Βιντεοσκοπημένο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ


Όλες οι πρόσφατες εξελίξεις μέχρι και τον Ν 4670/2020
Εισηγητές: Νιφόρου Α., Σαρακινιώτη Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18216
6 ώρες
Εισηγητές: Νιφόρου Α., Σαρακινιώτη Α.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι μέσα από πραγματικές υποθέσεις να αποσαφηνιστούν έννοιες και να διευκρινιστούν ζητήματα που αφορούν στον υπολογισμό της σύνταξης για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, λαμβανομένων υπόψη όλων των νομοθετικών εξελίξεων (μέχρι και τον Ν 4670/2020) και της ερμηνείας της διοίκησης μέσω των σχετικών εγκυκλίων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αποφεύγουν συνήθη λάθη – όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τη διαχείριση των υποθέσεων – κατά την ενασχόλησή τους με συνταξιοδοτικές υποθέσεις.

Υπολογισμός κύριας σύνταξης

  • Ανάλυση περιπτώσεων για τ. ΙΚΑ, τ. ΓΛΚ και τ. ΤΑΝ

Διαδοχική ασφάλιση σε κύριους, επικουρικούς και φορείς εφάπαξ παροχής

  • Ποιες αλλαγές επιφέρει ο Ν 4670/2020 στη διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης;
  • Πότε μπορώ να αποποιηθώ χρόνο ασφάλισης;
  • Ποιες χρονικές περίοδοι μπορούν να προσμετρηθούν;

 

Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης

  • Ανάλυση περιπτώσεων για τ. ΕΤΕΑΕΠ

Παράλληλη και πολλαπλή ασφάλιση πριν και μετά τους Ν 4052/2012 & Ν 4387/2016

  • Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο χρόνος παράλληλης και πώς ο χρόνος πολλαπλής ασφάλισης;
  • Πόσες αποφάσεις συνταξιοδότησης μπορούν να εκδοθούν;

Αναστολή κύριας και επικουρικής σύνταξης πριν και μετά τον Ν 4670/2020

  • Τι επιπτώσεις έχει η απασχόληση του συνταξιούχου στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη;
  • Πότε εφαρμόζεται ο Ν 4387/2016 και πότε το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς;
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, περιστασιακά ή συστηματικά και επιθυμούν να ενημερωθούν για τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης στην πράξη των συνταξιοδοτικών υποθέσεων με βάση την εμπειρία της κοινωνικοασφαλιστικής διοίκησης μέσα από πραγματικά παραδείγματα και υπό το πρίσμα πάντοτε των τρεχουσών εξελίξεων.

Αφροδίτη Νιφόρου

Η Αφροδίτη Νιφόρου υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΤΕΑΕΠ και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία καθώς υπηρετεί επί πολλά έτη σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης έχει υπηρετήσει ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απονομής Επικουρικής Σύνταξης του ΕΤΕΑ. Έχει διατελέσει στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης του ΕΚΠΑ στις «Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές» και υποψήφια διδάκτωρ του ιδίου ιδρύματος. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων τόσο στο πλαίσιο της μη τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης.

Αικατερίνη Σαρακινιώτη

Η Αικατερίνη Σαρακινιώτη υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης & παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία καθώς υπηρετεί επί πολλά έτη σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης έχει υπηρετήσει ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΕΤΕΑ. Διαθέτει και επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της Εκπαίδευσης λόγω του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαίδευση. Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πτυχίο Κοινωνιολογίας. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η εκπαιδευτική εμπειρία συμπληρώνεται από τη συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια. Σχετικά με τη διδακτική εμπειρία, εκτός από την απασχόληση ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών, έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια του ΕΚΔΔΑ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top