ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 1ΟΣ ΤΟΜΟΣ

Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 64€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18567
Αθανασίου Χ., Βασιλειάδης Ν., Βλαμάκης Π., Μπουρμάς Γ.
+Μαργαρίτης Λ.
Ιωαννίδου Π.
  • Εκδοση: 2η 2022
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 736
  • ISBN: 978-960-654-499-6
  • ISBN: 978-960-654-499-6

Το δίτομο έργο «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου» περιλαμβάνει τα βασικότερα δικόγραφα, διαδικαστικά κ.λπ. έγγραφα του Ποινικού Δικαίου. Το περιεχόμενό τους είναι ενημερωμένο με τους Ν 4855 και 4871/2021.
Είναι σημαντικό ότι κάθε υπόδειγμα συνοδεύεται από επιστημονικές παρατηρήσεις και σχόλια, καθώς και από πλούσιες νομολογιακές αναφορές, παρέχοντας, έτσι, ένα πλήρες «πακέτο» διευκόλυνσης στον νομικό της πράξης.
Ο 1ος τόμος αφορά στην Ποινική Προδικασία. Η ύλη του ταξινομείται σε 6 θεματικές ενότητες:
• Ενέργειες πριν την άσκηση ποινικής δίωξης
• Απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο
• Προανάκριση
• Κύρια ανάκριση
• Περάτωση κύριας ανάκρισης
• Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων
και περιλαμβάνει συνολικά 118 υποδείγματα, μεταξύ άλλων:
• εγκλήσεων
• μηνύσεων
• ενόρκων εξετάσεων
• παραγγελιών
• κλήσεων μαρτύρων
• πράξεων αρχειοθέτησης μηνύσεων και αναφορών
• προσφυγών κατά διατάξεων Εισαγγελέων και Ανακριτών
• αποδεικτικών επίδοσης
• εξετάσεων μαρτύρων
• απολογίας κατηγορουμένου
• περάτωσης προανάκρισης
• αιτήσεων διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και διορισμού τεχνικού συμβούλου
• εντάλματος σύλληψης
• απολογητικών υπομνημάτων
• αιτήσεων άρσης ή αντικατάστασης προσωρινής κράτησης
• εφέσεων
Ο δε 2ος τόμος αφορά στη Διαδικασία στο ακροατήριο, τα Ένδικα μέσα και την Εκτέλεση των ποινών.
Το έργο, προϊόν επιστημονικών γνώσεων και δικαστηριακής και εμπειρίας των συμμετεχόντων, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον μαχόμενο δικηγόρο, αλλά και κάθε νομικό που ασχολείται εν γένει με το Ποινικό Δίκαιο.

Πρόλογος 2ns έκδοσπ5........................................................................................................................................................................V

Πρόλογο5 1ns έκδοσης.................................................................................................................................................................VII

1osΤόμος ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

I. Ενέργειες πριν την άσκηση ποινικής δίωξης

1.    Μήνυση (άρθρα 37, 42 ΚΠΔ).........................................................................................................................................3

Παρατηρήσεις..................................................................................................................................................................................5

2.    Έγκληση (άρθρο 51 ΚΠΔ)...................................................................................................................................................6

Παρατηρήσεις..................................................................................................................................................................................8

3.    Εκθεση εγχειρίσεως μηνύσεως και εγκλήσεως (άρθρα 42, 51 ΚΠΔ)....................................10

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................11

4.    Ένορκη εξέταση μηνυτή ή εγκαλούντα..............................................................................................................12

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................13

5.    Υποβολή μηνύσεως και εγκλήσεως με πληρεξούσιο (άρθρα 42 παρ. 2, 51 ΚΠΔ) .. 14

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................15

6.    Παραγγελία προς το Ιατροδικαστικό Εργαστήριο..................................................................................17

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................18

7.    Παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως (άρθρα 43 παρ. 1

και 2, 51 παρ. 3 ΚΠΔ)..........................................................................................................................................................19

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................20

8.    Κλήση μάρτυρα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξετάσεως...............................................................24

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................25

9.    Εξέταση μάρτυρα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξετάσεως...........................................................28

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................29

10.    Αρχειοθέτηση μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)............................................30

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................31

X | Περιεχόμενα

11.    Αρχειοθέτηση μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ)............................................33

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................35

12.    Εγκριση αρχειοθετήσεως μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 3 ΚΠΔ)...............36

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................37

13.    Μη έγκριση αρχειοθετήσεως μηνύσεως και αναφοράς (άρθρο 43 παρ. 3 ΚΠΔ).....39

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................40

14.    Απόρριψη εγκλήσεως με διάταξη (άρθρο 51 παρ. 1 ΚΠΔ).............................................................41

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................45

15.    Απόρριψη εγκλήσεως με διάταξη (άρθρο 51 παρ. 1 ΚΠΔ).............................................................46

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................52

16.    Προσφυγή (άρθρο 52 ΚΠΔ)..........................................................................................................................................53

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................55

17.    Απόρριψη προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 52 ΚΠΔ)...........................56

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................67

18.    Απόρριψη προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 52 ΚΠΔ)...........................68

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................74

19.    Παραδοχή προσφυγής κατά απορριπτικής διατάξεως (άρθρο 52 ΚΠΔ)..........................75

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................82

20.    Ποινική δίωξη............................................................................................................................................................................83

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................83

ΙΙ. Απευθείας κλήση κατηγορουμένου στο ακροατήριο

21.    Απευθείας κλήση κατηγορουμένου στο ακροατήριο..........................................................................87

ΙΙΙ. Προανάκριση

22.    Παραγγελία για διενέργεια προανακρίσεως (άρθρο 245 παρ. 1 ΚΠΔ)...............................93

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................94

23.    Κλήση μάρτυρα στο πλαίσιο προανακρίσεως (άρθρο 213 ΚΠΔ).............................................97

Παρατηρήσεις...............................................................................................................................................................................98

24.    Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως μάρτυρα (άρθρο 162 ΚΠΔ)...................................................99

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................100

25.    Ένταλμα βίαιης προσαγωγής μάρτυρα (άρθρο 231 ΚΠΔ)............................................................101

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................102

26.    Εξέταση μάρτυρα στο πλαίσιο προανακρίσεως.....................................................................................103

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................104

27.    Κλήση κατηγορουμένου για απολογία στο πλαίσιο προανακρίσεως..............................106

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................107

Περιεχόμενα | XI

28.    Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως κατηγορουμένου (άρθρο 162 ΚΠΔ)..........................108

Παρατηρήσει............................................................................................................................................................................109

29.    Εμφάνιση του κατηγορουμένου στον προανακριτικό υπάλληλο -

Δικαιώματα κατηγορουμένου (άρθρο 273 ΚΠΔ).................................................................................110

Παρατηρήσει............................................................................................................................................................................110

30.    Απολογία κατηγορουμένου στο πλαίσιο προανακρίσεως

(άρθρα 106, 245 παρ. 1 και 273 ΚΠΔ) ..    112

Παρατηρήσει............................................................................................................................................................................118

31.    Περάτωση προανακρίσεως (άρθρο 245 ΚΠΔ).........................................................................................120

Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................................................................................................................120

32.    Περάτωση προανακρίσεως με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου

στο ακροατήριο (άρθρο 245 παρ. 1 περ. α' ΚΠΔ) . .    121

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................125

33.    Περάτωση της προανακρίσεως με απαλλακτική πρόταση

του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο - Απαλλακτικό βούλευμα

(άρθρο 245 παρ. 1 περ. β' ΚΠΔ)............................................................................................................................127

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................130

34.    Περάτωση της προανακρίσεως με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο - Παραπεμπτικό βούλευμα

(άρθρο 245 παρ. 1 ΚΠΔ) . .    132

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................153

35.    Περάτωση της προανακρίσεως με μικτή πρόταση του εισαγγελέα

στο δικαστικό συμβούλιο (άρθρο 245 παρ. 1 ΚΠΔ)..........................................................................154

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................161

36.    Περάτωση της προανακρίσεως για πλημμέλημα που τελέστηκε

από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας (άρθρο 43 παρ. 2 και 245 παρ. 1 ΚΠΔ)......165

37.    Περάτωση της προανακρίσεως με παραγγελία του εισαγγελέα

στον ανακριτή (άρθρο 245 παρ. 1 περ. γ' ΚΠΔ).....................................................................................167

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................167

38.    Προανάκριση και άγνωστος δράστης (άρθρο 245 παρ. 3 ΚΠΔ)............................................169

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................169

IV. Κύρια ανάκριση

39.    Παραγγελία για διενέργεια κύριας ανακρίσεως (άρθρα 43 παρ. 1,

246 παρ. 2 ΚΠΔ)....................................................................................................................................................................170

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................171

40.    Παραγγελία για διενέργεια κύριας συμπληρωματικής ανάκρισης......................................173

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................174

41.    Αίτηση διενέργειας συμπληρωματικής ανάκρισης.............................................................................175

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................177

XII | Περιεχόμενα

42.    Κλήση μάρτυρα στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως - Κλήση για ανάκριση......................179

Παρατηρήσει............................................................................................................................................................................180

43.    Αποδεικτικό επίδοσης κλήσεως μάρτυρα (άρθρο 162 ΚΠΔ)....................................................181

Παρατηρήσει............................................................................................................................................................................182

44.    Εξέταση μάρτυρα στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως - Εκθεση ένορκης

εξέτασης ..    183

Παρατηρήσει............................................................................................................................................................................184

45.    Διάταξη Ανακριτή περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης στο πλαίσιο

κύριας ανακρίσεως - Διορισμός πραγματογνώμονα (άρθρο 183 ΚΠΔ).........................185

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................186

46.    Αίτηση διενέργειας ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης...................................................187

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................188

47.    Νέα πράξη διορισμού μετά από εξαίρεση ή αποποίηση διορισθέντος

πραγματογνώμονα.............................................................................................................................................................189

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................191

48.    Αίτηση επέκτασης του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης..........................................192

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................193

49.    Αίτηση εξαίρεσης του διορισθέντος πραγματογνώμονα..............................................................194

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................196

50.    Αίτηση εξαίρεσης σε περίπτωση μη γνωστοποίησης του πραγματογνώμονα.........197

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................199

51.    Δήλωση διορισμού τεχνικού συμβούλου...................................................................................................203

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................204

52.    Αίτηση κατηγορουμένου για χορήγηση ανακριτικού υλικού προς

διευκόλυνση νόμιμα διορισμένων τεχνικών συμβούλων..........................................................205

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................206

53.    Προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά της άρνησης του Ανακριτή να διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης

(άρθρο 307 περ. α' ΚΠΔ) ..    207

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................208

54.    Προσφυγή κατά της άρνησης του Ανακριτή να δεχθεί τη δήλωση του κατηγορουμένου για διορισμό τεχνικού συμβούλου

στην παραγγελθείσα πραγματογνωμοσύνη κατ' αρ. 352Α παρ. 3 ΠΚ.............................209

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................211

55.    Αίτηση του υποστηρίζοντος την κατηγορία για ακύρωση

του διορισμού τεχνικού συμβούλου ..    212

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................221

56.    Προσφυγή κατά διάταξης Ανακριτή που επιβάλλει πρόστιμο

σε πραγματογνώμονα (άρθρο 202 παρ. 2 ΚΠΔ)....................................................................................225

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................226

Περιεχόμενα | XIII

57.    Κλήση κατηγορουμένου για απολογία στο πλαίσιο κύριας    ανακρίσεως

(άρθρο 271 ΚΠΔ).................................................................................................................................................................227

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................228

58.    Προσφυγή κατά της ανακριτικής πράξης της κλήσεως

του κατηγορουμένου σε απολογία (άρθρο 307 περ. α' ΚΠΔ)..................................................230

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................233

59.    Αποδεικτικό επίδοσης κλήσεως για απολογία κατηγορουμένου

(άρθρο 162 ΚΠΔ) ..    234

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................235

60.    Ένταλμα σύλληψης (άρθρα 276, 282 ΚΠΔ).................................................................................................236

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................237

61.    Απολογία κατηγορουμένου στο πλαίσιο κύριας ανακρίσεως - Εκθεση

απολογίας ..    238

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................239

62.    Απολογία κατηγορουμένου μετά από 48ωρη προθεσμία -    Εκθεση

απολογίας....................................................................................................................................................................................240

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................243

63.    Απολογητικό υπόμνημα................................................................................................................................................244

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................248

64.    Απολογητικό υπόμνημα - Έκθεση εγχειρίσεως.....................................................................................249

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................250

65.    Αίτηση γνώσης πρότασης Εισαγγελέα.............................................................................................................252

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................254

66.    Διάταξη Ανακριτή που επιβάλλει περιοριστικούς όρους (άρθρο 283 ΚΠΔ)..............255

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................256

67.    Αίτηση χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα...................................................................................257

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................259

68.    Ενταλμα προσωρινής κράτησης (άρθρο 286 ΚΠΔ).............................................................................260

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................261

69.    Διάταξη Προέδρου Εφετών

για παράταση της προσωρινής κράτησης...................................................................................................262

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................263

70.    Προσφυγή κατά διάταξης Ανακριτή που επιβάλλει περιοριστικούς όρους -

Εκθεση προσφυγής (άρθρο 290 ΚΠΔ) ..    264

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................265

71.    Προσφυγή κατά επιβολής εγγυοδοσίας........................................................................................................267

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................270

72.    Αίτηση περί απόδοσης εγγύησης.........................................................................................................................271

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................272

XIV | Περιεχόμενα

73.    Προσφυγή κατά εντάλματος προσωρινής κράτησης - Εκθεση προσφυγής

(άρθρο 290 ΚΠΔ).................................................................................................................................................................273

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................275

74.    Αίτηση άρσεως ή αντικαταστάσεως προσωρινής κρατήσεως

(άρθρο 291 παρ. 2 ΚΠΔ)...............................................................................................................................................279

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................287

75.    Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης (άρθρο 291 παρ. 1 ΚΠΔ)...................293

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................295

76.    Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης (άρθρο 291 παρ. 3 ΚΠΔ)...................296

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................298

77.    Υπόμνημα στο Συμβούλιο Πλημ/κών για μη παράταση χρόνου

προσωρινής κράτησης (άρθρο 292 παρ. 1α', β' ΚΠΔ)    ..    299

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................301

78.    Υπόμνημα στο Συμβούλιο Εφετών για μη παράταση χρόνου

προσωρινής κράτησης (άρθρο 292 παρ. 2 ΚΠΔ)..................................................................................302

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................304

79.    Αίτηση στο ποινικό δικαστήριο ουσίας (ή το δικαστικό συμβούλιο εφετών/πλημ/κών) για μη παράταση χρόνου προσωρινής κράτησης

(άρθρο 294 παρ. 1-2 ΚΠΔ) . .    307

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................309

80.    Αντιρρήσεις ως προς την παράταση ή τη συμπλήρωση των ανωτάτων

ορίων της προσωρινής κράτησης (άρθρο 292 παρ.    5    ΚΠΔ)......................................................313

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................316

81.    Αίτηση για την αφαίρεση από την επιβληθείσα ποινή του χρόνου

της προσωρινής κράτησης (άρθρο 369 παρ. 4 ΚΠΔ)........................................................................318

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................320

82.    Διάταξη Ανακριτή απορρίπτουσα αίτηση κατηγορουμένου για άρση

ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης (άρθρο 291    παρ. 2 ΚΠΔ)....................................321

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................324

83.    Αίτηση διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης..............................................................325

84.    Αίτηση κατηγορουμένου για ανάλυση ϋΝΑ σύμφωνα με το αρ. 201 ΚΠΔ................330

85.    Αίτηση κατηγορουμένου για διενέργεια ερευνών σε ηλεκτρονικά

συστήματα πληροφοριών ή δεδομένα σύμφωνα με το αρ. 265 ΚΠΔ..............................332

86.    Αίτηση κατηγορουμένου στα πλαίσια διενέργειας παράνομων ειδικών

ανακριτικών πράξεων του αρ. 254 ΚΠΔ.......................................................................................................336

87.    Αίτηση κατηγορουμένου για το διορισμό διερμηνέα κατά την απολογία του στα πλαίσια διενέργειας τακτικής ανακρίσεως εις βάρος του

(άρθρα 233 επ. ΚΠΔ)........................................................................................................................................................338

Περιεχόμενα | XV

V. Περάτωση κύριας ανάκρισης

88.    Γνωστοποίηση πέρατος ανακρίσεως στον κατηγορούμενο

(άρθρο 308 παρ. 4 ΚΠΔ)...............................................................................................................................................340

Παρατηρήσει............................................................................................................................................................................341

89.    Αποδεικτικό γνωστοποιήσεως πέρατος ανακρίσεως στον κατηγορούμενο

(άρθρο 162 ΚΠΔ).................................................................................................................................................................343

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................344

90.    Διαβίβαση της δικογραφίας, μετά την περάτωση της ανακρίσεως,

από τον ανακριτή στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠΔ)...................................................345

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................346

91.    Οι δυνατότητες του εισαγγελέα σε σχέση με την ανακριτική δικογραφία

(άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ)............................................................................................................................................347

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................347

92.    Από τον εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο (άρθρα 305, 306, 308

και 310 ΚΠΔ) ..    350

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................350

93.    Περάτωση ανακρίσεως για πλημμέλημα με απευθείας κλήση

του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 308    παρ. 3 ΚΠΔ).........................................353

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................358

94.    Περάτωση ανακρίσεως για πλημμέλημα με βούλευμα του Συμβουλίου

Πλημμελειοδικών (άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠΔ) ..    360

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................365

95.    Περάτωση ανακρίσεως για κακούργημα με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρα 308 παρ. 1, 310 παρ. 1ε'

και 313 ΚΠΔ)............................................................................................................................................................................366

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................394

96.    Περάτωση ανακρίσεως για κακουργήματα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950 και του άρθρου 1 του Ν 4022/2011 με αμετάκλητο βούλευμα

του Συμβουλίου Εφετών (άρθρα 308 παρ. 1 ΚΠΔ    και 3    Ν 4022/2011)..........................396

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................410

97.    Περάτωση ανακρίσεως για κακούργημα με απευθείας κλήση

του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 309    ΚΠΔ)............................................................412

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................418

98.    Βούλευμα αποφαινόμενο να μη γίνει κατηγορία (άρθρα 310 παρ. 1α' και

311 παρ. 1α' ΚΠΔ)...............................................................................................................................................................420

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................448

99.    Βούλευμα που παύει οριστικά την ποινική δίωξη (άρθρα 310 παρ. 1β' και

311 παρ. 1β' ΚΠΔ)...............................................................................................................................................................449

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................461

XVI | Περιεχόμενα

100.    Βούλευμα που παύει προσωρινά την ποινική δίωξη (άρθρα 310 παρ. 1γ'

και 312 ΚΠΔ)............................................................................................................................................................................462

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................470

101.    Βούλευμα που κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη

(άρθρο 311 παρ. 2 εδ. γ' ΚΠΔ)................................................................................................................................471

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................492

102.    Βούλευμα που διατάσσει περαιτέρω ανάκριση (άρθρα 310 παρ. 1δ'

και παρ. 3 ΚΠΔ) ..    494

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................510

VI. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων

103.    Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων (άρθρα 477-485 ΚΠΔ)...............................................................512

Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................................................................................................................512

104.    Έφεση κατά βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα............................................................................517

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................521

105.    Έφεση κατά βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα............................................................................524

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................527

106.    Έφεση κατά βουλεύματος για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή

ουσιαστικής ποινικής διάταξης..............................................................................................................................531

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................534

107.    Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου

Πλημμελειοδικών ως απαράδεκτη (άρθρο 478 ΚΠΔ)......................................................................537

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................554

108.    Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου

Πλημμελειοδικών ως απαράδεκτη (άρθρο 478 ΚΠΔ)......................................................................555

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................575

109.    Βούλευμα ΑΠ σε Συμβούλιο που απορρίπτει αίτηση αναίρεσης

του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος ως απαράδεκτη...............................................576

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................580

110.    Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που κρίνει εφέσεις συγκατηγορουμένων

κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ).................581

111.    Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται εφέσεις συγκατηγορουμένων

κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ).................620

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................628

112.    Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση του κατηγορουμένου

κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ).................629

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................651

Περιεχόμενα | XVII

113. Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση του κατηγορουμένου

κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ).................652

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................662

114.    Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση εισαγγελέα εφετών

κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (άρθρο 479 ΚΠΔ).................665

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................673

115.    Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που δέχεται έφεση εισαγγελέα εφετών

κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που κηρύχθηκε αναρμόδιο (άρθρο 479 ΚΠΔ) ..    674

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................680

116.    Βούλευμα ΑΠ που απορρίπτει ως απαράδεκτη αναίρεση του εισαγγελέα

εφετών κατά αμετακλήτου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών...................................681

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................685

117.    Βούλευμα ΑΠ που απορρίπτει ως απαράδεκτη αναίρεση του εισαγγελέα

εφετών και δέχεται αναίρεση του εισαγγελέα του ΑΠ κατά αμετακλήτου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών ..    687

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................692

118.    Αμετάκλητο βουλεύματος - Κλήτευση του κατηγορουμένου στο

ακροατήριο (άρθρα 314 εδ. β', 319 παρ. 5, 320 και 321 ΚΠΔ)...............................................695

Παρατηρήσεις............................................................................................................................................................................696

3

1

Μήνυση (άρθρα 37, 42 ΚΠΔ)

325992.png

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ...

ΜΗΝΥΣΗ

Γεωργίου Γεωργιάδη του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθέντος το έτος 1964 στην Κατερίνη, επιχειρηματία, κατοίκου …, οδός ...............…, κατόχου του με αριθμό ............… δελτίου ταυτότητας του .....… Αστυνομικού Τμήματος … (: ΑΦΜ: ….........… Τηλ.: …............).

ΚΑΤΑ

Βασιλείου Βασιλειάδη του Βασιλείου, κατοίκου …, οδός ........................

– Ι –

Ο μηνυόμενος, στις 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 10 το βράδυ, εισήλθε στο εσωτερικό του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονος του Δήμου … του Νομού …, απ' όπου και αφαίρεσε, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή τους, τα ακόλουθα κινητά πράγματα: δύο εικόνες και δύο δισκοπότηρα.

– ΙΙ –

Επειδή ο μηνυόμενος αφαίρεσε κινητά πράγματα, τα οποία και ξένα ήταν και στην κατοχή άλλου ανήκαν.

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση: και τα πράγματα που αφαιρέθηκαν ανήκουν στα αφιερωμένα στη λατρεία αντικείμενα (: έχουν, δηλαδή, συγκεκριμένο λατρευτικό προορισμό), καλλιτεχνική και ιστορική σημασία και ο τόπος, από τον οποίο αφαιρέθηκαν τούτα, είναι αφιερωμένος για την τέλεση της ίδιας λατρείας.

Επειδή ο μηνυόμενος γνώριζε ότι αφαιρούσε ξένα κινητά πράγματα αφιερωμένα στη θρησκευτική λατρεία καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας από την κατοχή άλλου και μάλιστα από τόπο αφιερωμένο γι' αυτή τη θρησκευτική λατρεία και ήθελε να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα πράγματα.

Επειδή ο μηνυόμενος αφαίρεσε τα πράγματα με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή τους.

Επειδή, συνακόλουθα, η συμπεριφορά του μηνυομένου πληροί τη νομοτυπική μορφή (: αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση) του εγκλήματος της διακεκριμένης κλοπής του άρθρου 374 περ. α΄ Ποινικού Κώδικα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΜΗΝΥΩ τον ως άνω αναφερόμενο για την πράξη της διακεκριμένης κλοπής και ζητώ την κατά νόμο δίωξη και τιμωρία του.

4

ΠΡΟΤΕΙΝΩ ως μάρτυρα προς απόδειξη του περιεχομένου της μηνύσεώς μου τον κ. Δημήτριο Δημητριάδη του Δημητρίου, κάτοικο …, οδός .......................

ΖΗΤΩ αντίγραφο της παρούσας μηνύσεως.

(Πόλη) ….........… 2021

Με τιμή

Ο μηνυτής

5

Παρατηρήσεις

Βλ. σχετικά: Αδάμπα, σε Μαργαρίτη, ΚΠΔ, Ι, 2012, άρθρο 42, σελ. 154 επ., Δαλακούρα, Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Συνοπτική ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019, 2020, σελ. 42 επ., Δημακόπουλου, Ειδικά ζητήματα προδικασίας, ΠοινΔικ 2002, 78 επ., Καράμπελα, Το ισχύον δίκαιο περί ποινικής ευθύνης υπουργών, ΠοινΔικ 2002, 78 επ., Κονταξή, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, I, 2006, σελ. 480 επ., Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 2020, σελ. 219 επ., Κτιστάκη, Άσκηση ποινικής δίωξης και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, 2003, Κωνσταντινίδη, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 2020, σελ. 92 επ., Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία, 2019, σελ. 247 επ., Παπαχρήστου, σε Μαργαρίτη, ΚΠΔ, Ι, 2020, άρθρο 42, σελ. 146 επ., Σανιδά, Ζητήματα από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ΠοινΔικ 2000, 762 επ., Σατλάνη, Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία, Με το νέο Κώδικα Ποινική Δικονομίας (Ν 4620/2019), Σεβαστίδη, Ποινικός Κώδικας (Ν 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019), 2019, Φράγκο, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019 Και 4637/2019), 2020, ΔιατΕισΕφΛαρ 57/1978 ΠοινΧρ 1979, 124, ΔιατΕισΠλημΠατρ 104/1987 ΠοινΧρ 1987, 330, ΔιατΕισΕφΠατρ 47/1991 Υπερ 1992, 387, ΔιατΕισΕφΠατρ 10/1993 Αρμ 1993, 470.

 

Μήνυση είναι η καταγγελία αυτεπάγγελτα διωκόμενου εγκλήματος από οποιοδήποτε άλλο, πλην του αμέσως παθόντος ή του αμέσως ζημιωθέντος, πρόσωπο. Επομένως, με μήνυση δεν μπορεί να διωχθεί έγκλημα που διώκεται κατ' έγκληση. Η μήνυση εκφεύγει της διάθεσης του μηνυτή και δεν μπορεί να ανακληθεί. Έτσι, η «ανάκλησή» της δεν εμποδίζει τον εισαγγελέα να ελέγξει τη βασιμότητά της. Δεν υπόκειται σε προθεσμία, με επιφύλαξη την παραγραφή της πράξης.

Η μήνυση μπορεί να γίνει εγγράφως ή προφορικώς είτε από το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Η απαίτηση του νόμου περί βεβαίωσης της γνησιότητας της υπογραφής του μηνυτή δεν ανάγεται σε συστατικό στοιχείο του τύπου της περί πληρεξουσιότητας δικαιοπραξίας, ο οποίος παραμένει ιδιωτικό έγγραφο, αλλά αφορά μόνο στη θέσπιση αποκλειστικού μέσου αποδείξεως της γνησιότητας της σχετικής δηλώσεως βουλήσεως στην περίπτωση αυτή (ΑΠ 926/2014 ΠοινΧρ 2015, 107). Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να το βεβαιώσει και ο ίδιος ο πληρεξούσιος δικηγόρος (ΑΠ 869/2001 ΠοινΧρ 2002, 324, με αντίθετη εισ. πρότ. Δ. Σιδέρη, ΣυμβΕφΑθ 724/1997 Υπερ 1998, 813, με παρατ. Λ. Μαργαρίτη). Η μήνυση υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή και σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο του άρ. 31 ΚΠΔ, ανεξαρτήτως της κατά τόπον αρμοδιότητός τους.

Με τον νέο ΚΠΔ καταργήθηκε το παράβολο υπέρ του Δημοσίου κατά την υποβολή της μήνυσης.

6

2

Έγκληση (άρθρο 51 ΚΠΔ)

325994.png

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ...

ΕΓΚΛΗΣΗ

Αθανασίου Αθανασιάδη του Αθανασίου και της Αθανασίας, γεννηθέντος το έτος 1965 στο Κιλκίς, εμπόρου, κατοίκου …, οδός ............................…, κατόχου του με αριθμό ...................… δελτίου ταυτότητας του .....… Αστυνομικού Τμήματος … (: ΑΦΜ: ….........… Τηλ.: …............).

ΚΑΤΑ

Ελευθερίου Ελευθεριάδη του Ελευθερίου, κατοίκου …, οδός ..............

– Ι –

Ο εγκαλούμενος, στις 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 9 το βράδυ, κατά τη διάρκεια συζητήσεως που είχαμε στο επαγγελματικό μου γραφείο, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο όροφο της επί της οδού ............… οικοδομής, μου απηύθυνε την ακόλουθη φράση: «Θα σε σκοτώσω· είσαι ανόητος».

– ΙΙ –

Επειδή η φράση «θα σε σκοτώσω» αποτελεί απειλή τελέσεως σε βάρος μου παράνομης πράξεως.

Επειδή με το άκουσμα της φράσεως αυτής περιήλθα σε τρόμο και ανησυχία.

Επειδή ο εγκαλούμενος γνώριζε ότι με την ως άνω φράση, που συνιστά απειλή τελέσεως παράνομης πράξεως, θα περιέλθω σε τρόμο και ανησυχία, και ήθελε να με περιαγάγει σε κατάσταση τρόμου και ανησυχίας.

Επειδή η φράση «είσαι ανόητος» αποτελεί προσβολή της τιμής μου με λόγια.

Επειδή ο εγκαλούμενος γνώριζε ότι με την ως άνω φράση προσβάλλει την τιμή μου και ήθελε να προσβάλει την τιμή μου.

Επειδή, συνακόλουθα, η συμπεριφορά του εγκαλουμένου πληροί τη νομοτυπική μορφή (: αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση) των εγκλημάτων της απειλής (άρθρο 333 ΠΚ) και της εξυβρίσεως (άρθρο 361 ΠΚ).

Επειδή τα δύο αυτά εγκλήματα συρρέουν μεταξύ τους αληθινά λόγω της ετερότητας (προσωπική ελευθερία και τιμή αντίστοιχα) των εννόμων αγαθών που προσβάλλονται.

7

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΓΚΑΛΩ τον ως άνω αναφερόμενο για τις πράξεις της απειλής και της εξυβρίσεως και ζητώ την κατά νόμο δίωξη και τιμωρία του.

ΔΗΛΩΝΩ ότι παρίσταμαι προς υποστήριξη της κατηγορίας.

ΔΙΟΡΙΖΩ πληρεξούσιο δικηγόρο και νόμιμο αντίκλητό μου τον κ. Λάμπρο Λαμπρίδη, δικηγόρο …, οδός ...........................

ΠΡΟΤΕΙΝΩ ως μάρτυρα προς απόδειξη του περιεχομένου της εγκλήσεώς μου τον κ. Κων/νο Κωνσταντινίδη του Κων/νου, κάτοικο …, οδός ....................

ΖΗΤΩ αντίγραφο της παρούσας εγκλήσεώς μου.

(Πόλη) ….........… 2021

Με τιμή

Ο εγκαλών

8

Παρατηρήσεις

Βλ. σχετικά: Αλεξιάδη, Η καταγγελία του εγκλήματος, 1972, σελ. 17 επ., Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 2007, σελ. 267 επ., Δαλακούρα, Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Συνοπτική ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019, 2020, Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 2020, σελ. 219 επ., Κονταξή, Η έγκληση στην ποινική δίκη: δογματική και νομολογιακή εξέταση, 2003, Μπάκα, Η προδικασία της ποινικής δίκης, 1995, σελ. 163 επ., Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία, 2019, σελ. 247 επ., Σατλάνη, Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία, Με το νέο Κώδικα Ποινική Δικονομίας (Ν 4620/2019), Σεβαστίδη, Ποινικός Κώδικας (Ν 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019), 2019, του ίδιου, ΚΠΔ, Ι, άρθρο 46, σελ. 483 επ., Φράγκο, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019 Και 4637/2019), 2020, ΔιατΕισΕφΠειρ 9/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΔιατΕισΕφΛαρ 57/1978 ΠοινΧρ 1979, 124, ΔιατΕισΕφΠατρ 47/1991 Υπερ 1992, 357.

Η αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως (άρ. 116 ΠΚ) συνεπάγεται την άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίων όλων των συμμετόχων, ακόμη κι αν η έγκληση που υποβλήθηκε στρέφεται εναντίον ενός μόνο από αυτούς (δίωξη in rem), ενώ και η ανάκληση για έναν ή μερικούς από τους συμμέτοχους έχει αποτέλεσμα την παύση της δίωξης για όλους (άρ. 117 παρ. 3 ΠΚ)

Ειδικότερα έγκληση είναι η καταγγελία κατ' έγκληση ή αυτεπάγγελτα διωκόμενου εγκλήματος από τον αμέσως παθόντα ή τον αδικηθέντα. Ο χαρακτηρισμός μιας καταγγελίας ως εγκλήσεως έχει ιδιαίτερη θεωρητική και πρακτική σημασία, ενόψει του ότι αφενός σ' αυτήν την περίπτωση η απόρριψή της ως αστήρικτης στο νόμο ή ανεπίδεκτης δικαστικής εκτιμήσεως ή προφανώς ψευδούς στην ουσία της γίνεται με τον τρόπο που το άρθρο 52 ΚΠΔ καθιερώνει (: με διάταξη του εισαγγελέα) και αφετέρου διότι η παραμέληση της υποβολής της έγκλησης (σε περίπτωση απολύτως κατ' έγκληση διωκόμενου εγκλήματος) μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία οδηγεί στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως (άρ. 114 παρ. 1 ΠΚ).

Επί πλειόνων δικαιούμενων σε έγκληση, η κίνηση της προθεσμίας είναι αυτοτελής για τον καθένα. Η τρίμηνη προθεσμία λήγει όταν παρέλθει η τελευταία ημέρα του μήνα που αντιστοιχεί αριθμητικά με την ημέρα έναρξης, κι αν είναι αργία, την πρώτη εργάσιμη. Η έγκληση μπορεί να γίνει και με δήλωση του παθόντος στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία (άρ. 53 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ)· βλ. ΑΠ 169/1960 ΠοινΧρ 1960, 400, ΑΠ 225/1960 ΠοινΧρ 1960, 460, ΑΠ 428/1973 ΠοινΧρ 1973, 573, ΑΠ 1077/1974 ΠοινΧρ 1975, 312.

Η (προσωρινή) έλλειψη της αναγκαίας εκ του νόμου εγκλήσεως έχει ως αποτέλεσμα την κήρυξη του απαραδέκτου της ποινικής δίωξης, εφόσον δε το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο, καίτοι δεν είχε υποβληθεί η απαιτούμενη έγκληση, επέρχεται υπέρβαση εξουσίας (βλ. ΑΠ 1296/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ενώ εάν η έλλειψη είναι οριστική

9

με την έννοια ότι δεν υφίσταται παράλληλο ενεργό δικαίωμα άλλου προσώπου, επέρχεται οριστική παύση της ασκηθείσας ποινικής δίωξης.

Στην περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας, για την υλοποίηση σχετικής απόφασής του, αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο να υποβάλει έγκληση κατά του δράστη αξιόποινης πράξης, που τελέστηκε σε βάρος της εταιρίας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος είναι απλός πληρεξούσιος - εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, που περιέχει τη σχετική απόφασή του και το οποίο προσαρτάται στην εγχειριζόμενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του «εντολέα» και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας (βλ. ΑΠ 630/2020 ΤΝΠ QUALEX, ΑΠ 1186/2019 ΤΝΠ QUALEX, ΑΠ Ολ 4/2006 ΠοινΧρ 2006, 402). Για κάθε άλλον ν.π., πέραν της Α.Ε., η υποβολή της έγκλησης γίνεται από εκείνον που εκπροσωπεί το ν.π. στις σχέσεις του προς τρίτους, σύμφωνα με το καταστατικό.

Με τον νέο ΚΠΔ καταργήθηκε το παράβολο υπέρ του Δημοσίου κατά την υποβολή της έγκλησης.

Άλλους, πέραν της μηνύσεως και της εγκλήσεως, τρόπους γνώσεως από τον εισαγγελέα των τελούμενων εγκλημάτων αποτελούν: η προσωπική γνώση, η ανακοίνωση (άρθρα 38-39 ΚΠΔ), η αναγγελία (άρθρο 40 ΚΠΔ), η αίτηση της αρχής για δίωξη (άρθρο 41 ΚΠΔ), η αστυνομική προανάκριση (άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ), η οποιαδήποτε άλλη είδηση (άρθρο 37 ΚΠΔ).

319848.png

 

10

3

Έκθεση εγχειρίσεως μηνύσεως και εγκλήσεως (άρθρα 42, 51 ΚΠΔ)

325996.png

Για την κατάθεση της μηνύσεως και της εγκλήσεως συντάσσεται έκθεση. Η έκθεση αυτή συνήθως καταχωρείται στο έγγραφο της μηνύσεως ή της εγκλήσεως και μάλιστα στο τέλος του. Έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σήμερα την .....................… ημέρα ........… ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης .................… και του Γραμματέα ..........................… …......… εμφανίσθηκε ο .............................… και κατέθεσε την από ..................… μήνυσή του και βεβαίωσε προφορικά το περιεχόμενό της.

 

Ο Εισαγγελέας Ο Καταθέτων Ο Γραμματέας

11

Παρατηρήσεις

Γίνεται νομολογιακά δεκτό ότι το κύρος της εγκλήσεως δεν επηρεάζεται από τη μη σύνταξη εκθέσεως εγχειρίσεως και τη μη όρκιση αυτού που την υποβάλλει (βλ. ΑΠ 8/1952 ΠοινΧρ 1952, 119, ΑΠ 306/1956 ΠοινΧρ 1957, 37, ΑΠ 115/1966 ΠοινΧρ 1966, 281, ΑΠ 1595/1987 ΠοινΧρ 1988, 250, ΑΠ 376/2001 ΠΛογ 2001, 513, ΕφΑθ 873/1956 ΠοινΧρ 1956, 251, ΕφΑθ 235/1964 ΠοινΧρ 1964, 238, ΠλημΠατρ 396/1976 ΠοινΧρ 1976, 777, ΔιατΕισΠλημΧαν 43/1983 ΠοινΧρ 1984, 765· Contra: ΔιατΕισΕφΑθ 229/1954 ΠοινΧρ 1954, 246, ΔιατΕισΠλημΜυτιλ 94/1999 ΠοινΧρ 1999, 970).

Το ίδιο ισχύει και για τη μη χαρτοσήμανσή της (βλ. ΑΠ 384/1953 ΠοινΧρ 1954, 25, ΑΠ 539/1971 ΠοινΧρ 1972, 140). Η έλλειψη υπογραφής της εγκλήσεως μπορεί να αναπληρωθεί από την υπογραφή που υπάρχει στην έκθεση εγχειρίσεως (βλ. ΑΠ 420/1951 ΠοινΧρ 1951, 519, ΑΠ 115/1966 ΠοινΧρ 1966, 281, ΑΠ 1595/1987 ΠοινΧρ 1988, 250, ΑΠ 802/2007 ΠΛογ 2007, 569). Η έγκληση υποβάλλεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή και στους λοιπούς ανακριτικούς υπαλλήλους.

Σε περίπτωση υποβολής της εγκλήσεως σε αναρμόδιο πρόσωπο, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος διαβιβάσεώς της στον εισαγγελέα· αν φτάσει σ' αυτόν μετά την πάροδο του τριμήνου, θεωρείται εκπρόθεσμη: ΕφΝαυπλ 243/1953 ΠοινΧρ 1957, 86, ΠλημΧαν 428/1971 ΠοινΧρ 1971, 505, ΠλημΘεσ 1521/1990 Υπερ 1991, 246, ΔιαρκΝαυτΠειρ 124/1991 Υπερ 1991, 1195. - Ταχυδρομική ή τηλεγραφική αποστολή της εγκλήσεως δεν είναι δυνατή: ΠλημΠατρ 396/1976 ΠοινΧρ 1976, 777, ΠλημΘεσ 907/1984 Αρμ 1984, 820, ΠλημΧαλκιδ 216/1989 ΠοινΧρ 1990, 226, ΠλημΘεσ 1521/1990 Υπερ 1991, 246, ΔιατΕισΠλημΕδεσ 71/1979 ΠοινΧρ 1979, 311, ΔιατΕισΠλημΧαν 43/1983, ό.π., ΓραφΔικ Α΄ Στρατ ΒΥΔ 131/1993, ΠοινΧρ 1994, 422, ΔιατΕισΠλημΔραμ 791/1994 ΠοινΧρ 1995, 245, ΔιατΕισΠλημΑθ 6439/1994 ΠοινΧρ 1995, 246, ΔιατΕισΠλημΜυτιλ 94/1999, ό.π., ΔιατΕισΠλημΑμφισ 681/2003 ΠοινΔικ 2003, 1336.

Παρατηρείται στην πράξη ότι, όταν ο μηνυτής ή εγκαλών εγχειρίζει τη μήνυση ή έγκληση στον εισαγγελέα, βεβαιώνει ενόρκως το περιεχόμενο αυτής. Ως προς το αν τελεί ψευδή κατάθεση αυτός που βεβαιώνει την αλήθεια του περιεχομένου της μηνύσεώς του με όρκο (ή της έγκλησης), κατά την υποβολή της ενώπιον του Εισαγγελέα, όταν αυτό είναι ψευδές, κρατούσα γνώμη είναι η καταφατική. Επομένως, ψευδή κατάθεση τελεί και ο ψευδομηνυτής, έστω και αν δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, όταν βεβαιώνει ενόρκως το ψευδές περιεχόμενο της έγκλησής του ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, στο οποίο την υποβάλλει, ως αληθινό, παρότι γνωρίζει, ότι είναι ψευδές (βλ. ΑΠ 1756/2010, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 2125/2004 ΠοινΧρ 2005, 755, ΑΠ 313/2011 ΠοινΧρ 2012, 53· Contra: ΔιατΕισΕφΘεσ 168/2003 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

12

4

Ένορκη εξέταση μηνυτή ή εγκαλούντα

325999.png

 

Στη … σήμερα την .....… του μήνα .......… του έτους 2021, ημέρα ........… και ώρα ....…, ενώπιον του Εισαγγελέα ....................… και του Γραμματέα ......................… εμφανίσθηκε ο παραπάνω μηνυτής, ο οποίος, αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά του, απάντησε:

Ερ. Πώς ονομάζεσαι κ.λπ.

Απ. …....................… γεννήθηκα στ. …......… και κατοικώ στ. ….........…, ετών ...… επαγγέλματος .................…, Έλληνας, διαμένω δε σύμφωνα με την υπηρεσία μου ..............… και Χριστιανός Ορθόδοξος.

Ερ. Γνωρίζεις και συγγενεύεις με τ..… μηνυομ.......;

Απ. Τ...… γνωρίζω απλώς.

Ορκίσθηκε επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή κατά τα άρθρα 219 και 220 ΚΠΔ.

Ερ. Κατεμήνυσες αυτ......… και για ποια αιτία;

Απ. Μάλιστα για λόγους που αναφέρω στη μήνυσή μου.

(Του διαβάστηκε η από ...........… μήνυσή του και βεβαίωσε το περιεχόμενό της).

Ερ. Έχεις να προσθέσεις τίποτε άλλο και γράμματα γνωρίζεις;

Απ. ….........................................................

Αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε η μήνυση υπογράφεται.

 

Ο Εισαγγελέας Ο Γραμματέας Ο Μηνυτής

13

Παρατηρήσεις

Για την ένορκη εξέταση του μηνυτή ή εγκαλούντα συντάσσεται έγγραφο που έχει την παραπάνω μορφή.

Συνηθίζεται στην πράξη, όταν ο μηνυτής ή εγκαλών εγχειρίζει τη μήνυση ή έγκληση στον εισαγγελέα, να βεβαιώνει ενόρκως το περιεχόμενο αυτής. Ως προς το αν τελεί ψευδή κατάθεση αυτός που βεβαιώνει την αλήθεια του περιεχομένου της μηνύσεώς του με όρκο, κατά την υποβολή της ενώπιον του Εισαγγελέα, όταν αυτό είναι ψευδές, κρατούσα γνώμη είναι η καταφατική. Επομένως, ψευδή κατάθεση τελεί και ο ψευδομηνυτής, έστω και αν δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, όταν βεβαιώνει ενόρκως το ψευδές περιεχόμενο της έγκλησής του ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, στο οποίο την υποβάλλει, ως αληθινό, παρότι γνωρίζει, ότι είναι ψευδές. Και ναι μεν δεν προβλέπεται από το νόμο η κατά την υποβολή της μήνυσης ή της έγκλησης ένορκη βεβαίωση του μηνυτή για το αληθές του περιεχομένου της έγκλησής του, πλην, όμως, γενομένη, θεμελιώνει το έγκλημα της ψευδούς κατάθεσης μάρτυρα, αφού τούτο καθόλου δεν διαφέρει από την περίπτωση της ψευδούς ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος, ο οποίος, κατά το άρθρο 219 παρ 1 ΚΠΔ, βεβαιώνει, ότι θα πει όλη την αλήθεια. Άλλωστε, η κατά το άρθρο 221 στοιχ. δ΄ του ΚΠΔ απαγόρευση της όρκισης του παριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας, είτε στην προδικασία, είτε και στην κύρια διαδικασία, δεν είναι ταγμένη με ποινή ακυρότητας και η ένορκη κατάθεση του λαμβάνεται υπόψη προς σχηματισμό δικανικής πεποίθησης, οπότε, με τον τρόπο αυτό, δυσχεραίνεται ή εμποδίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης (βλ. ΑΠ 1756/2010, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 2125/2004 ΠοινΧρ 2005, 755, ΑΠ 313/2011 ΠοινΧρ 2012, 53).

Έχει υποστηριχθεί, ωστόσο, και αντίθετη άποψη, ότι, δηλαδή, δεν διαπράττεται αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 224 ΠΚ, και τούτο διότι: «Ο ΚΠΔ δεν προβλέπει υποχρέωση όρκισης κατά την κατάθεση της μήνυσης. Τα όσα αντίθετα συμβαίνουν καθημερινά είναι αποτέλεσμα μιας παγιωμένης μεν, μη στηριζόμενης όμως στο νόμο εισαγγελικής και αστυνομικής πρακτικής. Και επιπλέον, όταν στην έγκληση ή μήνυση δηλώνεται και παράσταση πολιτικής αγωγής, η όρκιση αυτών αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 221 ΚΠΔ, κατά την οποία ο πολιτικώς ενάγων εξετάζεται πάντοτε χωρίς όρκο» [βλ. ΔιατΕισΕφΘεσ 168/2003 (Β. Θεοδώρου), ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ].

14

5

Υποβολή μηνύσεως και εγκλήσεως με πληρεξούσιο (άρθρα 42 παρ. 2, 51 ΚΠΔ)

326002.png

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Διονύσιος Διονυσιάδης του Διονυσίου και της Άννας, κάτοικος ...........…, οδός .......................................…, κάτοχος του με αριθμό .................… δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ...........… Αστυνομικού Τμήματος …, διορίζω πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό μου τον κ. Χρήστο Χρηστίδη του Χρήστου και της Χριστίνας, δικηγόρο …, οδός ..................................…, προς τον οποίο παρέχω την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει (= συντάξει, υπογράψει και καταθέσει) στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσ/νίκης, ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό μου, έγκληση κατά του Νικολάου Νικολαΐδη του Νικολάου και της Νίκης, κατοίκου …, οδός ....................................…, για εξύβριση που αυτός τέλεσε σε βάρος μου, στις 31.3.2020, στη …, απευθύνοντας μου τη φράση «είσαι ένα γελοίο υποκείμενο». Ειδικότερα, να υποβάλει έγκληση, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής: … ακολουθεί το κείμενο της εγκλήσεως.

 

(Πόλη) ….......… 2021

Βεβαιώνεται η γνησιότητα Ο παρέχων
της υπογραφής του ........................ την πληρεξουσιότητα

15

Back to Top