ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 37.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 59,00 € Ειδική Τιμή 47,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18590
Βεράρου Δ., Κλωνή Μ., Πέτσα Α., Ρηγάκη Μ., Ρίζος Κ.
Ληξουριώτης Ι.
  • Εκδοση: 2η 2022
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 440
  • ISBN: 978-960-654-700-3

Η 2η έκδοση του έργου «Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου» περιλαμβάνει 51 εισαγωγικά δικόγραφα - υποδείγματα αγωγών, τα οποία αφορούν τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό εργατικό δίκαιο, καλύπτοντας τις βασικότερες και συνηθέστερες περιπτώσεις εργατικών διαφορών.
Για συστηματικούς λόγους, τα υποδείγματα εντάσσονται σε 7 κύριες θεματικές ενότητες:
• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
• Χρόνος εργασίας
• Αμοιβή εργασίας
• Διευθυντικό δικαίωμα
• Εργατικό ατύχημα - Υγεία & ασφάλεια στην εργασία
• Λύση της σύμβασης εργασίας
• Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
Τα υποδείγματα συνοδεύονται από ερμηνευτικά σχόλια, παρατηρήσεις, πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία και είναι πλήρως ενημερωμένα με όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδίως μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4808/2021.
Το βιβλίο, προσφέροντας στο δικηγόρο αφενός τη βάση για τη διαμόρφωση -επιμελεία του- του τελικού αγωγικού δικογράφου και αφετέρου τη δυνατότητα για περαιτέρω εμβάθυνση και ανάλυση των ειδικότερων νομικών -ουσιαστικών και δικονομικών- ζητημάτων του εργατικού δικαίου δυνάμει των παρατηρήσεων που ακολουθούν κάθε επιμέρους υπόδειγμα, αποσκοπεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Το έργο αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για τον μαχόμενο δικηγόρο, αλλά και κάθε νομικό που ασχολείται εν γένει με τον εκτεταμένο και πολύπλοκο κλάδο του Εργατικού Δικαίου.

 

Προλογικό Σημείωμα VII

I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Αναγνώριση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών/έργου
ως εξαρτημένης εργασίας [Μ. Κλωνή] 3

Παρατηρήσεις 8

2. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας [Μ. Ρηγάκη] 9

Παρατηρήσεις 13

3. Άκυρη σύμβαση εργασίας [Μ. Ρηγάκη] 20

Παρατηρήσεις 25

4. Αναγκαστική σύμβαση εργασίας [Κ. Ρίζος] 31

Παρατηρήσεις 34

5. Δανεισμός εργαζομένου [Μ. Ρηγάκη] 39

Παρατηρήσεις 42

6. Προσωρινή απασχόληση [Κ. Ρίζος] 46

Παρατηρήσεις 50

II. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. Υπερωριακή απασχόληση - Υπερεργασία - Εργασία κατά Σάββατο [Μ. Ρηγάκη] 55

Παρατηρήσεις 58

8. Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία [Μ. Ρηγάκη] 63

Παρατηρήσεις 67

9. Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία [Μ. Ρηγάκη] 71

Παρατηρήσεις 74

10. Ετήσια άδεια & επίδομα αδείας [Μ. Ρηγάκη] 75

Παρατηρήσεις 80

11. Αγωγή διευθυντικού στελέχους - Αξιώσεις από την παροχή εργασίας πέραν
του νομίμου χρόνου εργασίας [Μ. Κλωνή] 86

Παρατηρήσεις 91

III. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12. Αποδοχές υπερημερίας [Κ. Ρίζος] 97

Παρατηρήσεις 100

13. Οικειοθελείς παροχές - Λειτουργικές δαπάνες [Κ. Ρίζος] 108

Παρατηρήσεις 111

14. Μισθός (νόμιμος/συμβατικός - Καταλογισμός στις υπέρτερες
των νόμιμων) [Κ. Ρίζος] 118

Παρατηρήσεις 122

15. Επιδόματα εορτών [Κ. Ρίζος] 124

Παρατηρήσεις 129

16. Πρόσθετη μη συναφής εργασία [Κ. Ρίζος] 132

Παρατηρήσεις 136

17. Αγωγή για καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω νόμιμης άσκησης
του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας [Μ. Κλωνή] 140

Παρατηρήσεις 143

IV. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

18. Αρχή ίσης μεταχείρισης (κύρια βάση) [Μ. Κλωνή] 147

Παρατηρήσεις 150

19. Αρχή ίσης μεταχείρισης (επικουρική βάση) [Μ. Κλωνή] 153

Παρατηρήσεις 156

20. Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας - Μετάθεση [Μ. Κλωνή] 157

Παρατηρήσεις 161

21. Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας - Υποβιβασμός [Μ. Κλωνή] 164

Παρατηρήσεις 169

22. Αγωγή για παράλειψη προαγωγής [Κ. Ρίζος] 171

Παρατηρήσεις 174

23. Πειθαρχικό Δίκαιο - Έφεση κατά πειθαρχικής ποινής
(άρθρο 8 ΠΔ 369/1989) [Μ. Ρηγάκη] 179

Παρατηρήσεις 181

24. Πειθαρχικό Δίκαιο - Αγωγή ακύρωσης πειθαρχικής απόφασης
κατά το άρθρο 281 ΑΚ [Μ. Ρηγάκη] 185

Παρατηρήσεις 187

V. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

25. Εργατικό ατύχημα - Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης [Κ. Ρίζος] 191

Παρατηρήσεις 199

26. Ατύχημα ναυτικού κατά την εργασία του ή από αφορμή αυτή -
Απαίτηση για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ναυτικού
λόγω ναυαγίου [Κ. Ρίζος] 203

Παρατηρήσεις 206

27. Αγωγή για μόνιμη σοβαρή σωματική αναπηρία εξαιτίας εργατικού ατυχήματος -
Μηνιαία αποζημίωση για δαπάνη συνοδού και για μηνιαία έξοδα
φυσιοθεραπείας [Κ. Ρίζος] 209

Παρατηρήσεις 211

VI. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

28. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου - Έλλειψη
σπουδαίου λόγου [Μ. Κλωνή] 215

Παρατηρήσεις 218

29. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Αγωγή άκυρης απόλυσης
λόγω μη καταβολής αποζημίωσης απόλυσης [Δ. Βεράρου] 221

Παρατηρήσεις 227

30. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Αγωγή άκυρης απόλυσης
λόγω μη τήρησης έγγραφου τύπου [Δ. Βεράρου] 231

Παρατηρήσεις 236

31. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Καταχρηστική απόλυση -
Αγωγή άκυρης απόλυσης ως καταχρηστικής [Δ. Βεράρου] 239

Παρατηρήσεις 246

32. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Καταχρηστική
απόλυση - Αγωγή απόλυσης για οικονομοτεχνικούς λόγους -
Επιλογή απολυτέου [Δ. Βεράρου] 249

Παρατηρήσεις 256

33. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία -
Απόλυση λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης [Α. Πέτσα] 259

Παρατηρήσεις 266

34. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία -
Απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους [Α. Πέτσα] 268

Παρατηρήσεις 276

35. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία -
Aπόλυση εγκύου - Αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας [Κ. Ρίζος] 280

Παρατηρήσεις 284

36. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία -
Απόλυση αναγκαστικώς τοποθετηθέντος [Α. Πέτσα] 287

Παρατηρήσεις 294

37. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία -
Καταγγελία κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής [Α. Πέτσα] 297

Παρατηρήσεις 301

38. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Άκυρη καταγγελία -
Απόλυση λόγω απόκρουσης σεξουαλικής παρενόχλησης [Α. Πέτσα] 303

Παρατηρήσεις 312

39. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Μονομερής βλαπτική
μεταβολή όρων εργασίας - Μερική απασχόληση [Α. Πέτσα] 313

Παρατηρήσεις 318

40. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Τροποποιητική
καταγγελία [Κ. Ρίζος] 320

Παρατηρήσεις 326

41. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Δεύτερη έγκυρη επικουρική
καταγγελία [Κ. Ρίζος] 330

Παρατηρήσεις 335

42. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Αγωγή διάκρισης
εργατοτεχνίτη - υπαλλήλου [Δ. Βεράρου] 337

Παρατηρήσεις 343

43. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Υπολογισμός / πλάνη / τρόπος / χρόνος
καταβολής αποζημίωσης απόλυσης [Δ. Βεράρου] 345

Παρατηρήσεις 350

44. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Αγωγή αποζημίωσης λόγω
αποχώρησης με συνθήκες λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος
(παραίτηση υπαλλήλου) [Δ. Βεράρου] 354

Παρατηρήσεις 360

45. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης - Αγωγή μειωμένης αποζημίωσης
(15ετία με συγκατάθεση εργοδότη) [Δ. Βεράρου] 363

Παρατηρήσεις 368

46. Ομαδικές απολύσεις [Κ. Ρίζος] 371

Παρατηρήσεις 375

VII. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

47. Απεργία µε αίτημα την ανάκληση απολύσεων [Κ. Ρίζος] 381

Παρατηρήσεις 387

48. Αγωγή για κήρυξη απεργίας ως παράνομης ή/και καταχρηστικής
σε επιχείρηση κοινής ωφελείας [Κ. Ρίζος] 391

Παρατηρήσεις 398

49. Μεταβίβαση επιχείρησης & ΣΣΕ [Κ. Ρίζος] 399

Παρατηρήσεις 402

50. Προσβολή απόφασης Γενικής Συνέλευσης Συνδικαλιστικού Σωματείου [Κ. Ρίζος] 405

Παρατηρήσεις 408

51. Κύρια παρέμβαση ή τριτανακοπή - Αρχή της πολλαπλότητας
των σωματείων - Κατάχρηση δικαιώματος [Κ. Ρίζος] 412

Παρατηρήσεις 415

 

 

Αλφαβητικό Ευρετήριο 419

1

Αναγνώριση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών/
έργου ως εξαρτημένης εργασίας

 

3

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ..........

(Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών - Εργατικά)

ΑΓΩΓΗ

Τ ..............., του ........., κατοίκου .............., οδός ............. αριθμ. ..........., με Α.Φ.Μ. …...

ΚΑΤΑ

Tης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ...................., που εδρεύει στην ………… ..............., οδός ..............., αριθμ. ....., με Α.Φ.Μ. ............ που εκπροσωπείται νόμιμα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. – Είμαι πολιτικός μηχανικός, διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), με αριθμό μητρώου στο Τ.Ε.Ε. …………

2. – Στις .../../…. προσλήφθηκα με την ιδιότητά μου αυτή από την εναγομένη, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, με έντονη δραστηριότητα στην ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Ευρώπη, Σαουδική Αραβία, κ.λπ.).

3. – Μεταξύ ημών καταρτίστηκε η από ../../…. έγγραφη σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία όλως προσχηματικά επιγράφεται ως «Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών», και τούτο γιατί, όπως αναλυτικά θα εκθέσω παρακάτω, καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής μου στην εναγομένη, υπαγόμουν σε νομική και προσωπική εξάρτηση από αυτή, και, ως εκ τούτου, η αληθινή φύση της εργασιακής σχέσης που μας συνέδεε ήταν αυτή της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

4. – Συγκεκριμένα, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησής μου στην εναγομένη, δηλαδή από την πρόσληψή μου μέχρι την ../../…., οπότε η εναγομένη κατήγγειλε τη μεταξύ μας σύμβαση, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, οι όροι και οι συνθήκες παροχής της εργασίας μου ήταν οι ακόλουθοι:

α) Παρείχα την εργασία μου ως πολιτικός μηχανικός στο Τμήμα Στατιστικής και Κοστολόγησης, με αντικείμενο εργασίας την κοστολόγηση των έργων μεγάλου προϋ­πολογισμού που αναλάμβανε η εναγομένη, όπως βιομηχανικά κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα, οικιστικά συγκροτήματα, τουριστικές εγκαταστάσεις, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κ.λπ.

β) Η εργασία μου παρεχόταν αποκλειστικά κατ’ εντολή της εναγομένης, στις εγκαταστάσεις που διατηρούσε επί της οδού …………………., αρ. …………., όπου είχα το δικό μου

4

πλήρως εξοπλισμένο γραφείο στον δεύτερο όροφο που βρισκόταν το Τμήμα Στατιστικής και Κοστολόγησης, στο οποίο ήμουν ενταγμένος βάσει του οργανογράμματος της εναγομένης, καθώς και το Τμήμα Προμηθειών.

γ) Το ωράριο εργασίας μου, για την τήρηση του οποίου ελεγχόμουν από την εναγομένη, ήταν το καθορισμένο από αυτήν για όλο το προσωπικό της στα γραφεία και, συγκεκριμένα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 09.00 έως τις 17.00 σε καθημερινή βάση, συχνά δε απασχολούμουν πέραν του ωραρίου αυτού, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε κατόπιν απαίτησης του προϊσταμένου μου. Σημειωτέον ότι εγώ δεν είχα καμία ευθύνη ούτε πρωτοβουλία για τον καθορισμό των ημερών και ωρών απασχόλησής μου.

δ) Αναφερόμουν στον Προϊστάμενο του Τμήματος Στατιστικής και Κοστολόγησης, που ήταν επίσης πολιτικός μηχανικός, ήμουν δε υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου να συμμορφώνομαι προς τις οδηγίες και υποδείξεις του.

ε) Κατά τη λήψη των αποδοχών μου εξέδιδα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τα οποία, λόγω της αποκλειστικής απασχόλησής μου στην εναγομένη (για όλο το επίδικο χρονικό διάστημα), είχαν συνεχή αρίθμηση.

στ) Η καταβολή των αποδοχών μου γινόταν σε μηνιαία βάση στον τραπεζικό λογαριασμό που είχα υποδείξει στην εναγόμενη, ωστόσο, η έκδοση των τιμολογίων γινόταν όποτε το ζητούσε η εναγομένη, διά μέσου του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της εναγομένης.

ζ) Τέλος, επισημαίνω ότι το γεγονός ότι η εναγομένη με αντιμετώπιζε από όλες τις απόψεις ως υπάλληλο προκύπτει και από το γεγονός ότι η εναγομένη μού είχε εκδώσει επαγγελματική κάρτα, όμοια για όλο το προσωπικό, στην οποία αναφερόταν ο τίτλος εργασίας μου ως «Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Στατιστικής και Κοστολόγησης», ενώ, επίσης, διέθετα ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία περιλαμβανόταν η επωνυμία της εναγομένης.

5. – Σχετικά με τις αποδοχές μου αναφέρω ότι βάσει της ψευδεπίγραφης σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ανέρχονταν, κατά την υπογραφή της σύμβασης, στο ποσό των ………… ευρώ ετησίως, (δηλαδή ………….. ευρώ μηνιαίως) και κατόπιν διαδοχικών προσαρμογών ανήλθαν κατά το χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μου στο ποσό των ……....... ευρώ ετησίως (δηλαδή …...….. ευρώ μηνιαίως). Πέραν του μισθού αυτού, ουδέν άλλο ελάμβανα ως αποδοχές, αντίθετα από τους λοιπούς συναδέλφους μου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (επίδομα αδείας, δώρα εορτών).

 

5

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

6. – Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 Ν 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 ΕισΝΑΚ), συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και επί πλέον υπόκειται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής του. Η υποχρέωση μάλιστα του εργαζομένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισμα της ως άνω εξάρτησης, η οποία μπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του, λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτημένη (ΑΠ Ολ 28/2005, ΤΝΠ/ΔΣΑ, ΑΠ 835/2019, ΑΠ 710/2019, ΑΠ 220/2018, ΤΝΠ QUALEX, ΑΠ 997/2017, ΤΝΠ/ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 884/2017, ΑΠ 697/2016, ΤΝΠ QUALEX).

7. – Επειδή περαιτέρω, ο χαρακτηρισμός μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ως σύμβασης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου ανήκει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, το οποίο δεν δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει σ’ αυτήν τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά κρίνει με βάση τα περιστατικά που θα προκύψουν από την αποδεικτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη όλο το περιεχόμενο της σύμβασης, ερμηνευμένη όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αλλά και οι περιστάσεις υπό τις οποίες έχει συναφθεί αυτή (ΑΠ Ολ 19/2007, ΑΠ Ολ 18/2006, ΑΠ 905/2012, ΑΠ 223/2011, ΤΝΠ/ΔΣΑ). Άλλωστε, δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ο τρόπος προσδιορισμού και καταβολής της αμοιβής του απασχολουμένου, η μη ασφάλιση αυτού στο ΙΚΑ (πλέον ΕΦΚΑ), η μη χορήγηση σε αυτόν βεβαιώσεων μισθωτών υπηρεσιών, η ασφάλισή του σε Ταμείο Ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών, η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών και η παρακράτηση από τον εργοδότη φόρου ελεύθερων επαγγελματιών (ΑΠ 573/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1560/2017 στην επίσ. ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου).

8. – Επειδή, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν 3846/2010, η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.

9. – Επειδή από τις συγκεκριμένες συνθήκες παροχής της εργασίας μου, που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας, καθίσταται σαφές ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της αποκλειστικής απασχόλησής μου στην εναγομένη, υποβαλλόμουν σε προσωπική και νομική

6

εξάρτηση από αυτήν, και, επομένως, η αληθής φύση της εργασιακής σχέσης που μας συνέδεε ήταν αυτή της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

10. – Επειδή καθίσταται προφανές ότι, με την κατάρτιση συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών (αντί εξαρτημένης εργασίας), που αποτελεί συνήθη πρακτική των ­εταιρειών του κλάδου, η εναγομένη επιδίωκε τη μείωση του μισθολογικού κόστους, μέσω της απαλλαγής της από την προστασία που παρέχει η εργατική νομοθεσία στον εργαζόμενο (μη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, επιδομάτων εορτών και αδείας, αμοιβής για πέραν του νομίμου χρόνου απασχόλησης, αποζημίωσης απόλυσης κ.λπ.).

11. – Για τους λόγους αυτούς το Δικαστήριό Σας πρέπει να αναγνωρίσει ότι η αληθής σχέση που με συνέδεε με την εναγομένη ήταν αυτή της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και να υποχρεώσει την εναγομένη στην καταβολή των ακόλουθων αξιώσεών μου.

ΙΙΙ. ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ

Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

12. – Η εργοδοτική καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης είναι άκυρη (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3198/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η ακυρότητα, όμως, αυτή είναι σχετική υπέρ του μισθωτού, ο οποίος μπορεί να παραιτηθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, από τα δικαιώματα που του παρέχει η ακυρότητα (156 ΑΚ), θεωρώντας την καταγγελία έγκυρη και αξιώνοντας την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.

13. – Όπως προανέφερα, απασχολούμην στην εναγομένη από την ../../…. λαμβάνοντας μηνιαίες αποδοχές κατά τον τελευταίο μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης ……….. ευρώ (μικτά). Είχα δε συμπληρώσει κατά την ημέρα καταγγελίας της (άκυρης) σύμβασής μου από την εναγομένη …. έτη προϋπηρεσίας στην εναγομένη.

14. – Συνεπώς, δικαιούμαι να λάβω ως αποζημίωση απόλυσης, βάσει του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν 2112/1920, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012, το ποσό των …………. ευρώ (….. μηνιαίες αποδοχές Χ … μήνες Χ 1/6).

Β. ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ …………

15. – Σύμφωνα με την υπ. αρ. 19040/1982 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όλοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται πλήρες επίδομα εορτών Πάσχα (μισού μισθού) και Χριστουγέννων (ενός μισθού) εφόσον απασχολούνται καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (Πάσχα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου και Χριστούγεννα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου), ενώ όταν η σχέση εργασίας δεν διαρκεί καθ’ όλη την έκταση της περιόδου αναφοράς δικαιούνται σχετικής αναλογίας.

7

16. – Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, δικαιούμαι να λάβω για το επίδικο χρονικό διάστημα (από ../../…. έως ../../….), για μη καταβληθέντα επιδόματα εορτών και αδείας τα ακόλουθα ποσά:

[…]

17. – Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκείται δε εμπροθέσμως και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου Σας.

18. – Επειδή η παρούσα αγωγή αφορά σε διαφορές που πηγάζουν από εργασιακή σχέση και επομένως συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 908 παρ. 1 (ε) ΚΠολΔ περί κήρυξης της απόφασης που θα εκδοθεί ως προσωρινά εκτελεστής.

19. – Επειδή έχω καταβάλει το με αρ. ……………… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του/της πληρεξούσιου/ας δικηγόρου μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προστεθούν κατά τη συζήτηση της παρούσας αγωγής και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.

Να αναγνωρισθεί ότι η συνδέουσα εμένα με την εναγομένη σχέση καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής μου (δηλαδή από την ../../…. μέχρι την ../../….), ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Να υποχρεωθεί η εναγομένη να μου καταβάλει για τις στο ιστορικό αναφερόμενες αιτίες: (α) ποσό …………………… ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης, (β) το συνολικό ποσό ……… ευρώ για το Δώρο Χριστουγέννων των ετών ………….. (γ) το συνολικό ποσό …………… ευρώ για Δώρο Πάσχα των ετών ………………………….. και (δ) το συνολικό ποσό ………… ευρώ για επίδομα αδείας των ετών ………… ……………., νομιμοτόκως από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη απαιτητό, άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.

Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή.

Να καταδικασθεί η εναγομένη στη δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του/της πληρεξούσιου/ας δικηγόρου μου.

 

Τόπος, Ημερομηνία

… Πληρεξούσι… Δικηγόρος

 

8

Παρατηρήσεις

I. Σχέση µίσθωσης έργου [681 ΑΚ]. Βασικό κριτήριο της διάκρισης της σύµβασης έργου από τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι η σχέση του εργαζοµένου προς το αποτέλεσµα της εργασίας. Με τη σύµβαση έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συµφωνηθέντος τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόµατη λύση της µεταξύ τους συµβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίτευξής του [ΑΠ 542/2014 ΤΝΠ QUALEX, ΑΠ 1524/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 1814/2005 ΤΝΠ ΔΣΑ].

II. Θετικό (µαχητό) τεκµήριο ύπαρξης εξαρτηµένης εργασίας. Η συµφωνία µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς µήνες [άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν 3846/2010].

Συνεπώς, µετά τον Ν 3846/2010, δεν απαιτείται η έγγραφη κατάρτιση της σχετικής συµφωνίας, ούτε η υποβολή της σχετικής συµφωνίας στην Επιθεώρηση Εργασίας που πλέον στερούνται πρακτικής σηµασίας [ΔΕΝ 69 (2013),1624, σελ. 558].

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή Βεβαίωσης-Δήλωσης εργοδότη για συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου (Έντυπο Ε7), παρότι προβλέπεται ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αφορά µόνο εργαζοµένους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας [βλ. µε αρ. πρωτ. 5072/6/25.2.2013 Απόφαση «Επανακαθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρµοδιότητας Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόµου 4093/2012», όπως έχει συµπληρωθεί µε τις µε αρ. πρωτ. 28153/126/28.8.2013, 29502/85/1.9.2014 και 31398/5.9.2013 αποφάσεις].

III. Προθεσμία άσκησης αγωγής. Η τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 1 Ν 3198/1955 για προσβολή της καταγγελίας ως άκυρης και την άσκηση αγωγής για διεκδίκηση αξιώσεων από άκυρη καταγγελία εφαρμόζεται μόνον επί καταγγελίας σχέσεων εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η οποία δεν υπάγεται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας [ΑΠ 220/2018 ΤΝΠ QUALEX].

IV. Όσον αφορά την ασφάλιση προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά τους που προέρχεται από έναν ή δύο εργοδότες βλ. άρθρο 39 παρ. 9 Ν 4387/2016.

 

9

2

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

 

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ..........

(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

ΑΓΩΓΗ

Τ ........ του ........ κατοίκου ........ οδός ........ αριθμ. ........, με Α.Φ.Μ. .........

ΚΑΤΑ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ........ που εδρεύει στην ........ οδός ........ αριθμ. ........ και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. .........

1. – Την ........, δυνάμει προφορικής συμφωνίας παροχής δήθεν ανεξάρτητων υπηρεσιών, προσλήφθηκα από την εναγομένη, η οποία διατηρεί φροντιστήριο που παρέχει φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές που φοιτούν σε τάξεις του Γυμνασίου - Λυκείου, προκειμένου να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως καθηγητής μαθηματικών, δεδομένου ότι είμαι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μηνιαίες μικτές αποδοχές μου κατόπιν προφορικής συμφωνίας ανέρχονταν κατά την πρόσληψή μου στο ποσό των ........ Ευρώ.

2. – Δυνάμει της ως άνω προφορικής σύμβασης, παρείχα τις υπηρεσίες μου στα κεντρικά γραφεία της εναγομένης, που κείνται στην περιοχή ........., επί της οδού ........ αριθμ. ........, καθημερινώς από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως και ώρα 17.00. Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου δίδασκα τους μαθητές της β΄ τάξης του γυμνασίου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που μου είχε θέσει η εναγομένη διά του υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών. Επίσης παρείχα στους μαθητές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος (ύλη εξετάσεων, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό, cd-rom κ.λπ.). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ως άνω καθήκοντά μου τα ασκούσα καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, με ολιγοήμερη διακοπή κατά τον μήνα Ιούλιο, καθώς ακόμη και το μήνα Αύγουστο, λόγω του ότι προετοίμαζα μαθητές γυμνασίου που είχαν μείνει μετεξεταστέοι.

3. – Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου τελούσα υπό το διευθυντικό δικαίωμα της εναγομένης και συγκεκριμένα, όπως ανάφερα, ο Διευθυντής Σπουδών της εναγομένης μου παρείχε σε καθημερινή βάση οδηγίες και εντολές ως προς την παράδοση της ύλης των μαθημάτων, το χρονοδιάγραμμα που όφειλα να ακολουθήσω, την προετοιμασία συγκεκριμένης θεματικής την οποία όφειλα κατά τις οδηγίες του να συμπεριλάβω στα διαγωνίσματα που έβαζα στους μαθητές της τάξης την οποία δίδασκα. Σχετικά, συμπλήρωνα, σε καθημερινή πάντοτε βάση, το Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης, το οποίο μου παρείχε η εναγομένη και στο οποίο όφειλα να αναφέρω τις συγκεκριμένες σελίδες της διδακτέας ύλης την

10

οποία είχα παραδώσει στους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων ασκήσεων με τις οποίες είχαμε ασχοληθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σημειωτέον ότι σε εβδομαδιαία βάση, όλοι οι καθηγητές συμμετείχαμε σε συνάντηση με τον Διευθυντή Σπουδών κατά την διάρκεια των οποίων συζητούσαμε θέματα που προέκυπταν κατά την παράδοση των μαθημάτων και ζητούσαμε απ’ αυτόν οδηγίες ως προς τον χειρισμό περιπτώσεων μαθητών οι οποίοι παρουσίαζαν προβλήματα κατά την μαθησιακή διαδικασία.

4. – Ωστόσο, αν και παρείχα τις υπηρεσίες μου υπό καθεστώς πλήρους νομικής και προσωπικής εξάρτησης υπό την εναγομένη, η τελευταία χαρακτήριζε τη σχέση μας αυθαίρετα ως σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σε ακολουθία των ανωτέρω, δεν με είχε συμπεριλάβει στη μισθοδοσία των προσώπων τα οποία απασχολούσε δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, δεν μου κατέβαλλε επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, ουδέποτε μου χορήγησε ετήσια άδεια με αποδοχές. Πέραν αυτών, η αντίδικος κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου σ’ αυτήν απαιτούσε κατά την καταβολή των σχετικών μηνιαίων μισθών μας να εκδίδω Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, ως ανεξάρτητος δήθεν συνεργάτης.

5. – Είναι προφανές ότι, μολονότι υποχρεώθηκα να αποδεχτώ αυτό το τυπικό καθεστώς συνεργασίας προκειμένου να εξασφαλίσω τον βιοπορισμό μου, ωστόσο το μήνα Οκτώβριο του έτους 2021, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχα με τον Οικονομικό Διευθυντή της εναγομένης, απαίτησα όπως συμπεριληφθώ και εγώ στην μισθοδοσία του λοιπού μισθωτού προσωπικού, ως εργαζόμενος που παρέχει εξαρτημένη εργασία, και ως εκ τούτου να λαμβάνω στο εξής όλες τις παροχές τις οποίες δικαιούται κάθε εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. – Δυστυχώς, η αντίδραση της εναγομένης σε αυτή την εύλογη απαίτησή μου, ήταν να μου εγχειρίσει την επόμενη ημέρα, ήτοι την ........, επιστολή με την οποία με ευχαριστούσε για την «συνεργασία μας», αναφέροντάς μου ότι δεν θα χρειαστεί περαιτέρω τις υπηρεσίες μου. Στην ως άνω ενέργεια της εναγομένης αντέδρασα άμεσα, ενώ αξίωσα από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής να μου καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, προκειμένου να λυθεί εγκύρως η μεταξύ μας σχέση εξαρτημένης εργασίας.

7. – Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι, με τους όρους της συμφωνίας τους, αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού ή της καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής του προς αυτές. Η υποχρέωση του εργαζομένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του, ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισμα της παραπάνω εξάρτησης, η οποία μπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας

11

του, λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτημένη (ΑΠ Ολ 28/2005).

Επειδή, άλλωστε, ο χαρακτηρισμός μιας σχέσης ως σύμβασης έργου ή εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δεν εξαρτάται από το χαρακτηρισμό που δίνουν σ’ αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόμος, διότι ο χαρακτηρισμός αυτός, ως κατ’ εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθ. 26 παρ. 3 και 87 παρ. 2 του Συντάγματος, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, αξιολογώντας τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στη συνέχεια προκύψουν και κατά την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό στη σύμβαση, κρίση η οποία στην συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ (ΑΕΔ 3/3001, ΑΠ Ολ 7/2011 και 8/2011, ΑΠΟλ 19/2007, ΑΠ 257/2019).

Επειδή εν προκειμένω κατά την εκτέλεση της εργασίας μου, τελούσα υπό το διευθυντικό δικαίωμα της εναγομένης. Ειδικότερα, όπως προανέφερα, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ο Διευθυντής Σπουδών της αντιδίκου μου παρείχε σε καθημερινή βάση οδηγίες και εντολές ως προς την παράδοση της ύλης των μαθημάτων, το χρονοδιάγραμμα που όφειλα να ακολουθήσω, την προετοιμασία συγκεκριμένης θεματικής την οποία όφειλα κατά τις οδηγίες του να συμπεριλάβω στα διαγωνίσματα τα οποία έθετα στους μαθητές της τάξης την οποία δίδασκα. Σχετικά, συμπλήρωνα, σε καθημερινή πάντοτε βάση, το Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης, το οποίο μου παρείχε η εναγομένη και στο οποίο όφειλα να αναφέρω τις συγκεκριμένες σελίδες της διδακτέας ύλης την οποία είχα παραδώσει στους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων ασκήσεων με τις οποίες είχαμε ασχοληθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

8. – Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν 2112/1920 και 5 παρ. 3 του Ν 3198/1955 (όπως σήμερα ισχύει), βασικές προϋποθέσεις του κύρους της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι να : α) να τηρηθεί ο έγγραφος τύπος ως προς την καταγγελία και β) να καταβληθεί η οφειλόμενη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης.

Επειδή περαιτέρω, όπως προβλέπεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 2 του Ν 2112/1920 και 5 παρ. 1 του Ν 3198/1955 και Ν 3899/2010, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι το ποσό της οφειλομένης αποζημιώσεως καθορίζεται ανάλογα με το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης στον τελευταίο εργοδότη και υπολογίζεται με βάση το σύνολο των τακτικών αποδοχών κατά το τελευταίο πριν από την αποχώρησή του μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή χορηγουμένη σταθερώς και μονίμως, ως τακτικό συμβατικό αντάλλαγμα της εργασίας.

Εν προκειμένω, με δεδομένο ότι προσλήφθηκα την ........, η δε εργασιακή μου σχέση καταγγέλθηκε άτακτα και άτυπα την ........, κατά την αναφερόμενη ημερομηνία λύσης της σχέσης εργασίας μου είχα συμπληρώσει ........ χρόνια εργασίας στον εναγόμενο, ενώ λάμβανα ως μηνιαίες τακτικές αποδοχές το ποσό των ........, δικαιούμουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με βάση τις ως άνω αναφερόμενες μικτές τακτικές αποδοχές προσαυξημένες

12

κατά 1/6 (προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσαύξηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας), το συνολικό ποσό των ........ ευρώ.

Επειδή για τους ανωτέρω λόγους η εναγομένη μου οφείλει το ποσό των ........ ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης, εντόκως από την ημερομηνία της άτυπης και άτακτης καταγγελίας της σχέσεως εργασίας μου και μέχρι την πλήρη εξόφλησή μου.

Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι παραδεκτή καθώς κοινοποιείται στην εναγόμενη εντός της εξάμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας του άρθρου 6 του Ν 3198/1955.

Επειδή η παρούσα αγωγή αφορά σε διαφορές που πηγάζουν από εργασιακή σχέση και επομένως συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 908 παρ. 1 (ε) ΚΠολΔ περί κήρυξης της απόφασης που θα εκδοθεί ως προσωρινά εκτελεστής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή μου.

Να αναγνωριστεί ότι παρείχα τις υπηρεσίες μου στην εναγόμενη με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.

Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα αγωγή μου να μου καταβάλλει το συνολικό ποσό των ........ ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης εντόκως και μέχρι την πλήρη εξόφλησή μου.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση του Δικαστηρίου Σας.

Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική μου δαπάνη.

 

Τόπος, Ημερομηνία

… Πληρεξούσι… Δικηγόρος

 

 

13

Παρατηρήσεις

I. Δικαστική κρίση για την ύπαρξη ή µη εξαρτημένης εργασίας. Κριτήρια εξάρτησης. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της συμφωνηθείσης εργασίας και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του, και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας και ν’ ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του εργαζομένου προς αυτές. Η υποχρέωση μάλιστα του εργαζομένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας αποτελεί το βασικό γνώρισμα της εξάρτησης αυτής, η οποία μπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του λόγω των επιστημονικών ή ειδικών γνώσεών του και του αντικειμένου της εργασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτημένη. Αντίθετα σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει αντί μισθού τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη και να είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως προς τον τρόπο και το χρόνο παροχής των υπηρεσιών του. Και στη σύμβαση αυτή πάντως υπάρχει κάποια δέσμευση και εξάρτηση, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που αναλαμβάνονται υποχρεώσεις με ενοχική σύμβαση και γι’ αυτό ακριβώς η συμμόρφωση του εργαζομένου προς τους όρους της σύμβασής του, που μπορούν να έχουν σχέση και με τον τόπο ή τα χρονικά πλαίσια παροχής της εργασίας δεν υποδηλώνουν χωρίς άλλο εξάρτηση αυτού από τον εργοδότη με την προεκτεθείσα έννοια. Οπωσδήποτε το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει τη συμμόρφωση του εργαζομένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντιστοίχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης εξάρτησης, η οποία όμως δεν εξαρτάται μόνο από την συνδρομή όλων ή των περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, διότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτημένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η σώρευση περισσοτέρων ενδείξεων δέσμευσης και εξάρτησης αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον υποβαλλόμενο σ’ αυτήν εργαζόμενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία από το εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίμηση των όρων και των συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και τη φύση της εργασίας, συνδυαζόμενο δε με τις υφιστάμενες ενδείξεις εξάρτησης, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για τη διάκριση της εξαρτημένης εργασίας από την ανεξάρτητη [ΑΠΟλ 28/2005, ΑΠ 412/2019, ΑΠ 849/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ]. Εξ άλλου ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μιας σχέσης ως σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών

14

αποτελεί κατ’ εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας του δικαστηρίου, που μετά από εκτίμηση όλων των συγκεκριμένων περιστάσεων χαρακτηρίζει αυτεπάγγελτα την καταρτισθείσα σύμβαση με βάση το περιεχόμενο της που έγινε ανέλεγκτα δεκτό και υπάγει αυτό στην έννοια μιας ρυθμισμένης σύμβασης, χωρίς ν’ ασκεί οποιαδήποτε επιρροή ο χαρακτηρισμός που έδωσαν σ’ αυτήν τα συμβαλλόμενα μέρη [ΑΠΟλ 19/2007, ΑΠ 677/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ].

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μπορεί να συναφθεί και από ανεξάρτητο επαγγελματία, αφού δεν απαιτείται να παρέχεται αυτή κατά κύριο επάγγελμα [ΑΠ 460/86 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ]. Δεν έχει σημασία για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης παροχής εργασίας ως εξαρτημένης το γεγονός της κατάταξης των αμοιβών του εργαζόμενου στη φορολογική τάξη των εισοδημάτων εξ ελευθέριων επαγγελμάτων, αφού σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι απλώς η συστηματοποίηση της φορολογικής μεταχείρισης συγκεκριμένης φορολογητέας ύλης και όχι ο αναγκαστικός προκαθορισμός της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε και το γεγονός ότι ο μισθωτός για την πληρωμή του μισθού του εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών [ΑΠ 835/2010, ΑΠ 1808/2011, ΑΠ 693/2013, Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Αριθ. Πρωτ.: οικ. 45628/414/2020].

II. Στοιχεία αγωγής. Η αναφορά του στοιχείου της εξάρτησης στο δικόγραφο της αγωγής δεν είναι απαραίτητη για το ορισμένο αυτής γιατί τούτο προκύπτει και κρίνεται με βάση τους όρους παροχής της εργασίας. Ωστόσο, εάν ο εναγόμενος εργοδότης αμφισβητήσει το χαρακτήρα της εργασίας ως εξαρτημένης τότε ο ενάγων μισθωτός οφείλει, εάν δεν έχει πράξει τούτο καθ’ υποφορά με το δικόγραφο της αγωγής, να επικαλεσθεί κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία συνάγεται το στοιχείο της εξάρτησης [ΑΠ 1686/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ].

III. Υπαγωγή στην Ασφάλιση του Ε-ΕΦΚΑ (Μισθωτή Απασχόληση). Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι η παροχή εξηρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής. Υφίσταται δε σχέση εξηρτημένης εργασίας, όταν ο παρέχων την εργασία του έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής της τελευταίας, τελεί κατά την εκτέλεση της εργασίας του σε νομική εξάρτηση έναντι του εργοδότη, εκδηλούμενη στο δικαίωμα του τελευταίου να επιτηρεί και καθοδηγεί τον εργαζόμενο ως προς τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας του. Αν συντρέχει η προϋπόθεση της παροχής εξηρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής, που κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών κάθε περίπτωσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που προσδίδουν στη σχέση οι ενδιαφερόμενοι, η ασφάλιση του εργαζομένου στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική. Αντιθέτως, αν ο προσφέρων την εργασία του διατηρεί ελευθερία ενέργειας έναντι του εργοδότη κατά την εκτέλεσή της, η παρεχόμενη εργασία δεν είναι εξηρτημένη και δεν ασφαλίζεται κατά τις πιο πάνω διατάξεις στο ΙΚΑ [ΣτΕ 1615/2011, 994/2016, 3130/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ]. Ο χαρακτήρας της εργασίας ως εξαρτημένης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο προσδιορισμού και καταβολής της αμοιβής του εργαζομένου, ούτε από άλλα δευτερεύοντα στοιχεία, όπως είναι η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών και η ασφάλιση στο ΙΚΑ [ΑΠ 54/2015]. Η υπαγωγή στο ΙΚΑ και ο χαρακτηρισμός

15

Back to Top