ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 44.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 69,00 € Ειδική Τιμή 55,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16503
Αθανασάκη Β., Γκότσης Ι., Καραβάς Δ., Καραγκούνη Α., Λαμπαδάριος Κ., Μυλωνογιάννης Γ., Πανταζόπουλος Π., Παπαδάκης Ι., Παραμύθας Θ., Ράντος Ε., Σκαφιδά Θ., Τιμαγένης Χ., Φουφόπουλος Γ.
Φορτσάκης Θ.
  • Εκδοση: 2η 2018
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 704
  • ISBN: 978-960-622-159-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Μετά την ευμενή υποδοχή της πρώτης έκδοσης του παρόντος έργου, όπου είχαν συγκεντρωθεί για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία τα σημαντικότερα υποδείγματα που αφορούν τη φορολογική διαδικασία, καθώς και την δικαστική αμφισβήτηση πράξεων και παραλείψεων των φορολογικών αρχών, αλλά και λόγω των αλλαγών που επήλθαν στην οικεία νομοθεσία από το χρόνο της πρώτης έκδοσης, κατέστη αναγκαία η παρούσα δεύτερη έκδοση.

Για το σκοπό της νέας έκδοσης έπρεπε να προσαρμοστούν όλα τα νομοθετήματα στις μεταβολές του ουσιαστικού αλλά και του δικονομικού σχετικού πλαισίου. Έτσι, για παράδειγμα, για τις διαφορές εκείνες που η αρμοδιότητα εκδίκασης μεταφέρθηκε στον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών (π.χ. τα μέτρα διασφάλισης του άρθρου 46 του ΚΦΔ), χωρίς μάλιστα να απαιτείται για το παραδεκτό του ενδίκου βοηθήματος η προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, τα σχετικά υποδείγματα αναπροσαρμόστηκαν κατάλληλα. Παρόμοια, τροποποιήθηκαν τα υποδείγματα για τις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, λόγω της μεταβολής στο μεταξύ των διατάξεων του ΚΦΔ για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, με την ουσιαστικοποίηση των σχετικών κυρώσεων ήδη από το Ν 4337/2015 και κατόπιν και με άλλους νόμους. Για το ζήτημα αυτό προστέθηκαν εξάλλου και νέα υποδείγματα, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Ακόμη, εκσυγχρονίστηκαν όσα υποδείγματα αφορούσαν την παροχή προσωρινής προστασίας, λόγω της μεταβολής των άρθρων 200 επ. ΚΔΔ και την μεταβολή και του πλαισίου για παροχή προσωρινής προστασίας επί φορολογικής έφεσης.

Αυτονόητα, σε όλα τα υποδείγματα ελήφθη υπόψη και συμπεριλήφθηκε κατά το δυνατόν στις παρατηρήσεις κάθε υποδείγματος τόσο η νομολογία που προέκυψε μετά την πρώτη έκδοση επί των θεμάτων που κάθε υπόδειγμα αφορά όσο και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι της ΑΑΔΕ.

Και σε αυτή την έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί η πλειονότητα των περιπτώσεων των φορολογικών διαφορών, ώστε ο δικηγόρος να έχει κάθε φορά ένα τουλάχιστον υπόδειγμα, που θα τον καλύψει από την άποψη των διαδικαστικών και δικονομικών προϋποθέσεων και θα τον βοηθήσει, επιπλέον, να συντάξει με πληρότητα το οικείο διαδικαστικό έγγραφο ή δικόγραφο και από την άποψη των ουσιαστικών προϋποθέσεων.

Η διάρθρωση του Έργου ακολουθεί την εξής δομή: Η πρώτη ενότητα του βιβλίου, που αφορά τη διαδικασία ενώπιον των αρχών της φορολογικής διοίκησης, χωρίζεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια: α) Απόψεις – Έγγραφα ενώπιον της Φορολογικής Αρχής, β) Ενδικοφανείς προσφυγές, γ) Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται τα υποδείγματα ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν τη δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων/παραλείψεων της φορολογικής διοίκησης και χωρίζονται σε: α) Προσφυγές που αφορούν τα ειδικότερα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, πρόστιμα, φορολογία κληρονομιών και άλλες φορολογίες), β) αίτηση αναστολής, γ) έφεση, δ) αναίρεση, ε) τριτανακοπή, στ) ανακοπή ερημοδικίας, ζ) αίτηση αναθεώρησης, η) αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας, θ) πρόσθετοι λόγοι, ι) υπομνήματα και ια) ανακοπές.

Στο έργο έχουν ενταχθεί, επίσης, υπόδειγμα προσφυγής κατά τελωνειακής καταλογιστικής πράξης, καθώς και υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για φορολογική διαφορά.

Σημαντική βοήθεια θα εξακολουθήσουν και σε αυτή την έκδοση να παρέχουν τα ερμηνευτικά σχόλια και οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν κάθε υπόδειγμα, τα οποία περιέχουν τις βασικές δικονομικές κυρίως ρυθμίσεις του υποδείγματος και έτσι καθοδηγούν περαιτέρω τον χρήστη στη σύνταξη του εκάστοτε δικογράφου.

Το βιβλίο «Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου» σκοπό έχει και υπό δεύτερη έκδοση να συνεχίσει να προσφέρει άμεση και πρακτική συνδρομή τόσο στο δικηγόρο της πράξης, αυτόν που δεν έχει καμία εξοικείωση με τις φορολογικές διαφορές και επιθυμεί να συντάξει ένα τέτοιο δικόγραφο από την αρχή, όσο και στον πιο έμπειρο νομικό, που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις δικονομικές κυρίως γνώσεις του για τη σύνταξη φορολογικών δικογράφων, καθώς και να έχει σταθερά δίπλα του έναν αξιόπιστο οδηγό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α. Έγγραφα προς τη φορολογική Διοίκηση - Απόψεις
01. Απόψεις (αντιρρήσεις) επί της επικείμενης έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος [Β. Αθανασάκη] Σελ. 3
02. Απόψεις επί αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου [Ι. Παπαδάκης] Σελ. 15
03. Απάντηση σε κλήση προς ακρόαση - Υπόμνημα επί προσωρινής πράξης επιβολής προστίμου [Β. Αθανασάκη] Σελ. 25
04. Απόψεις επί ελέγχου με έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού [Γ. Μυλωνογιάννης] Σελ. 39
05. Τεκμηρίωση τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών (απαραίτητα στοιχεία) [Θ. Παραμύθας]. Σελ. 47
06. Αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 58
β. Ενδικοφανείς προσφυγές
07. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης του αιτήματος μεταβολής φορολογικής κατοικίας [Γ. Μυλωνογιάννης] Σελ. 67
08. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης επιφύλαξης επί φορολογικής δήλωσης [Ι. Παπαδάκης] Σελ. 77
09. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης [Θ. Παραμύθας] Σελ. 86
10. Ενδικοφανής προσφυγή κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος λόγω απόρριψης εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, χρησιμοποιούμενων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μεθόδων τεκμηρίωσης [Θ. Παραμύθας] Σελ. 101
11. Ενδικοφανής προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 56 του ΚΦΔ (Ν 4174/2013), λόγω εντοπισμού εκ μέρους της φορολογικής αρχής επιπλέον συνδεδεμένων προσώπων [Θ. Παραμύθας] Σελ. 117
12. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 129
13. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου [Β. Αθανασάκη] Σελ. 137
14. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ [Β. Αθανασάκη] Σελ. 167
15. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου λόγω λήψης εικονικών στοιχείων [Γ. Μυλωνογιάννης] Σελ. 191
16. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου κατά άρθρο 58Α ΚΦΔ [Β. Αθανασάκη] Σελ. 202
17. Ενδικοφανής προσφυγή αμφισβήτησης αντικειμενικής αξίας ακινήτου (άρθ. 10 Β παρ. 4 ΚΦΚ) [Γ. Φουφόπουλος] Σελ. 218
γ. Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις
18. Δικαιολογητικά απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιριών και υποδείγματα βεβαιώσεων μερισμάτων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου [Χ. Τιμαγένης] Σελ. 231
18α. Υπόδειγμα βεβαίωσης Πλοιοκτήτριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης] Σελ. 235
18β. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Holding Company [Χ. Τιμαγένης] Σελ. 236
18γ. Υπόδειγμα βεβαίωσης Διαχειρίστριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης] Σελ. 237
II. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α. Προσφυγές
i. Εισόδημα
19. Προσφυγή κατά απόφασης επί ενδικοφανούς σχετικά με την απόρριψη δαπάνης [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 245
20. Προσφυγή κατά απόρριψης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 252
21. Προσφυγή κατά της πράξης προσδιορισμού φόρου που επιβάλλει και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης [Β. Αθανασάκη] Σελ. 259
22. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος λόγω εντοπισμού άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα (place of effective management) [Θ. Παραμύθας] Σελ. 281
23. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και κατά σχετικού προστίμου του ΚΦΔ λόγω απόρριψης της μεθόδου της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (CUP) [Θ. Παραμύθας] Σελ. 296
ii. ΦΠΑ
24. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ [Ε. Ράντος] Σελ. 314
iii. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών
25. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά] Σελ. 327
25α. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά] Σελ. 340
iv. Πρόστιμα
26. Προσφυγή κατά της απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου του ΚΦΔ [Ι. Γκότσης] Σελ. 344
27. Προσφυγή κατά απόφασης ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ [Β. Αθανασάκη] Σελ. 353
v. Άλλες φορολογίες
28. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δημοτικής φορολογίας [Κ. Λαμπαδάριος] Σελ. 376
29. Προσφυγή για την επιστροφή ΦΜΑ λόγω ματαίωσης συμβολαίου (άρθρο 16 Ν 1587/1950) [Κ. Λαμπαδάριος] Σελ. 384
30. Προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 390
vi. Τελωνειακή νομοθεσία
31. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δασμών και πολλαπλών τελών [Αικ. Καραγκούνη] Σελ. 398
vii. Άλλα θέματα
32. Προσφυγή κατά απόφασης άρνησης χορήγησης ΑΦΕ [Γ. Μυλωνογιάννης] Σελ. 408
33. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής διασφαλιστικών μέτρων άρθ. 46 ΚΦΔ [Δ. Καραβάς] Σελ. 417
β. Αιτήσεις αναστολής
34. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 429
34α. Αίτηση αναστολής επί ανακοπής [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 434
γ. Έφεση
35. Έφεση κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 441
36. Αίτηση αναστολής επί έφεσης κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 459
δ. Αναίρεση
37. Αναίρεση κατά απόφασης δικαστηρίου που αποφάσισε ανέκκλητα [Γ. Φουφόπουλος] Σελ. 466
38. Αναίρεση κατά εφετειακής απόφασης [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 478
ε. Τριτανακοπή
39. Τριτανακοπή επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη] Σελ. 485
στ. Ανακοπή ερημοδικίας
40. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη] Σελ. 493
41. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Θ. Σκαφιδά] Σελ. 499
ζ. Αίτηση αναθεώρησης
42. Αίτηση αναθεώρησης επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη] Σελ. 508
η. Αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας απόφασης
43. Αίτηση ερμηνείας απόφασης επί φορολογικών διαφορών [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 514
θ. Πρόσθετοι λόγοι
44. Πρόσθετοι λόγοι προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο [Β. Αθανασάκη] Σελ. 518
45. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης [Β. Αθανασάκη] Σελ. 533
46. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης [Β. Αθανασάκη] Σελ. 539
ι. Υπομνήματα
47. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη] Σελ. 552
47α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη] Σελ. 564
48. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη] Σελ. 569
48α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη] Σελ. 583
49. Υπόμνημα επί έφεσης [Β. Αθανασάκη] Σελ. 587
50. Υπόμνημα επί αναίρεσης [Β. Αθανασάκη] Σελ. 602
ια. Ανακοπές
51. Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης καταβολής - υπερημερίας [Π. Πανταζόπουλος] Σελ. 611
52. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης [Γ. Φουφόπουλος] Σελ. 620
53. Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης [Γ. Φουφόπουλος] Σελ. 632
54. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού [Ε. Ράντος] Σελ. 643
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ)
55. Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ [Γ. Φουφόπουλος] Σελ. 665
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 683
Back to Top