Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Κωδ. 19409|19410|19411
4 ώρες
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παλαμίτη Ν., Τζώρα Φ.
Παρεμβαίνων: Φασιανού Π
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συνδέσεων στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Εισηγητές: Παλαμίτη Ν., Τζώρα Φ.
Παρεμβαίνων: Φασιανού Π

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19409|19410|19411
4 ώρες
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Παλαμίτη Ν., Τζώρα Φ.
Παρεμβαίνων: Φασιανού Π

Ο ενδιαφερόμενος θα ωφεληθεί από την παρακολούθηση του Σεμιναρίου επειδή:

•  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω θεματικές είναι ιδιαίτερα σύνθετο και πολυσχιδές

•  οι διατάξεις του συγκεντρώνονται σε πληθώρα νομοθετημάτων

•  συμπεριλαμβάνει τεχνικούς όρους και έννοιες η προσέγγιση των οποίων είναι απαραίτητη για τους νομικούς που θα κληθούν να τους ερμηνεύσουν και εφαρμόσουν

•  ο ΑΔΜΗΕ γίνεται δέκτης περισσοτέρων ερωτημάτων σε σχέση με τις ανωτέρω θεματικές, το οποίο καταδεικνύει ότι υφίστανται διατάξεις που επιδέχονται περισσότερες νομικές αναγνώσεις – προσεγγίσεις

•  η επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης συνιστά κοινοτική υποχρέωση και η ταχεία ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών οδηγεί σε αυτή, εξέλιξη που αφορά άμεσα στους επαγγελματίες νομικούς.

 • Υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας & ενεργειακή μετάβαση
 • Θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Νομολογία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Το ζήτημα των τοπικών αντιδράσεων
 • Σκέψεις και κρίσεις περί της αποτελεσματικότητας της ισχύουσας
  νομοθεσίας
 • Διαπιστώσεις και τάσεις της σχετικής νομολογίας
 • Υφιστάμενο & νέο θεσμικό πλαίσιο περί συνδέσεων υποδομών
  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
 • Η πληρότητα του φακέλου έργων ανάπτυξης δραστηριοτήτων
  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
 • Η αρχή της προτεραιότητας
 • Τα κοινά δίκτυα
 • Εκπροσώπηση των χρηστών - αιτήματα χορήγησης προσφορών
  σύνδεσης και σύναψη των σχετικών συμβάσεων σύνδεσης
 • Η σχετική εμπειρία του ΑΔΜΗΕ
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών
 • Συμπεράσματα
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς με αντικείμενο το περιβαλλοντικό και ενεργειακό δίκαιο και σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, καθώς θα αποκτήσουν πληροφορίες και γνώση γύρω από την ισχύουσα νομοθεσία, την εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων στην πράξη, τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή, καθώς και προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισήςτους. Με το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν γνώση από την εμπειρία που έχει αποκομίσει ως σήμερα ο ΑΔΜΗΕ, η οποία θα συμβάλλει αφενός στη διευκόλυνση της έρευνας των νομικών και αφετέρου στην προώθηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Νέλλη Παλαμίτη

Η Νέλλη Παλαμίτη είναι Δικηγόρος στον ΑΔΜΗΕ, κάτοχος M2 με επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση στο περιβαλλοντικό & χωροταξικό δίκαιο (Μ2 Droit de l’environnement – Univ.de Paris Ι – Paris II, ΔΠΜΣ Πολεοδομία – Χωροταξία Ε.Μ.Π.), υποψήφια διδάκτορας Πολεοδομίας – Χωροταξίας Ε.Μ.Π. και μέλος της διδακτικής ομάδας της Ε. Κλαμπατσέα, καθηγήτριας Ε.Μ.Π., στο μάθημα «Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας» του εαρινού εξαμήνου ΔΠΜΣ Πολεοδομία – Χωροταξία Ε.Μ.Π..

Φένια Τζώρα

Η Φένια Τζώρα είναι Δικηγόρος στον ΑΔΜΗΕ, κάτοχος LLM με επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση στο ενεργειακό δίκαιο (Master of Laws, LL.M., University of Groningen, European Law specialisation in Energy and Climate Law).

Παρασκευή Φασιανού

Η Παρασκευή Φασιανού είναι Διευθύντρια Κλάδου Ρυθμιστικού Πλαισίου και Συμβάσεων Σύνδεσης της Διεύθυνσης Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΑΔΜΗΕ. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Ανάπτυξης ασχολούμενη με θέματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (με θέματα απλούστευσης διαδικασιών αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων και οργάνωσης των επιχειρηματικών πάρκων ως μέλος των αντίστοιχων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών), μέλος της νομικής υπηρεσίας της ΔΕΗ αλλά και εκ της συστάσεώς του μέλος της νομικής υπηρεσίας του ΑΔΜΗΕ έχοντας τον ρόλο της επικεφαλής στα θέματα ρυθμιστικού πλαισίου και σύνδεσης των έργων ανανεώσιμων πηγών. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και έχει κάνει ειδικές σπουδές Οικονομίας και Δικαίου στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Μιλά αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top