ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 72€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17427
Βασιλοπούλου Α., Γαρφέ Α., Κωνσταντοπούλου Ε., Μιχαλακάκου Σ., Νικολόπουλος Π. Α., Παναγίδη Δ., Πραγιάννη Ε., Ράμμου Μ.
Νικολόπουλος Π.
Νικολόπουλος Π.

Το έργο «Υποδείγματα Οικογενειακού Δικαίου» περιλαμβάνει 116 δικόγραφα που καλύπτουν όλη την ύλη του Οικογενειακού Δικαίου. Περιέχει αγωγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εκουσίας, προτάσεις εναγόμενου κ.ά. Η ύλη του έργου διαιρείται σε δεκαέξι (16) ενότητες: μνηστεία, γάμος, προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις συζύγων, διακοπή συμβίωσης, διαζύγιο, διατροφή, γονική μέριμνα υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, συγγένεια, γονική μέριμνα, επιτροπεία, υιοθεσία, αναδοχή, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια ξένων υποθέσεων, σύμφωνο συμβίωσης και ταυτότητα φύλου. Κάθε δικόγραφο συνοδεύεται από επιστημονικές παρατηρήσεις με αναφορές στη θεωρία και την πρόσφατη νομολογία, καθώς και με γενικές κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης ανάλογων προβλημάτων. Το υλικό του βιβλίου τεκμηριώνεται με πλούσια και συχνά εξειδικευμένη νομολογία, ενώ συχνή είναι η αναφορά σε συμβάσεις και κανονισμούς, καλύπτοντας το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Το έργο συνοδεύει ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Τα Υποδείγματα Οικογενειακού Δικαίου απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο εγχειρίδιο που τον καθοδηγεί, με την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, πρόσφατων νομολογιακών θέσεων και πλήθους υποδειγμάτων δικογράφων, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IX
I. Μνηστεία
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 2
1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω λύσης μνηστείας Σελ. 3
Παρατηρήσεις Σελ. 5
2. Αγωγή επιστροφής δώρων λόγω λύσης μνηστείας Σελ. 11
Παρατηρήσεις Σελ. 13
II. Γάμος
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 18
3. Αγωγή αναγνώρισης γάμου ως ανυπόστατου Σελ. 19
Παρατηρήσεις Σελ. 21
4. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω απειλής Σελ. 23
Παρατηρήσεις Σελ. 25
5. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω συγγένειας Σελ. 27
Παρατηρήσεις Σελ. 29
6. Αίτηση τέλεσης γάμου ανήλικης λόγω σπουδαίου λόγου Σελ. 33
Παρατηρήσεις Σελ. 35
III. Προσωπικές σχέσεις των συζύγων
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 38
7. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης υποχρεώσεων της έγγαμης συμβίωσης Σελ. 39
Παρατηρήσεις Σελ. 41
8. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης της υποχρέωσης για κοινή συνεισφορά στις οικογενειακές δαπάνες Σελ. 44
Παρατηρήσεις Σελ. 46
9. Μήνυση - έγκληση για ενδοοικογενειακή βία Σελ. 49
Παρατηρήσεις Σελ. 53
IV. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 58
10. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εξασφάλιση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του συζύγου Σελ. 62
Παρατηρήσεις Σελ. 64
11. Αγωγή αποκτημάτων συζύγων Σελ. 66
Παρατηρήσεις Σελ. 69
12. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής αποκτημάτων του συζύγου Σελ. 78
Παρατηρήσεις Σελ. 82
13. Εξασφάλιση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα κατ΄άρθρο 1262 αρ. 4 ΑΚ (εγγραφή υποθήκης) Σελ. 86
Παρατηρήσεις Σελ. 88
14. Αγωγή για λύση κοινοκτημοσύνης Σελ. 90
Παρατηρήσεις Σελ. 92
V. Διακοπή συμβίωσης - Διαζύγιο
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 96
15. Εξώδικη δήλωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης (Ι) Σελ. 97
Παρατηρήσεις Σελ. 98
16. Εξώδικη δήλωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης (ΙΙ) Σελ. 99
Παρατηρήσεις Σελ. 101
17. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης Σελ. 102
Παρατηρήσεις Σελ. 104
18. Αγωγή ρύθμισης οικογενειακής στέγης Σελ. 105
Παρατηρήσεις Σελ. 107
19. Αγωγή αποζημίωσης χρήσης οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο Σελ. 110
Παρατηρήσεις Σελ. 114
20. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής για απόδοση οικογενειακής στέγης Σελ. 116
Παρατηρήσεις Σελ. 118
21. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατανομής κινητών Σελ. 120
Παρατηρήσεις Σελ. 122
22. Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού Σελ. 124
Παρατηρήσεις Σελ. 127
23. Αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης Σελ. 130
Παρατηρήσεις Σελ. 132
24. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης Σελ. 136
Παρατηρήσεις Σελ. 138
25. Συμφωνητικό λύσης γάμου Σελ. 139
Παρατηρήσεις Σελ. 140
26. Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας - επικοινωνίας - διατροφής ανήλικων τέκνων Σελ. 145
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 26-27 Σελ. 149
27. Συμφωνητικό επιμέλειας - επικοινωνίας - διατροφής τέκνων Σελ. 154
28. Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνων Σελ. 156
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 28-29 Σελ. 159
29. Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου άνευ τέκνων Σελ. 164
30. Αίτηση προς Μητρόπολη για πνευματική λύση γάμου Σελ. 167
Παρατηρήσεις Σελ. 168
VI. Διατροφή
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 170
31. Αγωγή διατροφής λόγω νομιζόμενου γάμου Σελ. 173
Παρατηρήσεις Σελ. 176
32. Αγωγή δαπανών τοκετού και διατροφής άγαμης μητέρας Σελ. 177
Παρατηρήσεις Σελ. 179
33. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης Σελ. 181
Παρατηρήσεις Σελ. 186
34. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης Σελ. 188
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 34-35 Σελ. 192
35. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διατροφής λόγω διακοπής συμβίωσης Σελ. 197
36. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου Σελ. 206
Παρατηρήσεις Σελ. 210
37. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου Σελ. 212
Παρατηρήσεις Σελ. 215
38. Αγωγή παροχής πληροφοριών για αξίωση διατροφής Σελ. 220
Παρατηρήσεις Σελ. 222
39. Αίτηση στον Εισαγγελέα για παροχή στοιχείων υπόχρεου σε διατροφή (Ι) Σελ. 224
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 39-40 Σελ. 226
40. Αίτηση στον Εισαγγελέα για παροχή στοιχείων υπόχρεου σε διατροφή (ΙΙ) Σελ. 228
41. Κατασχετήριο μισθοδοσίας υπόχρεου διατροφής Σελ. 229
Παρατηρήσεις Σελ. 233
42. Κατασχετήριο τραπεζικών λογαριασμών Σελ. 235
Παρατηρήσεις Σελ. 238
43. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή διατροφής Σελ. 239
Παρατηρήσεις Σελ. 242
44. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής ανηλίκου Σελ. 244
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 44-45 Σελ. 250
45. Σημείωμα καθού επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων διατροφής ανήλικου τέκνου Σελ. 252
46. Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων διατροφής Σελ. 259
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 46-47 Σελ. 262
47. Σημείωμα καθής επί αίτησης ανάκλησης απόφασης διατροφής Σελ. 267
48. Αγωγή διατροφής ανηλίκου Σελ. 271
Παρατηρήσεις Σελ. 274
49. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διατροφής ανηλίκων Σελ. 283
Παρατηρήσεις Σελ. 289
50. Αίτηση διαταγής πληρωμής οφειλομένων διατροφών Σελ. 293
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 50-51 Σελ. 295
51. Διαταγή πληρωμής - διατροφές Σελ. 296
52. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής οφειλόμενων διατροφών Σελ. 299
Παρατηρήσεις Σελ. 303
53. Προτάσεις επί άρνησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής οφειλόμενων διατροφών Σελ. 304
Παρατηρήσεις Σελ. 308
54. Έφεση κατά απόφασης διατροφής ανηλίκου Σελ. 309
Παρατηρήσεις Σελ. 313
55. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί διατροφής ανηλίκου κατά επόμενου υπόχρεου Σελ. 315
Παρατηρήσεις Σελ. 321
56. Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής ενηλίκου Σελ. 324
Παρατηρήσεις Σελ. 329
57. Αγωγή διατροφής ενήλικου σπουδαστή Σελ. 330
Παρατηρήσεις Σελ. 333
58. Αγωγή διατροφής αδελφού Σελ. 336
Παρατηρήσεις Σελ. 338
59. Έγκληση για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (Ι) Σελ. 339
60. Έγκληση για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (ΙΙ) Σελ. 342
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 59-60 Σελ. 344
VII. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 348
61. Παροχή άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητέρα Σελ. 352
Παρατηρήσεις Σελ. 354
62. Παροχή άδειας απόκτησης τέκνου με μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση Σελ. 365
Παρατηρήσεις Σελ. 367
63. Αγωγή αποζημίωσης κατά τράπεζας συντήρησης γενετικού υλικού Σελ. 374
Παρατηρήσεις Σελ. 378
VIII. Συγγένεια
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 384
64. Αναγνωριστική αγωγή ύπαρξης ή ανυπαρξίας συγγένειας Σελ. 386
Παρατηρήσεις Σελ. 389
65. Δικαστική αναγνώριση πατρότητας (I) Σελ. 391
Παρατηρήσεις Σελ. 393
66. Δικαστική αναγνώριση πατρότητας (II) Σελ. 397
Παρατηρήσεις Σελ. 399
67. Αγωγή προσβολής εκούσιας αναγνώρισης πατρότητας Σελ. 401
Παρατηρήσεις Σελ. 403
66. Αγωγή προσβολής πατρότητας ανηλίκου τέκνου από πατέρα Σελ. 406
Παρατηρήσεις Σελ. 408
67. Αγωγή προσβολής πατρότητας τέκνου από μητέρα Σελ. 413
Παρατηρήσεις Σελ. 416
68. Αγωγή προσβολής μητρότητας Σελ. 418
Παρατηρήσεις Σελ. 420
IX. Σχέσεις γονέων και τέκνων - Γονική μέριμνα
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 424
71. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ανάθεσης επιμέλειας τέκνου Σελ. 430
Παρατηρήσεις Σελ. 433
72. Αγωγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου Σελ. 434
Παρατηρήσεις Σελ. 437
73. Αγωγή ονοματοδοσίας Σελ. 453
Παρατηρήσεις Σελ. 457
74. Αγωγή άρσης διαφωνίας γονέων Σελ. 460
Παρατηρήσεις Σελ. 462
75. Αίτηση ασφαλιστικών αφαίρεσης επιμέλειας τέκνου Σελ. 465
Παρατηρήσεις Σελ. 470
76. Αγωγή αφαίρεσης γονικής μέριμνας Σελ. 473
Παρατηρήσεις Σελ. 476
77. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας με τέκνο (Ι) Σελ. 486
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 77-79 Σελ. 489
78. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας με τέκνο (ΙΙ) Σελ. 490
79. Ασφαλιστικά μέτρα επικοινωνίας εναντίον μητέρας που μετοίκησε στην αλλοδαπή Σελ. 495
80. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας απώτερων ανιόντων Σελ. 499
Παρατηρήσεις Σελ. 502
81. Αγωγή επικοινωνίας πατρός που διαμένει στην αλλοδαπή Σελ. 504
Παρατηρήσεις Σελ. 511
82. Προτάσεις εναγομένης σε αγωγή επικοινωνίας πατέρα με τέκνο Σελ. 527
Παρατηρήσεις Σελ. 532
83. Αγωγή άρσης απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα γονέα με ανήλικο Σελ. 534
Παρατηρήσεις Σελ. 537
84. Αίτηση επιστροφής τέκνου με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης της 25.10.1980, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν 2102/1992 Σελ. 539
Παρατηρήσεις Σελ. 543
85. Αγωγή προσβολής προσωπικότητας λόγω παραβίασης επικοινωνίας γονέα-τέκνου Σελ. 548
Παρατηρήσεις Σελ. 552
86. Έγκληση για μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση επικοινωνίας Σελ. 555
Παρατηρήσεις Σελ. 559
87. Αίτηση για άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου Σελ. 561
Παρατηρήσεις Σελ. 563
88. Αίτηση παροχής άδειας αποποίησης κληρονομίας ανηλίκου (Ι) Σελ. 566
89. Αίτηση παροχής άδειας αποποίησης ανήλικων ετεροθαλών αδελφών (ΙΙ) Σελ. 568
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 88-89 Σελ. 572
X. Υιοθεσία
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 576
90. Αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου τέκνου συζύγου (Ι) Σελ. 578
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 90-91 Σελ. 581
91. Αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου (ΙΙ) Σελ. 590
92. Αίτηση συναινετικής λύσης υιοθεσίας Σελ. 593
Παρατηρήσεις Σελ. 594
93. Αγωγή λύσης υιοθεσίας Σελ. 596
Παρατηρήσεις Σελ. 598
94. Αίτηση σύστασης υιοθεσίας ενηλίκου Σελ. 600
Παρατηρήσεις Σελ. 602
XI. Επιτροπεία ανηλίκου
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 606
95. Αίτηση διορισμού επιτρόπου Σελ. 607
Παρατηρήσεις Σελ. 609
96. Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου Σελ. 615
Παρατηρήσεις Σελ. 617
97. Αίτηση καθορισμού αμοιβής επιτρόπου/δικαστικού συμπαραστάτη Σελ. 620
Παρατηρήσεις Σελ. 623
98. Αγωγή λογοδοσίας επιτρόπου Σελ. 624
Παρατηρήσεις Σελ. 626
99. Aίτηση παύσης και αντικατάστασης επιτρόπου Σελ. 631
Παρατηρήσεις Σελ. 633
100. Αίτηση Διορισμού Επιτρόπου Ανήλικου Πρόσφυγα/ Δικαιούχου Επικουρικής Προστασίας / Αιτούντα Διεθνή Προστασία Σελ. 636
Παρατηρήσεις Σελ. 640
XII. Αναδοχή ανηλίκου
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 646
101. Αίτηση αναδοχής ανηλίκου Σελ. 647
Παρατηρήσεις Σελ. 649
102. Αίτηση άρσης αναδοχής ανηλίκου Σελ. 656
Παρατηρήσεις Σελ. 658
XIII. Δικαστική συμπαράσταση
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 662
103. Αίτηση δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 663
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 103-104 Σελ. 666
104. Προτάσεις επί αίτησης δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 677
105. Αίτηση αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη Σελ. 679
Παρατηρήσεις Σελ. 681
106. Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 683
Παρατηρήσεις Σελ. 685
107. Αίτηση υποβολής προσώπου σε ακούσια νοσηλεία Σελ. 687
Παρατηρήσεις Σελ. 689
XIV. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 692
108. Αίτηση διορισμού επιμελητή ξένων υποθέσεων Σελ. 693
Παρατηρήσεις Σελ. 695
XV. Σύμφωνο συμβίωσης - Ελεύθερη ένωση
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 700
109. Σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 703
Παρατηρήσεις Σελ. 708
110. Εξώδικη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης (Ν 3719/2008) Σελ. 740
111. Εξώδικη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης (Ν 4356/2015) Σελ. 741
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 110-111 Σελ. 742
112. Αγωγή διατροφής λόγω λύσης συμφώνου συμβίωσης Σελ. 743
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 112-114 Σελ. 746
113. Αγωγή ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης λόγω απειλής Σελ. 748
114. Αγωγή για συμμετοχή στα αποκτήματα συντρόφων Σελ. 750
115. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω λύσης ελεύθερης ένωσης Σελ. 753
Παρατηρήσεις Σελ. 757
XVI. Ταυτότητα φύλου
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 766
116. Αίτηση διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου Σελ. 768
Παρατηρήσεις Σελ. 770
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 785
Back to Top