ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 2ος Τόμος

Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 60€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 75,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18592
Βλαμάκης Π., Μπουρμάς Γ., Παπαχρήστου Μ., Τέτοκας Β.
+Μαργαρίτης Λ.
Ιωαννίδου Π.
  • Εκδοση: 2η 2022
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 632
  • ISBN: 978-960-654-500-9

Το δίτομο έργο «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου» περιλαμβάνει τα βασικότερα δικόγραφα, διαδικαστικά κ.λπ. έγγραφα του Ποινικού Δικαίου. Το περιεχόμενό τους είναι ενημερωμένο με τους Ν 4855 και 4871/2021.

Είναι σημαντικό ότι κάθε υπόδειγμα συνοδεύεται από επιστημονικές παρατηρήσεις και σχόλια, καθώς και από πλούσιες νομολογιακές αναφορές, παρέχοντας, έτσι, ένα πλήρες «πακέτο» διευκόλυνσης στον νομικό της πράξης.

Ο 2ος τόμος αφορά στη Διαδικασία στο ακροατήριο, τα Ένδικα μέσα και την Εκτέλεση ποινών. Η ύλη του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής θεματικές ενότητες:
• Προπαρασκευαστική διαδικασία
• Εκπροσώπηση από συνήγορο
• Ακύρωση διαδικασίας και απόφασης
• Αυτόφωρη διαδικασία
• Προϋποθέσεις παραδεκτού ενδίκου μέσου και δικαιούμενα πρόσωπα προς άσκησή του
• Έφεση
• Αναίρεση
• Μετατροπή ποινής σε χρήμα
• Αναστολή εκτέλεσης της ποινής
• Απόλυση καταδίκου υπό όρο
ενώ σε Παράρτημα που παρατίθεται στο τέλος του έργου εντάσσεται η θεματική της Ποινικής Διαπραγμάτευσης
και περιλαμβάνει συνολικά 115 υποδείγματα, μεταξύ άλλων:
• κλήσης μάρτυρα και αποδεικτικού επίδοσης αυτής
• προσφυγής κατά της απευθείας κλήσης
• δήλωσης εκπροσώπησης από συνήγορο
• αίτησης ακύρωσης διαδικασίας / απόφασης
• έκθεσης σύλληψης επ’ αυτοφώρω
• δήλωσης άσκησης ενδίκου μέσου
• έκθεσης έφεσης και αναίρεσης
• σημειώματος πρόσθετων λόγων αναίρεσης
• αίτησης μετατροπής της ποινής και αναστολής υπό όρο
• αίτησης απόλυσης υπό όρο
• αίτησης επανάληψης της διαδικασίας
• αίτησης αποζημίωσης προσωρινά κρατηθέντων
• πρακτικού ποινικής διαπραγμάτευσης

Ο 1ος τόμος αφορά στην Ποινική Προδικασία.

Το έργο, προϊόν επιστημονικών γνώσεων και δικαστηριακής και εμπειρίας των συμμετεχόντων, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον μαχόμενο δικηγόρο, αλλά και κάθε νομικό που ασχολείται εν γένει με το Ποινικό Δίκαιο.

 

Πρόλογος 2ns έκδοση5    VII

Πρόλογο51ns έκδοσης    IX

2osΤόμος

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Ι. Προπαρασκευαστική διαδικασία

1.    Κλήση προς ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως από τον Εισαγγελέα και Εισαγγελική παραγγελία επιδόσεως κλήσης

προς μάρτυρα (άρθρα 155-158,    162, 166, 213, 327 ΚΠΔ)    3

Παρατηρήσεις    5

2.    Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσης προς μάρτυρα

(άρθρα 162, 163, 213 ΚΠΔ)    9

Παρατηρήσεις    10

3.    3. Γνωστοποίηση καταλόγου μαρτύρων στον κατηγορούμενο

(άρθρα 326 παρ. 1, 500 εδ. στ' ΚΠΔ)    11

Παρατηρήσεις    12

4.    Γνωστοποίηση μαρτύρων παριστάμενου

προς υποστήριξη της κατηγορίας στον κατηγορούμενο

(άρθρο 326 παρ. 2 ΚΠΔ)    17

Παρατηρήσεις    19

5.    Μη γνωστοποίηση από τον κατηγορούμενο των μαρτύρων υπεράσπισης

(άρθρο 326 παρ. 3 ΚΠΔ)    23

Παρατηρήσεις    24

6.    Δήλωση κατηγορουμένου για απόδειξη της αλήθειας και γνωστοποίηση

μαρτύρων (άρθρο 326 παρ. 3 εδ. β' προγενέστερου ΚΠΔ)    28

Παρατηρήσεις    29

XII | Περιεχόμενα

7.    Αίτηση κατηγορουμένου για κλήτευση μάρτυρα

(άρθρο 327 παρ. 2-4 ΚΠδ)    30

Παρατηρήσεις    31

8.    Προσφυγή στον εισαγγελέα εφετών κατά της απευθείας κλήσεως -

Εκθεση προσφυγής (άρθρα 322, 323 ΚΠΔ)    37

Παρατηρήσεις    40

9.    Προσφυγή στον εισαγγελέα εφετών κατά της απευθείας κλήσεως -

Έκθεση προσφυγής (άρθρα 322, 323 ΚΠΔ)    45

Παρατηρήσεις    51

10.    Προσφυγή στον εισαγγελέα εφετών κατά της απευθείας κλήσεως -

Έκθεση προσφυγής (άρθρο 322 παρ. 1, 3 ΚΠΔ)    53

Παρατηρήσεις    55

11.    Έγγραφο εισαγγελέα εφετών σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσφυγής

κατά της απευθείας κλήσεως (άρθρα 322, 323, 325 ΚΠΔ)    58

Παρατηρήσεις    59

12.    Προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών κατά της απευθείας κλήσεως -

Έκθεση προσφυγής (άρθρο 323 ΚΠΔ)    62

Παρατηρήσεις    67

II. Εκπροσώπηση από συνήγορο

13.    Εκπροσώπηση κατηγορουμένου από συνήγορο στο πρωτοβάθμιο

δικαστήριο - Δήλωση εκπροσώπησης (άρθρο 340 παρ. 3 ΚΠΔ)    68

Παρατηρήσεις    69

III. Ακύρωση διαδικασίας

14.    Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής)

κατηγορουμένου - Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)    71

Παρατηρήσεις    73

15.    Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής) κατηγορουμένου μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής -

Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)    76

Παρατηρήσεις    78

16.    Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής) κατηγορουμένου μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής -

Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)    80

Παρατηρήσεις    80

17.    Καταδίκη για πλημμέλημα ερήμην του (γνωστής διαμονής) κατηγορουμένου μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής -

Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)    82

Παρατηρήσεις    82

Περιεχόμενα | XIII

18.    Ακύρωση διαδικασίας και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης -

Προσφυγή κατά εισαγγελικής διάταξης απορρίπτουσας αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης (άρθρο 341 παρ. 2 ΚΠΔ)    85

Παρατηρήσεις    86

19.    Ακύρωση διαδικασίας στην κατ’ έφεση δίκη - Αίτηση ακύρωσης

(άρθρο 501 παρ. 1    ΚΠΔ)    87

Παρατηρήσεις    89

IV.    Ακύρωση αποφάσεως

20.    Αίτηση ακυρώσεως απόφασης καταδικαστικής για πλημμέλημα ερήμην του (άγνωστης διαμονής) κατηγορουμένου - Εκθεση ακύρωσης (άρθρο

430 ΚΠΔ)    91

Παρατηρήσεις    92

21.    Ακύρωση απόφασης και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης -Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενόψει υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως

(άρθρο 430 παρ. 2 ΚΠΔ)    93

Παρατηρήσεις    94

22.    Ακύρωση απόφασης και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης -Εισαγγελική διάταξη αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ενόψει

υποβολής αιτήσεως ακύρωσης (άρθρο 430 παρ. 2    ΚΠΔ)    95

Παρατηρήσεις    96

23.    Αίτηση στον Εισαγγελέα για διακοπή εκτέλεσης της ποινής    97

Παρατηρήσεις    98

24.    Απόσπασμα απόφασης Τριμελούς Εφετείου για διακοπή της ποινής    99

Παρατηρήσεις    100

25.    Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος - Αναστολή

της διαδικασίας με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών όταν η παραπομπή

γίνεται με βούλευμα (άρθρο 432 παρ. 1 ΚΠΔ)    101

Παρατηρήσεις    102

26.    Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος - Αναστολή

της διαδικασίας με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών όταν η παραπομπή γίνεται με απευθείας κλήση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Εφετών (άρθρο 432 παρ. 1 ΚΠΔ)    104

Παρατηρήσεις    105

V.    Αυτόφωρη διαδικασία

27.    Αυτόφωρα πλημμελήματα - Εκθεση σύλληψης επ’    αυτοφώρω

συλληφθέντος δράστη (άρθρα 417-427 ΚΠΔ)    107

Παρατηρήσεις    108

XIV | Περιεχόμενα

28.    Αυτόφωρα πλημμελήματα - Γνωστοποίηση κατηγορίας στον επ’

αυτοφώρω συλληφθέντα δράστη (άρθρα 417-427 ΚΠΔ)    111

Παρατηρήσει    112

B. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

I. Προϋποθέσεις παραδεκτού του ενδίκου μέσου - Δικαιούμενα πρόσωπα άσκησης ενδίκου μέσου - Επεκτατικό αποτέλεσμα

29.    Εισαγγελέας - Εκθεση εφέσεως    115

Παρατηρήσει    116

30.    Παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας- Εφεση

(υπό το προγενέστερο καθεστώς)    122

Παρατηρήσεις    123

31.    Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων (γενικά) -

Εκθεση αιτήσεως αναιρέσεως    130

Παρατηρήσεις    132

32.    Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων - Αναστολή προθεσμίας

κατά το μήνα Αύγουστο: Εκθεση αιτήσεως αναιρέσεως    137

Παρατηρήσεις    139

33.    Άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο - Τύπος πληρεξουσιότητας:

Εκθεση εφέσεως    141

Παρατηρήσεις    143

34.    Άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο μη δικηγόρο:

Τύπος - παροχή πληρεξουσιότητας    149

Παρατηρήσεις    151

35.    Δήλωση άσκησης ενδίκου μέσου - Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται:

Έκθεση εφέσεως    153

Παρατηρήσεις    154

36.    Δήλωση άσκησης αίτησης αναίρεσης    157

Παρατηρήσεις    161

37.    Παραίτηση από ένδικο μέσο - Παροχή πληρεξουσιότητας    163

Παρατηρήσεις    164

38.    Παραίτηση από ένδικο μέσο - Έκθεση παραίτησης    169

Παρατηρήσεις    170

39.    Αίτηση επέκτασης του ενδίκου μέσου - Συμπλήρωση απόφασης    172

Παρατηρήσεις    174

Περιεχόμενα | XV

II. Έφεση

40.    Εφεση κατηγορουμένου κατά αθωωτικής απόφασης - Εκθεση έφεσης    179

Παρατηρήσει    180

41.    Έφεση κατά αποφάσεως που απέρριψε ένσταση ακυρότητας

του κλητηρίου θεσπίσματος - Εκθεση έφεσης    183

Παρατηρήσει    185

42.    Ειδικές διατυπώσεις άσκησης της έφεσης - Εκθεση έφεσης    189

Παρατηρήσει    190

43.    Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης: Αμφισβήτηση ανασταλτικού

αποτελέσματος - Αίτηση αμφισβήτησης    193

Παρατηρήσει    195

44.    Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης

απόφασης λόγω άσκησης έφεσης    198

Παρατηρήσεις    200

45.    Εκπροσώπηση εκκαλούντος διαδίκου από συνήγορο ενώπιον

του Εφετείου - Παροχή πληρεξουσιότητας    205

Παρατηρήσεις    206

III. Αναίρεση

46.

Προϋποθέσεις παραδεκτού: Ορισμένο αναιρετικών λόγων -Εκθεση άσκησης αιτήσεως αναίρεσης

211

Παρατηρήσεις

216

47.

48.

Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως - Προβολή διά αυτοτελούς δικογράφου Παρατηρήσεις

Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης - Σημείωμα

222

225

232

Παρατηρήσεις

234

49.

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης λόγω άσκησης αναίρεσης

235

Παρατηρήσεις

239

50.

Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Υποβολή αίτησης - Προϋποθέσεις

248

Παρατηρήσεις

250

51.

Παράσταση διαδίκων κατά τη συζήτηση της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου: Παροχή πληρεξουσιότητας

253

Παρατηρήσεις

254

52.

Ανάκληση απόφασης του Αρείου Πάγου - Αίτηση επανεξέτασης (άρθρο 523 ΚΠΔ)

257

Παρατηρήσεις

259

XVI | Περιεχόμενα

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

Ι. Μετατροπή περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε χρήμα

53.    Αίτηση μετατροπής στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική

(άρθρο 82 παρ. 12 προγενέστερου ΠΚ)    269

Παρατηρήσεις    271

54.    Αίτηση μετατροπής του υπολοίπου της ποινής φυλάκισης σε χρηματική

ποινή (τέως ισχύον άρθρο 82    παρ. 2 εδ. β' ΠΚ)    280

Παρατηρήσεις    280

55.    Αίτηση χορήγησης προθεσμίας για την καταβολή του ποσού μετατροπής

της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική (άρθρο 82 παρ. 4 προγενέστερου ΠΚ)    283

Παρατηρήσεις    285

56.    Αίτηση για μετατροπή περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε ποινή

παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 82 παρ. 5-7 προγενέστερου ΠΚ)    290

Παρατηρήσεις    294

II. Αναστολή εκτελέσεως περιοριστικής της ελευθερίας ποινής υπό όρο

(άρθρα 99-104 ΠΚ)

57.    Ανάκληση χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

(άρθρο 101 ΠΚ)    296

Παρατηρήσεις    296

58.    Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί μη άρσεως χορηγηθείσας αναστολής υπό όρο

(άρθρο 102 παρ. 1 εδ. β' ΠΚ)    299

Παρατηρήσεις    301

59.    Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί χορήγησης αναστολής υπό όρο λόγω μη ανακλήσεως ούτε άρσεως της για άλλο έγκλημα χορηγηθείσας

παλαιότερα αναστολής υπό όρο (άρθρο 102 παρ. 2 ΠΚ)    302

Παρατηρήσεις    304

III. Απόλυση καταδίκου υπό όρο (άρθρα 105-110Α ΠΚ)

60.    Αίτηση απόλυσης υπό όρο (άρθρο 105Β ΠΚ)    306

Παρατηρήσεις    313

61.    Εφεση κατά βουλεύματος απορρίψαντος αίτηση ανάκλησης όρων επιβληθέντων σε απολυθέντα υπό όρο - Εκθεση εφέσεως

(άρθρα 17 Ν 1968/1991, 110 παρ. 5 ΠΚ)    317

Παρατηρήσεις    320

62.    Αίτηση χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα (άρθρο 2 Ν 2475/1920)    323

Παρατηρήσεις    325

Περιεχόμενα | XVII

63.    Αίτηση ανάκλησης βουλεύματος που ανακάλεσε

χορηγηθείσα απόλυση υπό όρο (άρθρα 107, 110 ΠΚ)    327

Παρατηρήσεις    329

64.    Αίτηση για την κατ’ οίκον έκτιση ποινής (άρθρο 105 νέου ΠΚ)    334

65.    Αίτηση για απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής

με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 110Α νέου ΠΚ)    337

Παρατηρήσεις    340

IV. Επανάληψη της διαδικασίας (άρθρα 525-530 ΚΠΔ)

66.    Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος

(άρθρο 525 ΚΠΔ)    343

Παρατηρήσεις    345

67.    Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος

(άρθρο 525 ΚΠΔ)    358

Παρατηρήσεις    360

68.    Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασθέντος

(άρθρα 528, 529, 532 ΚΠΔ)    363

Παρατηρήσεις    365

69.    Αίτηση επανάληψης διαδικασίας σε βάρος αθωωθέντος

(άρθρα 527, 528 ΚΠΔ)    370

Παρατηρήσεις    372

70.    Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ενόψει υποβολής αιτήσεως

επανάληψης της διαδικασίας (άρθρο 531 ΚΠΔ)    375

Παρατηρήσεις    377

V. Αποκατάσταση στην απόλαυση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 66 πΠΚ, 531-532 πΚΠΔ)

71.    Αίτηση για αποκατάσταση στην απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων    379

Παρατηρήσεις    381

VI. Αποζημίωση προσωρινά κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων

72.    Αίτηση αποζημίωσης προσωρινά κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος

(άρθρο 538 ΚΠΔ)    382

Παρατηρήσεις    385

73.    Αίτηση αποζημίωσης εκείνων που άδικα καταδικάσθηκαν ή

κρατήθηκαν προσωρινά (άρθρο 538 ΚΠΔ)    386

Παρατηρήσεις    390

XVIII | Περιεχόμενα

VII. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα (άρθρο 550 ΚΠΔ)

74.    Αίτηση καθορισμού της εκτελεστέας καταδικαστικής απόφασης    393

Παρατηρήσεις    395

75.    Αίτηση προς το δικαστήριο για τον καθορισμό της εκτελεστέας

καταδικαστικής απόφασης    399

Παρατηρήσεις    402

VIII. Εκτέλεση περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων αφορωσών διαφορετικά εγκλήματα (άρθρο 551 ΚΠΔ)

76.    Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής επί ποινών που επιβλήθηκαν

με αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις    410

Παρατηρήσεις    411

77.    Αίτηση για επέκταση της απόλυσης υπό όρο σε περίπτωση συγχώνευσης/

διαδοχικής έκτισης ποινών (άρθρα 110Α προγενέστερου ΠΚ, 551 ΚΠΔ)    414

Παρατηρήσεις    415

78.    Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής    417

Παρατηρήσεις    418

79.    Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής    420

Παρατηρήσεις    422

80.    Αίτηση σχηματισμού συνολικής ποινής    425

Παρατηρήσεις    426

IX. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης

81.    Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης

(άρθρο 429 παρ. 3 προγενέστερου ΚΠΔ)    429

Παρατηρήσεις    431

Χ. Αναβολή εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής

82.    Αίτηση αναβολής εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής

(άρθρο 556 ΚΠΔ)    433

Παρατηρήσεις    435

XI. Διακοπή εκτέλεσης της ποινής

83.    Αίτηση διακοπής εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 557 ΚΠΔ)    437

Παρατηρήσεις    439

Περιεχόμενα | XIX

ΧΙΙ. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

84.    Αμφιβολίες σχετικά με τη διάρκεια της ποινής: Προβολή αντιρρήσεων

αναφορικά με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 562 ΚΠΔ)    442

Παρατηρήσει    444

85.    Αντιρρήσεις εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης    447

Παρατηρήσει    449

86.    Αντιρρήσεις εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης    451

Παρατηρήσεις    453

87.    Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και υπολογισμός της προαποτιθείσας ποινής    454

Παρατηρήσεις    456

88.    Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις από τον συνυπολογισμό του χρόνου

προσωρινής κράτησης    458

Παρατηρήσεις    460

89.    Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις περί την εκτέλεση

απόφασης που έκρινε επιγενομένη συρροή ποινών    461

Παρατηρήσεις    463

90.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και απόλυση υπό όρους    464

Παρατηρήσεις    466

91.    Αντιρρήσεις αναφορικά με την αφαίρεση από την ποινή του χρόνου

φυλάκισης που προαποτίθηκε    468

Παρατηρήσεις    469

92.    Αντιρρήσεις αναφορικά με τη διαδοχική έκτιση ή τη    διπλή έκτιση ποινών    470

Παρατηρήσεις    472

93.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 94 παρ. 3 ΠΚ    474

Παρατηρήσεις    475

94.    Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις και προσδιορισμός

του χρόνου έναρξης της έκτισης ποινής    477

Παρατηρήσεις    479

95.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και ανάκληση της απόλυσης υπό όρο

ή τροποποίηση των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον κατάδικο    481

Παρατηρήσεις    483

96.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και άρση της απόλυσης υπό όρο    484

Παρατηρήσεις    486

97.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και άρθρο 25 παρ. 5 Ν 1882/1990    488

Παρατηρήσεις    489

98.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και αναστολή εκτέλεσης ποινής στα    άρθρα 99-100 ΠΚ    492

Παρατηρήσεις    493

XX | Περιεχόμενα

99.    Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την παραγραφή και συνακόλουθα τη δυνατότητα επανεκτέλεσης δικαστικής απέλασης αλλοδαπού υπό

τον προγενέστερο ΠΚ    494

Παρατηρήσεις    495

100.    Αντιρρήσεις κατά της νομιμότητας επιβολής ή διατήρησης

της δικαστικής απέλασης υπό τον προγενέστερο ΠΚ    499

Παρατηρήσεις    500

101.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου    503

Παρατηρήσεις    505

102.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και παραγγελία για εκτέλεση χρηματικής ποινής

και δικαστικών εξόδων    506

Παρατηρήσεις    507

103.    Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων

για τις πολιτικές απαιτήσεις    508

Παρατηρήσεις    509

104.    Αντιρρήσεις αναφορικά με το πέρας κρατήσεως κατ’ άρθρο 452 παρ. 3 ΚΠΔ 510

Παρατηρήσεις    512

XIII. Παύση ποινών

105.    Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω ανεγκλήτου της πράξεως:

Προβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την εκτέλεση καταδικαστικής

απόφασης (άρθρο 2 παρ. 2 ΠΚ)    515

Παρατηρήσεις    517

106.    Αίτηση για διόρθωση εσφαλμένων εγγραφών/καταστροφής δελτίου ποινικού μητρώου για πράξη που κατέστη ανέγκλητη με νεότερο νόμο

(άρθρα 573 παρ. 1 περ. β', 575 παρ. 1 ΚΠΔ)    519

Παρατηρήσεις    521

107.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και χαρακτηρισμός της πράξης ως ανέγκλητης    522

Παρατηρήσεις    524

108.    Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω απονομής χάρης -

Αίτηση απονομής χάρης (άρθρο 564 ΚΠΔ)    526

Παρατηρήσεις    528

109.    Παύση εκτέλεσης της ποινής λόγω απονομής χάρης:

Διαδικασία - συνέπειες απονομής χάρης (άρθρο 566 ΚΠΔ)    530

Παρατηρήσεις    532

110.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και χάρη    534

Παρατηρήσεις    535

111.    Εξάλειψη της ποινής λόγω παραγραφής της - Προβολή αντιρρήσεων

αναφορικά με την αδυναμία εκτέλεσης της ποινής (άρθρα 562 και 565 ΚΠΔ) 537 Παρατηρήσεις    539

Περιεχόμενα | XXI

112.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και παραγραφή ms ποινής    541

Παρατηρήσεις    542

113.    Εξάλειψη ms ποινής λόγω αμνηστίας - Προβολή αντιρρήσεων σχετικά

με την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 562 ΚΠΔ)    544

Παρατηρήσεις    546

114.    Άρθρο 562 ΚΠΔ και αμνηστία    550

Παρατηρήσεις    552

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

115.    Ποινική Διαπραγμάτευση (άρθρο 303 ΚΠΔ)    557

Παρατηρήσεις    564

Αλφαβητικό Ευρετήριο    569

Ενιαίο Αλφαβητικό Ευρετήριο 1ου και 2ου τόμου    579

1

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Ι. Προπαρασκευαστική διαδικασία 3

Υποδ. [1] - [12]

Επιμέλεια: Β. ΤΕΤΟΚΑΣ

II. Εκπροσώπηση από συνήγορο 68

Υποδ. [13]

Επιμέλεια: Γ. ΜΠΟΥΡΜΑΣ

III. Ακύρωση διαδικασίας 71

Υποδ. [14] - [19]

Επιμέλεια: Γ. ΜΠΟΥΡΜΑΣ

IV. Ακύρωση αποφάσεως 91

Υποδ. [20] - [26]

Επιμέλεια: Γ. ΜΠΟΥΡΜΑΣ

V. Αυτόφωρη διαδικασία 107

Υποδ. [27] - [28]

Επιμέλεια: Γ. ΜΠΟΥΡΜΑΣ

3

1

Κλήση προς ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως
από τον Εισαγγελέα και Εισαγγελική παραγγελία επιδόσεως κλήσης
προς μάρτυρα (άρθρα 155-158, 162, 166, 213, 327 ΚΠΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ...

ΑΡΙΘ. Β.

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ...

Σύμφωνα με το άρθρο 213 του ΚΠΔ,

ΚΑΛΟΥΜΕ

τον μάρτυρα ................., επαγγέλματος ............, κάτοικο .........., να παρουσιαστεί ο ίδιος προσωπικά στο Α΄ Τριμελές Πλημ/κείο ........., που συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριο του που βρίσκεται ......................., την ............. του μήνα ....... του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας ...... και ώρα 9 πμ., για να εξετασθεί ως μάρτυρας στην ποινική υπόθεση που είναι κατηγορούμενος ο ................. για την πράξη της ............... σε βάρος του παθόντα .............. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί στο παραπάνω Δικαστήριο θα τιμωρηθεί με τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 231 του ΚΠΔ.

Καθορίζονται για τον μάρτυρα:

α) Δικαιώματα για ημέρες αργίας Χ €: € €

β) Έξοδα πορείας για χιλιόμετρα Χ €: € €

Σύνολο

........., στις ....../....../2021

Ο Εισαγγελέας Ο Γραμματέας

[σφραγίδα Ελληνικής Δημοκρατίας]

 

Βεβαιώνεται η εμφάνιση του μάρτυρα

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

4

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ..........

Δικάσιμος .................... 2021

Αριθ. .......................................

ΠΡΟΣ: ΑΤ Ομονοίας

Παρακαλούμε να δώσετε παραγγελία για τη σύντομη επίδοση των αποστελλομένων σε σας ποινικών δικογράφων μας και την επιστροφή των αποδεικτικών επίδοσης αυτών εμπρόθεσμα.

 

........., στις ....../....../2021

Ο Εισαγγελέας

5

Παρατηρήσεις

1. Έγγραφη κλήτευση: Οι μάρτυρες κλητεύονται τόσο στην προδικασία όσο και στο ακροατήριο, κατά κανόνα, εγγράφως, σε ορισμένη ημέρα και ώρα. Η κλήση πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία: α) υπογραφή του εκπροσώπου της καλούσας αρχής και του γραμματέα, β) επίσημη σφραγίδα της ανωτέρω αρχής, γ) συνοπτική ένδειξη της υποθέσεως, για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο μάρτυρας, δ) προσδιορισμό της δικαστικής αρχής, ενώπιον της οποίας καλείται, και ε) περιληπτική μνεία των συνεπειών της μη εμφανίσεως [άρθ. 213 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ ΚΠΔ].

2. Προφορική κλήτευση: Οι μάρτυρες κλητεύονται, κατ’ εξαίρεση, προφορικά, εφόσον συντρέχει κατ’ επείγουσα περίπτωση [άρθ. 213 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠΔ]. Το κατεπείγον της κάθε περίπτωσης κρίνεται στην προδικασία από εκείνον που διενεργεί την προανάκριση ή την κύρια ανάκριση, ενώ στο ακροατήριο, προφορική κλήτευση μαρτύρων μπορεί να γίνει μόνον όπου προβλέπεται ειδικώς και κυρίως στο άρθ. 353 παρ. 1 ΚΠΔ [«προσαγωγή μη κλητευθέντων αναγκαίων μαρτύρων με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου»]. Η προφορική κλήτευση βεβαιώνεται με έκθεση [άρθ. 213 παρ. 2 εδ. γ΄, άρθ. 165 παρ. 1 ΚΠΔ] ή με σχετική μνεία επί της εκθέσεως συλλήψεως [άρθ. 421 παρ. 1 ΚΠΔ] ή αν πρόκειται για προφορική κλήτευση μαρτύρων στο ακροατήριο με μνεία στα πρακτικά του δικαστηρίου [άρθ. 165 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ].

3. Αυθόρμητη εμφάνιση: Μάρτυρας μπορεί, κατά την προδικασία, να εμφανιστεί να καταθέσει και χωρίς (γραπτή ή προφορική) κλήτευση («αυθορμήτως»), γεγονός που πρέπει να μνημονευθεί στην έκθεση εξέτασής του [άρθ. 213 παρ. 3 ΚΠΔ].

Αυθόρμητη προσέλευση μάρτυρα στο ακροατήριο, αντίθετα, δεν προβλέπεται. Μοναδική περίπτωση να εξετασθεί στο ακροατήριο ο «αυθορμήτως» προσερχόμενος μάρτυρας είναι να προταθεί από τον κατηγορούμενο [άρθ. 326 παρ. 3 ΚΠΔ] ή τον εισαγγελέα [άρθ. 327 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ].

4. Επίδοση και προθεσμία κλήτευσης: Η κλήση επιδίδεται στον μάρτυρα σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 ΚΠΔ. Να σημειωθεί ότι, αν ο μάρτυρας είναι κάτοικος αλλοδαπής, η επίδοση της κλήσεως γίνεται με βάση τους κανόνες της δικαστικής συνδρομής (άρθ. 458 ΚΠΔ ή τις -υπέρτερης νομοθετικής ισχύος- διατάξεις διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων δικαστικής συνδρομής που έχει κυρώσει η Ελλάδα, π.χ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση «περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων» ΝΔ 4218/1961, Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ν 1129/1981, διμερείς συμβάσεις σε http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΕΥΡΩΠΑΙΚΗbrΔΙΕΘΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΔιεθνήςΔικαστικήΣυνεργασίασεποινικέςυποθέσεις.aspx), οι οποίες τυγχάνουν αποκλειστικής εφαρμογής.

Στο στάδιο της προδικασίας η κλήση επιδίδεται στον μάρτυρα τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ορισθείσα για την εξέτασή του ημέρα [άρθ. 213 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠΔ]. Η κλήση για εξέταση στο ακροατήριο επιδίδεται στον μάρτυρα τουλάχιστον δεκαπέντε («καθαρές») ημέρες πριν από τη δικάσιμο (μη υπολογιζόμενων των ημερών της επιδόσεως της κλήσεως και της δικασίμου, άρθ. 166 παρ. 2 ΚΠΔ [ΑΠ 1236/2008 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ

6

639/2004 ΠοινΧρ 2005, 225]) ή τριάντα («καθαρές») ημέρες αν ο μάρτυρας διαμένει σε χώρα της Ε.Ε. και της Μεσογείου ή εξήντα («καθαρές») ημέρες αν διαμένει σε τρίτες χώρες [άρθ. 213 παρ. 1 εδ. δ΄ και άρθ. 166 ΚΠΔ].

5. Συνέπειες έλλειψης στοιχείων της έγγραφης κλήσεως και συνέπειες εκπρόθεσμης κλήτευσης: Κατά μία άποψη, η έλλειψη κάποιου από τα ανωτέρω στοιχεία της έγγραφης κλήσεως δεν συνεπάγεται ακυρότητα της κλήτευσης· κατά την αντίθετη άποψη, επιφέρει ακυρότητα της κλήσης· κατά ενδιάμεση άποψη, η κλήση καθίσταται άκυρη μόνον στην περίπτωση που ελλείπουν τα ανωτέρω υπό α) και β) στοιχεία, που κρίνονται ως ουσιώδη [βλ. Ιωαννίδου, σε Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Τόμ. Ι., επιμ. Λ. Μαργαρίτη, 2020, άρθ. 213]. Ορθότερη θεωρείται η εξής ενδιάμεση διάκριση: Η διάταξη του άρθ. 213 παρ. γ΄ ΚΠΔ δεν προβλέπει ποινή ακυρότητας, επομένως η τυχόν έλλειψη κάποιου στοιχείου της έγγραφης κλήσεως μάρτυρα δεν συνεπάγεται τη (σχετική) ακυρότητα της διαδικασίας. Όμως σε περίπτωση που από την έγγραφη κλήση δεν προκύπτουν τα ανωτέρω υπό α), β) και δ) στοιχεία, δεν επιτρέπεται να επιβληθεί στον μάρτυρα ποινή λιπομαρτυρίας κατά το άρθ. 231 παρ. 1 ΚΠΔ [«περίπτωση μη εμφάνισης μάρτυρα στο ακροατήριο παρά τη νόμιμη κλήτευσή του»] ή, αν αυτή επιβλήθηκε, πρέπει να ανακληθεί κατά το άρθ. 232 ΚΠΔ. Και αυτό διότι δεν είναι λογικό να τιμωρηθεί κάποιος, ο οποίος δεν γνωρίζει (λόγω έλλειψης υπογραφής ή στρογγυλής σφραγίδας) αν η κλήση του ως μάρτυρα είναι γνήσια, ή αν αυτός αγνοεί (λόγω παράλειψης αναγραφής στην κλήση) σε ποια δικαστική αρχή πρέπει να εμφανισθεί. Αν ελλείπουν όμως τα στοιχεία γ) και ε) επιβολή προστίμου λιπομαρτυρίας είναι νοητή, αφού η υποχρέωση μαρτυρίας [άρθ. 209 ΚΠΔ: ως έκφανση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος δια της ορθής απονομής της δικαιοσύνης] δεν κωλύεται από το γεγονός ότι ο μάρτυρας δεν είναι προϊδεασμένος ως προς το τι καλείται να καταθέσει ή από το ότι αγνοεί τις συνέπειες της μη εμφανίσεώς του στο δικαστήριο.

Ως προς τις συνέπειες του εκπροθέσμου της κλητεύσεως του μάρτυρα στο ακροατήριο, γίνεται δεκτό ότι δεν επέρχεται ακυρότητα, αλλά ακυρότητα της τυχόν απαγγελθείσας καταδίκης για λιπομαρτυρία [βλ. Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 3η εκδ., σελ. 418 υπ. 433].

6. Κλήτευση «όλων των ουσιωδών μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης» και οι συνέπειες παράλειψης κλήτευσής τους: Ο εισαγγελέας οφείλει να κλητεύσει στο ακροατήριο όλους τους ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως [άρθ. 327 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠΔ για το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και άρθ. 500 εδ. γ΄ ΚΠΔ για το δευτεροβάθμιο δικαστήριο], δηλαδή ανεξάρτητα από το αν αυτοί καταθέτουν υπέρ ή εναντίον του κατηγορουμένου. Η ρύθμιση αποτελεί δείγμα της κατά νόμο αντικειμενικότητας του εισαγγελικού έργου [Ανδρουλάκης, ό.π., σελ. 406 υπ. 397].

Γίνεται δεκτό ότι η εκτίμηση περί του αν οι μάρτυρες είναι ουσιώδεις ή όχι εναπόκειται στην κυριαρχική κρίση του εισαγγελέα, η παράλειψη του οποίου να κλητεύσει τέτοιους μάρτυρες δεν συνεπάγεται ακυρότητα [ΑΠ 281/2013 ΠοινΧρ 2014, 96, ΑΠ 217/1988 ΠοινΧρ 1988, 509, ΑΠ 1547/1993 ΠοινΧρ 1993, 1292, ΑΠ 433/1998 ΠοινΧρ

7

1998, 1072] και δεν δημιουργεί λόγο αναιρέσεως [ΑΠ 19/1996 ΠοινΧρ 1996, 145, ΑΠ 217/1988 ΠοινΧρ 1988, 509, ΑΠ 3/1978 ΠοινΧρ 1978, 390].

7. Κλήτευση και «νέων (ουσιωδών) μαρτύρων»: Ο εισαγγελέας μπορεί, εκτός από τις αποδείξεις που έχουν συλλεγεί κατά την ανάκριση, να προτείνει στο δικαστήριο την εξέταση νέων μαρτύρων [άρθ. 327 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ για το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και άρθ. 500 εδ. ε΄ ΚΠΔ για μάρτυρες που δεν εξετάσθηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο], χωρίς μάλιστα προηγούμενη κλήτευσή τους ή γνωστοποίηση τους στον κατηγορούμενο [βλ. Παπανδρέου, σε Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Τόμ. Ι., 2020, επιμ. Λ. Μαργαρίτη, άρθ. 327 αρ. 3].

Σε κάθε περίπτωση, όμως, για τη συνακόλουθη εξέταση των νέων [«χωρίς κλήτευση και γνωστοποίηση»] μαρτύρων απαιτείται - σύμφωνα με τα άρθ. 353 παρ. 1 ΚΠΔ [«προσαγωγή μη κλητευθέντων αναγκαίων μαρτύρων με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου»] και άρθ. 502 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ [«εξέταση παρόντων αλλά μη γνωστοποιηθέντων μαρτύρων στην κατ’ έφεση δίκη με απόφαση του δικαστηρίου»] -, μετά την υποβολή της σχετικής πρότασης από τον Εισαγγελέα, ξεχωριστή (προπαρασκευαστική) απόφαση του δικαστηρίου, και δεν αρκεί αυτή η εξέταση να γίνει με πρωτοβουλία ή με διάταξη του διευθύνοντος τη συζήτηση, άλλως η απόφαση πάσχει ακυρότητα [ΑΠ 352/1985 ΝοΒ 1985, 689, ΑΠ 525/1986 ΠοινΧρ 1986, 681]. Σε περίπτωση, πάντως, που ο κατηγορούμενος εναντιωθεί στην εξέταση αυτών των (νέων) μαρτύρων και το δικαστήριο αρνηθεί να τον ακούσει ή παραλείψει να αποφανθεί επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατ’ άρθ. 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ [ΑΠ 570/2012 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1527/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 951/2006 ΠΛογ 2006, 833]. Προϋπόθεση όμως για να δημιουργηθεί απόλυτη ακυρότητα από την εξέταση του μη κλητευθέντος μάρτυρα παρά την εναντίωση του κατηγορουμένου είναι η απ’ αυτόν επίκληση λόγου, ο οποίος κατά αντικειμενική κρίση να δικαιολογεί την εναντίωσή του αυτή και σε κάθε περίπτωση ο λόγος αυτός να προκύπτει από τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία έχει υπόψη του το δικαστήριο που επέτρεψε την εξέταση [ΑΠ 1405/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1499/2009 ΝΟΜΟΣ]. Σημειώνεται πάντως ότι, μετά την τροποποίηση της διάταξης με τον Ν 4620/2019, ο νόμος δεν διακρίνει και θέτει ως γενική προϋπόθεση για την εξέταση μάρτυρα που δεν γνωστοποιήθηκε το να μην αντιλέγει ο κατηγορούμενος άλλως διατάσσεται η διακοπή της δίκης έως 15 ημέρες ώστε να μην αιφνιδιάζεται ο κατηγορούμενος.

8. Κλήτευση προστατευόμενων μαρτύρων: Με την ψήφιση του νέου ΚΠΔ με τον Ν 4620/2019 εισήχθη στο άρθρο 213 ΚΠΔ η παράγραφος 6, σύμφωνα με την οποία η κλήτευση μαρτύρων, τα στοιχεία των οποίων δεν είχαν αναγραφεί στην έκθεση κατάθεσης και είχαν λάβει κωδική ονομασία, καθώς και η κλήτευση μάρτυρα ο οποίος έχει μετεγκατασταθεί, γίνεται διαμέσου της υπηρεσίας προστασίας μαρτύρων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ επιπλέον ορίστηκε ότι η βεβαίωση της ταυτότητάς τους καθώς και η κατάθεση των εν λόγω μαρτύρων στο ακροατήριο γίνεται μόνο με τεχνικά μέσα διαμέσου της υπηρεσίας προστασίας μαρτύρων. Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4620/2019 επισημαίνεται πως η εν λόγω προσθήκη εξυπηρετεί την ανάγκη ένταξης στον ΚΠΔ και των ειδικώς προβλεπόμενων σε άλλους νόμους διατάξεων, ώστε να εξασφαλίζεται ζητούμενη

8

ενότητα του νομοθετήματος. Για τον ίδιο λόγο εντάχθηκε στον νέο ΚΠΔ στο άρθρο 218 η διάταξη για την προστασία μαρτύρων, η οποία θεσπίστηκε το πρώτον με το άρθρο 9 του Ν 2928/2001 για το οργανωμένο έγκλημα (βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Ασφάλεια και ελευθερία, 2002, σελ. 178 επ.· Κ. Βαθιώτη, ΠοινΧρ 2001, 1045 επ.· Θ. Δαλακούρα, ΠοινΔικ 2004, 1166 επ.). Κατά την εξέταση των ως άνω προσώπων αντί των πραγματικών τους στοιχείων, αναγράφεται πλασματική ονομασία, η οποία δίδεται από τον αρμόδιο αξιωματικό της Υπηρεσίας Προστασίας Μαρτύρων (ΥΠΜ). Για την πλασματική ονομασία, ο αρμόδιος αξιωματικός συντάσσει πράξη ταυτοποίησης των στοιχείων του προσώπου, στην οποία συμπράττει υπάλληλος της αρχής που ενεργεί την ανάκριση και προσυπογράφεται από το προστατευόμενο πρόσωπο. Στη σχετική διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα, με την οποία διατάσσεται το μέτρο προστασίας, αντί των πραγματικών στοιχείων ταυτότητας του προσώπου, αναγράφεται η πλασματική ονομασία. Αντίγραφο της διάταξης αυτής τοποθετείται στο φάκελο της δικογραφίας. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και εφόσον διαταχθεί από το δικαστήριο η αποκάλυψη των πραγματικών στοιχείων ταυτότητας του προστατευόμενου προσώπου, αστυνομικός της ΥΠΜ εγχειρίζει την πράξη ταυτοποίησης και καταθέτει σχετικά με την ταυτοποίηση αυτή (βλ. άρθρο 12 ΚΥΑ 42926 οικ./2018, ΦΕΚ Β΄ 2194/12-6-2018).

Βλ. για τα παραπάνω σχετικά: Ιωαννίδου, σε Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Τόμ. Ι, επιμ. Λ. Μαργαρίτη, 2020, άρθ. 213, Σεβαστίδη Χ./Πετουμένου Κ., Επιδόσεις εγγράφων στην ποινική δίκη (παρουσίαση της σχετικής νομολογίας) ΠοινΧρ 2005, 101, Τριανταφύλλου Α., Ζητήματα μαρτυρικής απόδειξης στην Ποινική Δίκη, 2014, Τζιαφάλια, Η κλήτευση - γνωστοποίηση μαρτύρων στην ποινική δίκη (άρθρα 326-327 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2005, 79 επ.

9

2

Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσης προς μάρτυρα
(άρθρα 162, 163, 213 ΚΠΔ)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

επιδόσεως κλήσης προς μάρτυρα

Στη ...... την ...... του μήνα ..... 2021 ημέρα της εβδομάδος ..... και ώρα ..... ο υπογραφόμενος ......... Αστυφύλακας του ..... Αστυνομικού Τμήματος ...... με έγγραφη παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ...... πήγα να επιδώσω στο μάρτυρα ..... κάτοικο ....... οδός ...... αριθ. .... την υπ’ αριθ. Β. Κλήσεων ..... κλήση, με την οποία καλείται να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Α΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ........., την ..... του μήνα ...... έτους 2021, ημέρα ..... και ώρα 9 πμ., για να εξετασθεί ως μάρτυρας στην ποινική υπόθεση κατά του ......., για την πράξη της ........, και επειδή δεν βρήκα αυτόν τον ίδιο, επέδωσα την παραπάνω κλήση στα χέρια του .......... και ανακοίνωσα σε αυτόν το περιεχόμενο της κλήσης αυτής.

 

Αυτός που παρέλαβε την κλήση Αυτός που επέδωσε την κλήση

10

Παρατηρήσεις

1. Αποδεικτική δύναμη: Η επίδοση της κλήσεως και το νόμιμο αυτής αποδεικνύεται από το αποδεικτικό μόνον και όχι από άλλα έγγραφα ή αποδείξεις [ΑΠ 255/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 516/1987 ΠοινΧρ 1987, 514, ΑΠ 639/1988, 740, ΑΠ 1010/1988 ΠοινΧρ 1988, 977]. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση που το αποδεικτικό επιδόσεως προσβληθεί ως πλαστό κατ’ άρθ. 163 εδ. α΄ και β΄ ΚΠΔ [ΑΠ 1389/1993 ΠοινΧρ 1993, 1152, ΑΠ 789/1994 ΠοινΧρ 1994, 799, ΑΠ 270/2002 ΝοΒ 2002, 50, πρβλ. όμως ΑΠ 1400/2006 ΤΝΠ ΔΣΑ], καθώς και όταν αυτό απολεσθεί ή δεν υπάρχει στη δικογραφία λόγω πολτοποιήσεως με βάση το ΝΔ 120/1966 [ΑΠ 363/2013 ΠοινΧρ 2014, 439], οπότε η επίδοση μπορεί να αποδειχθεί π.χ. με την υπηρεσιακή βεβαίωση του γραμματέα της Εισαγγελίας που την ενήργησε [ΑΠ 667/2002 ΝοΒ 2002, 1756, ΑΠ 507/2020 ΤΝΠ QUALEX].

2. Σε περίπτωση διά θυροκολλήσεως επίδοσης, πρέπει στο αποδεικτικό να αναφέρονται οι προϋποθέσεις της θυροκόλλησης, άλλως η συγκεκριμένη επίδοση είναι άκυρη (ΑΠ 199/2004 ΠοινΧρ 2004, 984)· για την επίδοση με θυροκόλληση βλ. και ΑΠ 1107/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 661/2018 ΠοινΧρ 2019, 673, ΑΠ 221/2017 ΠοινΔικ 2017, 666, ΑΠ 1114/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

Το αποδεικτικό επίδοσης πρέπει να υπογράφεται ιδιοχείρως και όχι με σφραγίδα από το όργανο που την ενεργεί, από εκείνον που παραλαμβάνει και από τον συμπράξαντα μάρτυρα (ΑΠ 1119/2005 ΠοινΧρ 2006, 146, ΑΠ 957/2003 ΠοινΧρ 2004, 223, ΑΠ 74/2003 ΠοινΧρ 2003, 897, ΣυμβΑΠ 1175/2002 ΠοινΔικ 2002, 134).

Για το θέμα βλ. σχετικά: Γεωργιάδου σε Μαργαρίτη ΚΠΔ, Ερμηνεία κατ’ άρθρ., τόμ. Ι, 2020, άρ. 162, σελ. 876 επ., Ζαχαριάδη, Η ρύθμιση του άρθ. 161 παρ. 2 ΚΠΔ, Υπερ 1997, 1359, Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 2019, σελ. 327 επ., Παπανδρέου, Η προπαρασκευαστική διαδικασία [άρθρα 166 επ., 155 επ., 273, 320 παρ. 2-3, 323, 325 ΚΠΔ], ΠοινΔικ 2008, 1197, Σεβαστίδη/Πετούμενο, Επιδόσεις εγγράφων στην ποινική δίκη (παρουσίαση της σχετικής νομολογίας), ΠοινΧρ 2005, 101, ΑΠ 507/2020 ΤΝΠ QUALEX.

11

3

Γνωστοποίηση καταλόγου μαρτύρων στον κατηγορούμενο
(άρθρα 326 παρ. 1, 500 εδ. στ΄ ΚΠΔ)

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ........

Αριθμ.Κλησ. ...........

Β.Ω. ΕΓ ....../....../......

Α.Β: ........./......

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών

Καλούμε σύμφωνα με τα άρθρα 43, 320 και 321 του ΚΠΔ τον .............. κάτοικο .................., οδός ..................... αρ. ..., να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που συνεδριάζει στο Κτήριο Προκάτ της Πρώην Σχολής Ευελπίδων (Αίθουσα 2 - Ισόγειο), την 01 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ., για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:

Στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, στις 24/01/2020 τέλεσε τις κάτωθι αξιόποινες πράξεις: 1. Με πρόθεση προξένησε σε άλλον σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας του, δηλαδή επιτέθηκε κατά της εγκαλούσας ............ και με καταφορά κτυπημάτων της προκάλεσε έντονες εκχυμώσεις προσώπου, οίδημα γόνατος (αρ), κεφαλαλγία, εμετό, ζάλη και ναυτία. 2. Πρόσβαλε με λόγο την τιμή άλλου και μάλιστα την τιμή της ως άνω εγκαλούσας απευθύνοντάς της τη φράση «...τη Παναγία σου, το Χριστό σου», επιδεικνύοντας καταφρόνηση στο πρόσωπο αυτής. 3. Απείλησε άλλον και μάλιστα τους ήδη εγκαλούντες ............ με παράνομη πράξη, λέγοντάς τους «θα σας τακτοποιήσω» και έτσι προκάλεσε σε αυτούς τρόμο και ανησυχία.

Παράβαση άρθρων 308 παρ. 1 εδ. α’, 361 παρ. 1, 333, 94 παρ. 2 ΠΚ σε συνδ. με άρθ. 1, 14, 26 παρ. 1α΄, 27 παρ. 1, 51, 53, 57, 94 παρ. 1 ΠΚ.

Αθήνα, 20/04/2021

Ο Εισαγγελέας

Ονοματεπώνυμο - υπογραφή

[στρογγυλή σφραγίδα]

Μάρτυρες

1) ........................... του ................, κάτοικος ......., οδός ..............

2) ........................... του ................, κάτοικος ......., οδός ..............

Αναγνωστέα έγγραφα

1) Ιατρική γνωμάτευση

2) Έγγραφο αναζήτησης στα όρια του αυτοφώρου

12

Παρατηρήσεις

1. Σκοπός ρυθμίσεως: Η ρύθμιση του άρθ. 326 παρ. 1 ΚΠΔ (και του άρθ. 500 εδ. στ΄ ΚΠΔ που παραπέμπει σε αυτήν για την προπαρασκευαστική διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο) αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προετοιμασίας της υπερασπίσεως του κατηγορουμένου [ΑΠ 1159/2010 ΝΟΜΟΣ] και συνακόλουθα στην αποτελεσματική - κατά την αποδεικτική διαδικασία - άσκηση των επιμέρους δικαιωμάτων του (π.χ. άρθ. 333 παρ. 2 ΚΠΔ: υποβολή ερωτήσεων, άρθ. 358 ΚΠΔ: δηλώσεις και αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων].

2. Κατάλογος μαρτύρων: Στο στάδιο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας ο αρμόδιος εισαγγελέας επιλέγει τους «ουσιώδεις μάρτυρες» που θα εξετασθούν στη δίκη και επιδίδει στον κατηγορούμενο που παραπέμπεται να δικαστεί κατάλογο με τα ονόματα αυτών των μαρτύρων [άρθ. 326 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠΔ]. Οι κλητευθέντες και γνωστοποιηθέντες μάρτυρες μπορεί να είναι τόσο «κατηγορίας» όσο και «υπεράσπισης». Αντί ξεχωριστής επιδόσεως, ο κατάλογος δύναται, σύμφωνα με το άρθ. 326 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ, να καταχωρηθεί στο τέλος του σώματος του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσεως προς εμφάνιση στο αρμόδιο δικαστήριο, κάτι που εφαρμόζεται κατά κόρον στην πράξη. Στην κατ’ έφεση δίκη η επίδοση του καταλόγου, εφόσον δεν ενσωματώνεται στην κλήση προς εμφάνιση, μπορεί να γίνει (και) μόνον στον αντίκλητο δικηγόρο που έχει ορίσει με την έφεσή του ο εκκαλών κατηγορούμενος [άρθ. 498 εδ. γ΄ ΚΠΔ, Παπαδοπούλου, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Τεύχος ΙΙ, άρθ. 498 αρ. 5, Κονταξής, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 4η εκδ., σελ. 2116, πρβλ. ΜΟΔΑμαλ 16/2004 ΠοινΔικ 2004, 928: δεκτές οι αντιρρήσεις λόγω γνωστοποίησης μαρτύρων μόνον στον πληρεξούσιο δικηγόρο του κατηγορουμένου και όχι στον ίδιον].

Εξαιρέσεις: Δεν χρειάζεται επίδοση καταλόγου μαρτύρων: α) προ της τροποποιήσεως της διάταξης με τον Ν 4620/2019 προβλεπόταν ότι στις δίκες ενώπιον του πταισματοδικείου και του μονομελούς πλημμελειοδικείου δεν υπήρχε υποχρέωση γνωστοποίησης. Υπό την ισχύ του νέου ΚΠΔ τα μεν πταισματοδικεία καταργήθηκαν, η εξαίρεση δε ως προς το μονομελές πλημμελειοδικείο απαλείφθηκε, β) όταν την άμεση εμφάνιση και εξέταση των μαρτύρων διέταξε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατ’ άρθρο 353 ΚΠΔ (ΑΠ 251/1965 ΠοινΧρ 1965, 524), γ) όταν την εξέταση των παρόντων μαρτύρων διέταξε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα, των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 812/2005 ΠοινΧρ 2006, 31) [άρθ. 502 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ], δ) όταν οι ληφθείσες στην προδικασία καταθέσεις των μαρτύρων - διαπιστωμένης της αδυναμίας εμφανίσεώς τους - διαβάζονται στο ακροατήριο κατ’ άρθρο 363 ΚΠΔ (ΑΠ 68/1966 ΠοινΧρ 1966, 215, ΑΠ 352/1985 ΠοινΧρ 1985, 720) [άρθ. 326 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ],
ε) όταν την εμφάνιση των μαρτύρων διέταξε το δικαστήριο, παρόντος του κατηγορουμένου κατά τη δημοσίευση της απόφασης, αναβάλλοντας τη δίκη για κρείσσονες (εμμάρτυρες) αποδείξεις κατ’ άρθ. 352 ΚΠΔ (ΑΠ 199/1967 ΠοινΧρ 1967, 428), στ) όταν ο μη γνωστοποιηθείς μάρτυρας προσέλθει να καταθέσει την ημέρα της δικασίμου, αλλά η δίκη αναβληθεί κατόπιν αιτήσεως του παρόντος κατηγορουμένου για άλλη δικάσιμο,

13

μέχρι την οποία πια ο κατηγορούμενος δύναται να λάβει γνώση των στοιχείων του (νέου) μάρτυρα (ΑΠ 1159/2010 ΠοινΧρ 2011, 345), ζ) σε περίπτωση συνεκδίκασης δύο υποθέσεων λόγω συνάφειας ή συμμετοχής ως προς τους δύο ξεχωριστούς καταλόγους μαρτύρων (ΑΠ 1067/1997 ΠοινΧρ 1998, 370) και η) δεν χρειάζεται νέα γνωστοποίηση του καταλόγου των ήδη γνωστοποιηθέντων μαρτύρων επί αναβολής της δίκης για οποιονδήποτε λόγο (ΑΠ 1159/2010 ΠοινΧρ 2011, 345 [ειδικά για τους μάρτυρες - δημόσιους υπαλλήλους (ΔΟΥ, τελωνείο κ.λπ.) σε εγκλήματα κατά του Δημοσίου], ΑΠ 590/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 480/1998 ΠοινΧρ 1998, 1091).

Αντίθετα, επίδοση καταλόγου απαιτείται σε περίπτωση εκδίκασης της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου που δικάζει κατά παραπομπή λόγω κήρυξης καθ’ ύλην αναρμοδιότητας, όταν και επιδίδεται στον κατηγορούμενο νέα κλήση ή νέο κλητήριο θέσπισμα [πρβλ. Α. Τριανταφύλλου, Ζητήματα μαρτυρικής απόδειξης στην Ποινική Δίκη, σελ. 327].

3. Προθεσμία επιδόσεως: Η επίδοση του καταλόγου των μαρτύρων πρέπει να επιδοθεί στον κατηγορούμενο πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημόσια συνεδρίαση. Η προθεσμία δεν παρατείνεται λόγω αποστάσεως [Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άρθ. 326 αρ. 2].

Η προθεσμία των «τουλάχιστον πέντε ημερών» περιλαμβάνει και τις αργίες, το Σάββατο και την Κυριακή, αφού οι προθεσμίες του ΚΠΔ (άρθ. 168 ΚΠΔ) υπολογίζονται «συναπτώς» και όχι «ωφελίμως».

Με βάση τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί για τον τρόπο υπολογισμού της προθεσμίας κατά τη γνωστοποίηση μαρτύρων εκ μέρους του παριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας λεκτέα τα εξής: Ενώ δεν αμφισβητείται ότι και για το εναρκτήριο σημείο της προθεσμίας του άρθ. 326 ΚΠΔ ευρίσκει εφαρμογής το άρθ. 168 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ («δεν υπολογίζεται η ημέρα με την οποία συμπίπτει το χρονικό σημείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η προθεσμία»), διχογνωμία υπάρχει στην νομολογία αν ευρίσκει εφαρμογής και η πρόβλεψη του άρθ. 168 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠΔ ως προς την τελευταία ημέρα της προθεσμίας («αν η τελευταία ημέρα είναι εξαιρετέα, η προθεσμία παρεκτείνεται έως και την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα»). Κατά μία άποψη, γίνεται δεκτό ότι, εάν η τελευταία ημέρα είναι εξαιρετέα, η προθεσμία δεν παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, καθότι αυτό που ενδιαφέρει είναι μεταξύ της γνωστοποίησης των μαρτύρων και της δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου να μεσολάβησε χρονικό διάστημα πέντε ημερών [έτσι ΑΠ 853/2011 ΝΟΜΟΣ]. Κατά άλλη άποψη, εάν η τελευταία ημέρα είναι εξαιρετέα, παρεκτείνεται την αμέσως επόμενη ημέρα, και εάν αυτή συμπίπτει με τη δημόσια συνεδρίαση, τότε η γνωστοποίηση των μαρτύρων γίνεται εκπροθέσμως [έτσι ΑΠ 590/2009 ΠοινΧρ 2010, 118: όπου όμως η «πλημμέλεια στην γνωστοποίηση θεραπεύτηκε λόγω αναβολής της εκδίκασης της υποθέσεως»].

Επιπλέον, η έννοια της «δημόσιας συνεδρίασης» του άρθ. 326 ΚΠΔ ερμηνεύεται ως το σημείο έναρξης της «κατ’ ουσίαν εκδίκασης της υπόθεσης» και όχι απλώς «της ορισθείσας δικασίμου» [έτσι ΑΠ 590/2009 ΠοινΧρ 2010, 118]. Επομένως η πενθήμερη προθεσμία έχει τηρηθεί ακόμα και στην περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο δεν

14

είχε αυτή συμπληρωθεί, αλλά η εκδίκαση της υπόθεσης διεκόπη (χωρίς να έχει εκφωνηθεί ή χωρίς να έχει αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία) σε δικάσιμο, κατά την οποία οι πέντε ημέρες έχουν παρέλθει.

4. Συνέπειες παραβιάσεως άρθ. 326 παρ. 1 ΚΠΔ:

- Ακυρότητα και ειδικός τρόπος θεραπείας της: Κατά την κρατούσα άποψη συνέπεια της παραβιάσεως του άρθ. 326 παρ. 1 ΚΠΔ είναι η ακυρότητα και ότι η ακυρότητα αυτή καλύπτεται, κατ’ άρθρο 175 παρ. 2 ΚΠΔ, εάν ο κατηγορούμενος εμφανιστεί στο ακροατήριο και δεν προβάλει αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης [ΑΠ 590/2009 ΠοινΧρ 2010, 118, αντί άλλων Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 327]. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί ή δεν εκπροσωπηθεί στη δίκη, η ακυρότητα δύναται να προταθεί ως ειδικός λόγος εφέσεως (άρθ. 502 παρ. 4 ΚΠΔ) ή σε περίπτωση ανέκκλητης καταδικαστικής απόφασης ως λόγος αναίρεσης (άρθ. 510 παρ. 1 ΚΠΔ) [Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 322]. Αν ο κατηγορούμενος προβάλει αντιρρήσεις και γίνουν δεκτές, το δικαστήριο κηρύσσει άκυρη τη γνωστοποίηση του μάρτυρα και δεν προχωράει στην εξέτασή του, εκτός αν κρίνει την μαρτυρία του αναγκαία και διατάξει την εξέτασή του με ειδική απόφαση κατά τα άρθ. 353 παρ. 1 ΚΠΔ και 502 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠΔ [ΑΠ 570/2012 ΠοινΧρ 2013, 102, ΜΟΔΣυρ 14-19/1997 ΠοινΧρ 1998, 185].

Αντίθετα, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το εάν η ακυρότητα είναι σχετική ή απόλυτη. Ορθώς αναφέρεται ότι η υιοθέτηση της μίας ή της άλλης εκδοχής αποτελεί επιλογή όχι άμοιρη πρακτικών συνεπειών [βλ. Λ. Μαργαρίτη, Παρατηρήσεις σε ΑΠ 1525/1994, Υπερ 1995, 274: «παρά τον ειδικό τρόπο θεραπείας της ακυρότητας αυτής κατά το άρθ. 175 παρ. 2 ΚΠΔ, ο χαρακτήρας της ως απόλυτης ή σχετικής έχει σημασία ως προς τον τρόπο λήψεως αυτής υπόψη (αυτεπαγγέλτως και όχι μόνον ύστερα από πρόταση) και ως προς τον χρόνο λήψεως αυτής υπόψη (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας -και στον Άρειο Πάγο ακόμη- και όχι μόνον έως ότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε τελευταίο βαθμό»].

Η νομολογία πάγια μέχρι σήμερα ακολουθεί την άποψη ότι α) όταν ο κατάλογος μαρτύρων δεν επιδίδεται καθόλου, β) όταν επιδίδεται παράνομα ή με ελλείψεις και γ) όταν επιδίδεται εκπρόθεσμα προκαλείται σχετική ακυρότητα [ΑΠ 146/1956 ΠοινΧρ 1956, 359, ΑΠ 88/1960 ΠοινΧρ 1960, 307, ΑΠ 338/1961 ΠοινΧρ 1962, 20, ΑΠ 196/1963 ΠοινΧρ 1963, 430, ΑΠ 322/1968 ΠοινΧρ 1968, 543, ΑΠ 557/1974 ΠοινΧρ 1974, 770, ΑΠ 682/1984 ΠοινΧρ 1984, 1012, ΑΠ 352/1985 ΠοινΧρ 1985, 720, ΑΠ 1525/1994 Υπερ 1995, 273, ΑΠ 392/2004 ΠΛογ 2004, 417, ΑΠ 812/2005 ΠΛογ 2005, 781, ΑΠ 47/2009 ΠοινΔικ 2009, 917· contra ΠλημΦλωρ 17/1955, ΠοινΧρ 1955,198, που θεώρησε την ακυρότητα ως απόλυτη]. Επίσης, η κρατούσα άποψη στη θεωρία χαρακτηρίζει την ακυρότητα σχετική [Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 324, Ζησιάδης, Ποινική Δικονομία, Τομ. Β’, σελ. 56, Κονταξής, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ, 2006, σελ. 2117, Μπουρόπουλος, Ερμηνεία του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κατ’ άρθρον, 1957, 445].

15

Back to Top