ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 59€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16320
Κόντης Α., Μαργαρίτης Ε., Σαϊτάκης Κ.
Καράκωστας Ι.
Καράκωστας Ι.

 Τα «Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου» αποτελούν το δεύτερο, κατά σειρά, έργο των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, εντάσσεται δε στη γενικότερη προσπάθεια του εκδοτικού οίκου της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδυαστεί η θεωρητική ανάλυση του δικαίου με την πρακτική εφαρμογή του και φιλοδοξεί να αποτελέσει το κατεξοχήν βοήθημα του νομικού της πράξης, μαχόμενου δικηγόρου ή δικαστή. Το παρόν έργο περιλαμβάνει δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και αιτήσεων (εκουσίας δικαιοδοσίας), που καλύπτουν σχεδόν όλη την ύλη του κληρονομικού δικαίου. Η πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, που πραγματικά έχουν κατατεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ή έχουν συνταχθεί με βάση εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Η ύλη του έργου, διαιρείται σε 7 ενότητες - κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη σειρά που καταστρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου στον αστικό κώδικα. Έτσι, προτάσσονται υποδείγματα που αφορούν την εκ διαθήκης διαδοχή, ακολουθούν υποδείγματα για την περί κλήρου αγωγή, στη συνέχεια διάφορα υποδείγματα για το κληρονομικό δικαίωμα εν γένει (λ.χ. αγωγές αναγνωριστικές κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων εξ αδιαθέτου, επιζώντος συζύγου, ακυρότητα αποκλήρωσης, συνεισφορά),  μετά έχουν σειρά η αγωγή διανομής κοινού κλήρου, η μέμψη άστοργης δωρεάς και οι αγωγές ακύρωσης πλασματικής αποδοχής και αποποίησης και το έργο κατακλείουν υποδείγματα εκουσίας δικαιοδοσίας, τα οποία παραπέμπουν στις αντίστοιχες «κληρονομικού δικαίου» διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα υποδείγματα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι τόσο εκτενείς, λεπτομερείς και αναλυτικές, που παρέλκει η προσφυγή σε συστηματικά έργα ή εγχειρίδια κληρονομικού δικαίου. Το έργο είναι πλήρως επικαιροποιημένο και ενημερωμένο, τόσο από την πλευρά της θεωρίας, όσο, κυρίως, της νομολογίας. Ιδιαίτερη δε μνεία, πρέπει να γίνει στο κεφάλαιο της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, όπου για τη σύνταξη των  υποδειγμάτων και των αντίστοιχων παρατηρήσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που έχουν επέλθει μετά το Ν. 4055/2012 (λ.χ. στη δημοσίευση διαθήκης, στην έκδοση κληρονομητηρίου κλπ.), ενώ για πρώτη φορά αναλύεται διεξοδικώς σε έργο, όπως το παρόν, ο Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατά­ξεις» και οι αλλαγές που αυτός επέφερε σε ζητήματα όπως οι σχολάζουσες κληρονομίες ή η ερμηνεία διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού κατά το άρθρο 825 ΚΠολΔ. Τα «Υποδείγματα Κληρονομικού Δικαίου» έχουν όλα τα εχέγγυα, όπως και όλη η σειρά των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, να πετύχουν έναν ιδιαίτερο φιλόδοξο στόχο: να καταστούν πολύτιμο βοήθημα και σύμμαχος του νομικού της πράξης και να αποτελέσουν αναντικατάστατο έργο και κτήμα της βιβλιοθήκης του.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
Α΄ ΔΙΑΘΗΚΕΣ
01. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα ψυχικής/ διανοητικής διαταραχής Σελ. 3
02. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα ψυχικής/ διανοητικής διαταραχής Σελ. 8
03. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα ψυχικής/ διανοητικής διαταραχής Σελ. 11
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 1-3 Σελ. 16
04. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα έλλειψης συνείδησης των πράξεών του Σελ. 17
05. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα έλλειψης συνείδησης των πράξεών του Σελ. 20
06. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη ένεκα έλλειψης συνείδησης των πράξεών του Σελ. 23
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 4-6 Σελ. 27
07. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανηλικότητας του διαθέτη Σελ. 28
08. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω ανηλικότητας του διαθέτη Σελ. 31
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 7-8 Σελ. 34
09. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας διαθήκης λόγω υποβολής του διαθέτη σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 35
10. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω υποβολής του διαθέτη σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 38
11. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακυρότητας διαθήκης λόγω υποβολής του διαθέτη σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 41
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 9-11 Σελ. 46
12. Αναγνωριστική αγωγή περί της ύπαρξης διαθήκης Σελ. 53
Παρατηρήσεις Σελ. 55
13. Αγωγή ακύρωσης διάταξης διαθήκης λόγω απειλής Σελ. 58
Παρατηρήσεις Σελ. 61
14. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω απάτης Σελ. 65
Παρατηρήσεις Σελ. 67
15. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω πλάνης του διαθέτη ως προς την ταυτότητα του τιμώμενου (1783 ΑΚ) Σελ. 70
Παρατηρήσεις Σελ. 73
16. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω πλάνης του διαθέτη ως προς τα αίτια (1784 ΑΚ) Σελ. 74
Παρατηρήσεις Σελ. 77
17. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης λόγω παράλειψης μεριδούχου (1786 ΑΚ) Σελ. 81
18. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακύρωσης διαθήκης λόγω παράλειψης μεριδούχου (1786 ΑΚ) Σελ. 85
19. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακύρωσης διαθήκης λόγω παράλειψης μεριδούχου (1786 ΑΚ) Σελ. 88
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 17-19 Σελ. 93
20. Αγωγή ακύρωσης διάταξης διαθήκης υπέρ συζύγου (1785 ΑΚ) Σελ. 98
21. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακύρωσης διάταξης διαθήκης υπέρ συζύγου (1785 ΑΚ) Σελ. 100
22. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής ακύρωσης διάταξης διαθήκης υπέρ συζύγου (1785 ΑΚ) Σελ. 103
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 20-22 Σελ. 107
23. Αγωγή περί εκπλήρωσης του τρόπου (1715 ΑΚ/2012 ΑΚ) Σελ. 112
Παρατηρήσεις Σελ. 114
24. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης λόγω εξάρτησης από γνώμη τρίτου (1789 ΑΚ) Σελ. 117
Παρατηρήσεις Σελ. 120
25. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη Σελ. 122
Παρατηρήσεις Σελ. 129
26. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης λόγω μη τήρησης νόμιμου τύπου Σελ. 133
27. Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας δημόσιας διαθήκης λόγω μη τήρησης των διατάξεων του νόμου Σελ. 136
28. Αναγνωριστική αγωγή της πλαστότητας διαθήκης Σελ. 138
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 26-28 Σελ. 140
Β΄ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ
29. Αγωγή περί κλήρου κληρονόμων εξ αδιαθέτου (ανιόντες) Σελ. 151
30. Αγωγή περί κλήρου επιζώντος συζύγου Σελ. 156
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 29-30 Σελ. 161
31. Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου για απόδοση νόμιμης μοίρας με παροχή σε δήλο που συνεισφέρεται και καταλογίζεται Σελ. 179
32. Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου (συζύγου) για απόδοση νόμιμης μοίρας σε κληρονομία βαρυνόμενη με καταπίστευμα Σελ. 191
33. Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου για απόδοση νόμιμης μοίρας - χαριστικές παροχές - υποτίμηση νομίσματος Σελ. 199
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 31-33 Σελ. 210
34. Προτάσεις εναγομένου (νομίμου μεριδούχου) σε αγωγή α) ακυρώσεως διαθήκης λόγω σύμπραξης εξαιρετέου μάρτυρα και αντίθεσης στα χρηστά ήθη ή απάτης ή απειλής του διαθέτη, β) ακύρωσης γονικών παροχών πριν το Ν 1329/1983 και γ) περί κλήρου για απόδοση νόμιμης μοίρας Σελ. 230
Παρατηρήσεις Σελ. 265
35. Αγωγή παροχής πληροφοριών στον κληρονόμο (1880 ΑΚ) Σελ. 278
Παρατηρήσεις Σελ. 282
Γ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Εκ διαθήκης διαδοχή • Εξ αδιαθέτου διαδοχή • Κληρονομικό δικαίωμα συζύγου • Νόμιμη μοίρα • Αποκλήρωση • Συνεισφορά • Καταπίστευμα
36. Αναγνωριστική αγωγή κληρονομικού δικαιώματος από διαθήκη - ερμηνεία διαθήκης - αποδοχή κληρονομίας Σελ. 287
Παρατηρήσεις Σελ. 308
37. Αναγνωριστική αγωγή εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων πρώτης τάξης Σελ. 313
38. Αναγνωριστική αγωγή εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων δεύτερης τάξης Σελ. 316
39. Αναγνωριστική αγωγή εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων τρίτης τάξης Σελ. 319
40. Προτάσεις ενάγοντος επί αναγνωριστικής αγωγής εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων τρίτης τάξης Σελ. 322
41. Προτάσεις εναγομένου επί αναγνωριστικής αγωγής εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων τρίτης τάξης Σελ. 325
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 37-41 Σελ. 329
42. Αναγνωριστική αγωγή κληρονομικού δικαιώματος επιζώντος συζύγου και μη αποκλεισμού του από την κληρονομία του αποβιώσαντος (1822 ΑΚ) Σελ. 336
Παρατηρήσεις Σελ. 342
43. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας αποκλήρωσης και νόμιμης μοίρας Σελ. 345
44. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας αποκλήρωσης και νόμιμης μοίρας Σελ. 348
45. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας αποκλήρωσης και νόμιμης μοίρας Σελ. 351
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 43-45 Σελ. 360
46. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας αποκλήρωσης Σελ. 367
Παρατηρήσεις Σελ. 372
47. Αγωγή αναγνώρισης υποχρέωσης συνεισφοράς Σελ. 377
Παρατηρήσεις Σελ. 385
48. Αναγνωριστική αγωγή καταπιστευματοδόχου Σελ. 392
Παρατηρήσεις Σελ. 395
Δ΄ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
49. Αγωγή διανομής κοινού κλήρου Σελ. 401
50. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής διανομής κοινού κλήρου Σελ. 407
51. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διανομής κοινού κλήρου Σελ. 410
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 49-51 Σελ. 412
Ε΄ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ - ΜΕΜΨΗ ΑΣΤΟΡΓΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
52. Μέμψη άστοργης δωρεάς Σελ. 435
53. Προτάσεις ενάγοντος σε μέμψη άστοργης δωρεάς Σελ. 449
54. Μέμψη άστοργης δωρεάς - προσβολή νόμιμης μοίρας με χαριστικές παροχές προς τέκνα του μεριδούχου κατιόντα Σελ. 458
55. Μέμψη άστοργης δωρεάς - σύγχρονες χαριστικές παροχές - υποτίμηση νομίσματος Σελ. 467
56. Μέμψη άστοργης δωρεάς ασκηθείσα μαζί με αναγνώριση ακυρότητας εικονικών πωλήσεων Σελ. 479
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 52-56 Σελ. 491
ΣΤ΄ ΑΓΩΓΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
57. Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής λόγω πλάνης Σελ. 507
58. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής ακύρωσης πλασματικής αποδοχής λόγω πλάνης Σελ. 511
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 57-58 Σελ. 513
Ζ΄ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
59. Αίτηση δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξη κύριας Σελ. 542
60. Αίτηση κήρυξης κύριας δημοσιευμένης διαθήκης Σελ. 544
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 59-60 Σελ. 547
61. Αίτηση χορήγησης κληρονομητηρίου σε εξ αδιαθέτου κληρονόμους Σελ. 563
62. Προτάσεις επί κληρονομητηρίου σε εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή Σελ. 565
63. Διαταγή κληρονομητηρίου Σελ. 568
64. Πιστοποιητικό κληρονομητηρίου Σελ. 570
65. Αίτηση χορήγησης κληρονομητηρίου σε κληρονόμους με διαθήκη Σελ. 571
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 61-65 Σελ. 574
66. Αίτηση αφαίρεσης κληρονομητηρίου Σελ. 607
67. Αίτηση κήρυξης ανακριβούς κληρονομητηρίου ως ανίσχυρου Σελ. 611
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 66-67 Σελ. 615
68. Αίτηση χορήγησης Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου Σελ. 623
Παρατηρήσεις Σελ. 640
69. Αίτηση ερμηνείας διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού Σελ. 648
Παρατηρήσεις Σελ. 656
70. Αίτηση βεβαιώσεως ότι δεν υπάρχει άλλος εξ αδιαθέτου κληρονόμος εκτός από το δημόσιο Σελ. 674
Παρατηρήσεις Σελ. 677
71. Αίτηση διορισμού εκκαθαριστή κληρονομίας Σελ. 686
Παρατηρήσεις Σελ. 691
72. Αίτηση κληρονόμων με το ευεργέτημα της απογραφής για διενέργεια εκκαθάρισης και παραχώρησης της κληρονομιαίας περιουσίας προς τους δανειστές και κληροδόχους της Σελ. 700
Παρατηρήσεις Σελ. 705
73. Αίτηση παύσης εκτελεστή διαθήκης Σελ. 707
Παρατηρήσεις Σελ. 711
74. Αίτηση αποσφράγισης και απογραφής από κληρονόμους που αποδέχθηκαν με το ευεργέτημα της απογραφής Σελ. 716
75. Αίτηση απογραφής από ανήλικο κληρονόμο μετά την ενηλικίωσή του Σελ. 722
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 74-75 Σελ. 726
76. Αίτηση αποσφράγισης κληρονομιαίας περιουσίας Σελ. 736
Παρατηρήσεις Σελ. 738
77. Αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης ανηλίκου Σελ. 742
78. Προτάσεις - άδεια αποποίησης ανηλίκου Σελ. 746
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 77-78 Σελ. 755
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 763
Back to Top