131 [Πραγματογνώμονες] Σελ. 1185
Άρθ. 132 [Εξέταση διωκομένου] Σελ. 1189
Άρθ. 133 [Ενέργειες μετά την ανάκριση] Σελ. 1195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθ. 134 [Κλήση σε απολογία] Σελ. 1201
Άρθ. 135 [Απολογία] Σελ. 1216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθ. 136 [Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης - Παράσταση διωκομένου] Σελ. 1225
Άρθ. 137 [Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου] Σελ. 1242
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 138 [Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο] Σελ. 1255
Άρθ. 139 [Εκτίμηση αποδείξεων] Σελ. 1260
Άρθ. 140 [Πειθαρχική απόφαση] Σελ. 1267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθ. 141 [Ένσταση] Σελ. 1276
Άρθ. 142 [Προσφυγή] Σελ. 1292
Άρθ. 143 [Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας] Σελ. 1325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθ. 144 [Εκτέλεση απόφασης] Σελ. 1333
Άρθ. 145 [Διαγραφή πειθαρχικών ποινών] Σελ. 1338
Άρθ. 146 [Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας] Σελ. 1340
Άρθ. 146Α [Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Σελ. 1341
Άρθ. 146Β [Σύσταση - Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων] Σελ. 1355
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθ. 147 [Λόγοι λύσης] Σελ. 1368
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Άρθ. 148 [Παραίτηση] Σελ. 1379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΚΠΤΩΣΗ
Άρθ. 149 [Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης] Σελ. 1393
Άρθ. 150 [Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση] Σελ. 1407
Άρθ. 151 [Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας] Σελ. 1411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΑΠΟΛΥΣΗ
Άρθ. 152 [Λόγοι απόλυσης] Σελ. 1413
Άρθ. 153 [Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα] Σελ. 1420
Άρθ. 154 [Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης] Σελ. 1427
Άρθ. 155 [Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας] Σελ. 1441
Άρθ. 156 [Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης] Σελ. 1451
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άρθ. 157 [Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) - Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων] Σελ. 1458
Άρθ. 158 [Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΚΕΙΣΕΠ) - Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων] Σελ. 1473
Άρθ. 159 [Υπηρεσιακά Συμβούλια] Σελ. 1478
Άρθ. 160 [Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων] Σελ. 1481
Άρθ. 161 [Εκπροσώπηση των φύλων] Σελ. 1483
Άρθ. 162 [Λειτουργία των Συμβουλίων] Σελ. 1484
Άρθ. 163 [Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου] Σελ. 1489
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθ. 164 [Είδη υγειονομικών επιτροπών] Σελ. 1493
Άρθ. 165 [Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές] Σελ. 1499
Άρθ. 166 [Επιτροπές προσφυγών] Σελ. 1508
Άρθ. 167 [Ειδικές υγειονομικές επιτροπές] Σελ. 1510
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθ. 168 [Τελικές διατάξεις] Σελ. 1515
Άρθ. 169 [Μεταβατικές διατάξεις] Σελ. 1516
Άρθ. δεύτερο Σελ. 1519
Άρθ. τρίτο Σελ. 1519
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1521
Back to Top